Ons prys u Naam, o Vader, omdat U van voor die grondlegging van die wêreld af vir ons gekies het om u kinders te wees.
Ons prys u Naam, Vader, omdat U met ’n enkele woord die ganse wêreld in aansyn geroep het.
Ons prys u Naam, Vader, omdat U nie die werke van u hande laat vaar nie, maar elke dag vir ons sorg.
Ons prys u Naam, Here Jesus, omdat U eenmaal na hierdie wêreld gekom het en langs ons kom staan het.
Ons prys u Naam, Here Jesus, omdat U eenmaal op ’n berg geklim en vir die skare gesê het: Salig is julle . . .
Ons prys u Naam, Here Jesus, omdat U eenmaal op die meer gewandel en die storm laat bedaar het met: Swyg, wees stil . .
Ons prys u Naam, Here Jesus, omdat U by die blinde Bartimeus gaan staan het met: Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen?
Ons prys u Naam, Here Jesus, omdat U die vrou wat in ontug betrap is, vergewe het met: Gaan heen en sondig nie meer nie.
Ons prys u Naam, Here Jesus, omdat U die man wat U verloën het, weer in u diens aangestel het met: Laat my skape wei.
Ons prys u Naam, Here Jesus, omdat U aan alle bekommerdes gesê het: Julle is meer werd as baie mossies.
Ons prys u Naam, Here Jesus, omdat U beloof het: Kyk, Ek kom gou!
Ons prys u Naam, o Gees van God, omdat U op Pinksterdag na die kerk gekom het en uitgestort is op alle vlees.
Ons prys u Naam, o Heilige Gees, omdat U die Trooster van ons harte is.
Ons Prys u Naam, o Heilige Gees, omdat u vir ons intree by die Vader met versugtinge wat nie onder woorde gebring word nie.
Ons prys u Naam, o Gees, omdat U in ons woon en ons in die volle waarheid lei.
Ons prys u Naam, Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U wat van ewigheid tot ewigheid God is en regeer!
Amen.

na aanleiding van ’n gebed van Johannes Herder

image_pdfimage_print
Teken in op my artikels

Teken in op my artikels

As jy inteken, kry jy al die artikels in jou epos posbus!

Sukses! Dankie dat jy ingeteken het.