Gebed by Psalm 22

Ontredderd van smart en vrees
draai die verstotenes na U:
goeie Here, verlos ons
in ons uur van nood,
o allerheiligste God, o sterke God
Wie se wysheid die kruis van Christus is.

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England
Gebed om geloof

Almagtige en ewige God,
vermeerder in ons u gawe van geloof
sodat ons kan vergeet wat agter is
en ons kan uitstrek na wat voorlê,
en op die weg van u gebooie kan bly
en die kroon van ewige vreugde ontvang;
deur Jesus Christus, u Seun en ons Here,
wat leef en regeer met U
in die eenheid van die Heilige Gees,
een God, nou en vir altyd.

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England
Gebed by Psalm 123

Soewereine God op u troon in die hemel,
kyk na ons met u genadige oë
soos ons na U kyk in nederigheid en liefde,
en vul ons siele met u vrede
deur Jesus Christus ons Here.

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England
Gebed by Psalm 57

Tere God,
sagte beskermer in tyd van nood,
deurbreek die duisternis van wanhoop
en gee aan ons, met al u mense,
die lied van vryheid en die jubeling van lof;
in Jesus Christus ons Here.

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England
Gebed by Psalm 54

O lewende God,
dring tog deur die geweld van die trotsaards
en die wanhoop van die swakkes,
om in Jesus Christus ’n volk te skep
wat vry is om u heilige Naam te prys,
nou en vir altyd.

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England
’n Gebed van William van Ockham

Ons loof U, Here, Brood van die Lewe, wat ons voed.
Ons loof U, Here, Lig van die Wêreld, wat ons donkerte verdryf.
Ons loof U, Here, Deur van die Skape, wat ons toegang bied tot u Koninkryk.
Ons loof U, Here, Goeie Herder, wat u lewe aflê vir u skape.
Ons loof U, Here, Opstanding en Lewe, wat verseker dat die graf ons nie sal verswelg nie.
Ons loof U, Here, Ware Wingerdstok, omdat ons u lote is en in U mag bly soos U in ons.
Ons loof U, Here, Weg, Waarheid en Lewe, omdat ons deur U na die Vader mag kom.
Ons loof U, Here, Blink Môrester, wat die ewige dag aankondig.
Ons loof U, Here, Alfa en Omega, Begin en Einde, omdat U die laaste woord sal spreek.
Amen.