1 & 2 Kronieke

1 en 2 Kronieke is eintlik een boek, wat in twee gedeel is omdat die boekrolle destyds nie so ‘n lang geskrif kon bevat nie.

Die boek vertel dieselfde verhaal as wat ons in boeke Samuel en Konings kry, maar die fokus is anders. Dit is onbeskaamd daaroor dat koning Dawid die maatstaf vir ‘n goeie koning is, en dit gee ook meer aandag aan die tempeldiens.

1 & 2 Kronieke, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: 1 Kronieke 18 – 20

Dawid was koning oor die hele Israel en hy het sy hele volk met reg en billikheid geregeer. (1 Kron 18:14) Oorlog, oorlog, oorlog! Ons lees in 20:1 dat die lentetyd destyds die oorlogseisoen was. Dis hoe dit gegaan het. Dawid was ’n kind van sy tyd, en het lustig...

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Kronieke 17

Ek maak aan jou bekend dat die Here vir jou ’n koningshuis sal vestig. (1 Kron 17:10) Die Here was goed vir Dawid. Onder sy bewind het daar vrede in die land gekom. Hy het die ark na Jerusalem gebring en die godsdiens georganiseer, omdat die woestyn-reëlings onnodig...

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Kronieke 16

Hierna is almal huis toe, en Dawid het teruggegaan om sy gesin te seën. (1 Kron 16:43) Nadat die ark in Jerusalem aangekom het, het Dawid begin met ’n uitgebreide program om die aanbidding weer op koers te kry. Tydens die jare wat die ark onder Filistynse beheer was,...

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Kronieke 15

Saul se dogter Mikal [...] het hom in stilte verag. (1 Kron 15:29) Volgens 2 Sam 6:20-23 het Mikal Dawid verag omdat hy hom, volgens haar, onwaardig gedra het. Dis nie heeltemal duidelik wat, in haar oë, onwaardig was nie. Dalk omdat hy sonder sy koninklike gewaad in...

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Kronieke 14

Dawid het toe besef dat die Here hom as koning oor Israel bevestig het, want sy koningskap het hoë aansien gekry ter wille van die Here se volk Israel. (1 Kron 14:2) Dink vir ’n oomblik terug aan Dawid se nederige begin as die jongste van Isai se sewe seuns. Hy moes...

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Kronieke 13

Dan bring ons die ark van ons God na ons toe terug; in Saul se tyd het ons ons nie daaroor bekommer nie. (1 Kron 13:3) Die ark van God, ook genoem die Verbondsark, was die heiligste voorwerp in Israel se godsdiens (Eks 25:10-22). Dit was vir Israel ’n teken van God se...

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Kronieke 12

... van die Issaskarstam, die mense wat die tekens van die tye verstaan het en geweet het wat Israel te doen staan ..._ (1 Kron 12:32) Ons lees van tyd tot tyd in die Bybel van mense wat visioene of drome gekry het om hulle te lei. Die mense van die Issaskarstam was...

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Kronieke 11

Dawid het al hoe sterker geword, en die Here die Almagtige was by hom. (1 Kron 11:9) Dis sekerlik elke gelowige se versugting dat die Here by hom sal wees, soos by Dawid. As jy dít kan beleef, sal jy vir elke nuwe dag, elke uitdaging wat oor jou pad kom, kans sien. In...

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Kronieke 9:35 – 10:14

Saul is dood oor die troubreuk wat hy teenoor die Here begaan het deurdat hy aan die bevel van die Here ongehoorsaam was, en ook deurdat hy raad gevra het by ’n gees in plaas van die Here te raadpleeg. (1 Kron 10:13-14a) Saul is ’n tragiese figuur. Hy het soveel...

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Kronieke 8:1 – 9:34

Die eerste inwoners wat hulle daarna op hulle eie grond in hulle stede gevestig het, was naas die gewone Israeliete die priesters, die Leviete en die tempelslawe. (1 Kron 9:2) Die Kronis sluit sy lyste van geslagsregisters af deur te konsentreer op die families wat ná...

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Kronieke 6 – 7

Die volgende manne het die diens verrig saam met hulle seuns: van die Kehatgroep was daar Heman die tempelsanger, seun van Joël seun van Samuel, wie se geslag teruggaan oor Elkana ... (1 Kron 6:33-34a) Ek het altyd gewonder hoe dit kon wees dat Samuel, wat volgens 1...

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Kronieke 5

Ruben was die oudste seun van Israel, maar omdat hy bloedskande gepleeg het met ’n vrou van sy pa, is sy rang van oudste seun oorgedra op die seuns van Josef seun van Israel, en daarom word Ruben nie as oudste in die geslagsregister opgeneem nie. (1 Kron 5:1) Destyds...

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Kronieke 3 – 4

Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde: “Stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my sodat geen smart my tref nie.” (1 Kron 4:10) Jy het waarskynlik al van Jabes se gebed gehoor. Bruce Wilkinson...

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Kronieke 2

Juda se skoondogter Tamar het vir hom Peres en Serag in die wêreld gebring. (1 Kron 2:4) Anders as wat ons van ’n “gewone” geslagsregister sou verwag, behandel die Kronis nie die stamvaders se nageslag van oudste na jongste nie. Juda s’n kom eerste aan die beurt, want...

read more
image_pdfimage_print

Views: 7