1 Korintiërs

Paulus het hierdie brief geskryf aan die gemeente in Korinte. Hy het dié gemeente op sy tweede sendingreis gestig en 18 maande daar gebly. Nadat hy vertrek het, het ander “leraars” die gemeente oorgeneem en Paulus se naam sleg gemaak en sy verkondiging verdag gemaak.

In hierdie brief antwoord Paulus op ‘n aantal vrae wat in die gemeente ontstaan het as gevolg van die verwarring wat die latere leraars gesaai het.

1 Korintiërs, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: 1 Korintiërs 16

Elke Sondag moet elkeen van julle na sy vermoë tuis iets opsy sit en dit opspaar, sodat die geldinsameling nie eers plaasvind as ek kom nie. (vers 2) Geld was nog altyd vir party mense ’n versoeking. Daarom skryf Paulus elders dat geldgierigheid die wortel van alle...

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Korintiërs 15

Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die Skrifte; Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte. (vers 3-4) Die evangelie oor Jesus Christus vorm die hart van...

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Korintiërs 14

... beywer julle om te profeteer en moenie die gebruik van ongewone tale of klanke verhinder nie. (vers 39) Spreek in tale was in Korinte baie populêr. Paulus sê dat hyself meer in tale praat as hulle almal (vers 18). Hy is egter baie versigtig as hy oor dié gawe...

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Korintiërs 13

Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek ’n stuk klinkende metaal, ’n galmende simbaal geword. (vers 1) In die Grieks van die Nuwe Testament-era was daar verskillende woorde vir liefde. In Afrikaans omvat die woorde “liefde”...

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Korintiërs 12

Aan elkeen afsonderlik word ’n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. (vers 7) In die Korinte-gemeente was daar mense wat gespog het oor die gawes wat hulle ontvang het, en neergesien op dié wat dit nié ontvang het nie. Veral die gawe om ongewone tale of...

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Korintiërs 11

Ons het in die erediens nie ’n ander gewoonte nie, en die ander gemeentes van God ook nie. (vers 16) Paulus praat in hierdie hoofstuk oor die probleme wat daar in Korinte se eredienste opgeduik het. Hy begin deur te verwys na die feit dat die vroue in die gemeente...

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Korintiërs 10

Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. (vers 12) Die suigkrag van die sonde is baie sterker as wat jy dink. Wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Kyk wat het met Israel daar in die woestyn gebeur, en dit nadat hulle deur die...

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Korintiërs 9

Hoewel ek vry is en van niemand afhanklik nie, het ek my aan almal diensbaar gestel om soveel mense as moontlik vir Christus te wen. (vers 19) Paulus staaf in hoofstuk 9 sy stelling in 8:13 dat hy nooit weer vleis sal eet as dit iemand sal laat struikel nie. Dit is...

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Korintiërs 8

Maar pas op dat hierdie vryheid van julle nie vir dié wat swak is, ’n aanleiding tot sonde word nie. (vers 9) In Korinte kon jy nie vleis in die slaghuis koop wat nie deur ’n priester aan een of ander god geoffer is nie. Vir baie gelowiges was dit nie ’n probleem nie,...

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Korintiërs 7

... elkeen moet God dien in die omstandighede waarin hy was toe God hom geroep het. (vers 24) Jou plek in die lewe nie hoef te verander as jy ’n gelowige word nie, sê Paulus. Moenie op jou man neersien of skei omdat jy nou glo en hy nie. Moenie jou gesin of jou...

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Korintiërs 6

Of besef julle nie dat julle liggaam ’n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees, wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie: julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik....

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Korintiërs 5

Moes julle nie liewer daaroor getreur het nie? (vers 2) Ons ken almal kerklidmate wat nie meer meeleef met die gemeente nie. Iemand wat nie meer kerk toe kom nie, of dalk ’n buite-egtelike verhouding het, of sy/haar werknemers sleg behandel. Of dalk met ’n skerp tong...

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Korintiërs 4

Julle het mos klaar alles wat julle begeer! Julle is al klaar ryk! Julle regeer al klaar soos konings! Ons nog nie. As julle tog maar werklik konings was, sodat ons saam met julle kon regeer. (vers 8) Ons kom in hierdie hoofstuk by die kern van die probleem in Korinte...

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Korintiërs 3

Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? (vers 16) Ons elkeen as gelowige is ’n tempel van die Heilige Gees. So sê Paulus in 1 Kor 6:19. In hoofstuk 3 gaan dit egter nie oor indiwiduele gelowiges as tempel nie, maar oor...

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Korintiërs 2

Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde. (vers 2) Paulus sê al waaroor hy praat, is oor Christus, en Hom as gekruisigde. Christus is God se woord aan ons, God se openbaring, sy...

read more

Hoofstuk van die dag: 1 Korintiërs 1

Ek dank my God altyd oor julle vir die genade wat Hy in Christus Jesus aan julle geskenk het, want in Hom het God julle in alles ryklik geseën, veral in die gawes van woord en kennis. (vers 4-5) Paulus het ’n baie spesiale band met die gemeente in Korinte gehad. Hy...

read more
image_pdfimage_print

Views: 218