Waar is Kain?

EDENVERLOREN. – Talle onbeantwoorde vrae hang steeds oor die kop van Kain, oudste seun van Adam en Eva, nadat hy na bewering sy broer Abel doodgemaak het. Was dit vergelding? Was dit jaloesie? Was dit in koelen bloede? Of was dit bloot ’n geval van ’n bakleiery wat hand-uit geruk het?

Bybelkoerant het verlede week berig dat Kain ná die moord na Nod gevlug het. Op daardie stadium was dit egter onduidelik wat die rede vir sy vertrek is. Bespiegelinge was volop, soos dat hy uit skaamte of skuldgevoel weg is, of nie kans gesien het om sy ouers in die oë te kyk ná sy vergryp nie. Ons kan nou berig dat daar ’n baie dieper rede vir sy vertrek was: hy is deur God vervloek.

Sover ons kan vasstel, het God met Kain ’n gesprek gehad kort ná Abel se dood. Dit was nie God se eerste besoek aan Kain nie. Hy was ook vóór die moord by hom om hom te waarsku om sy humeur en jaloesie te beteuel. En toe, ná die moord, het God hom weer opgesoek. Die heel eerste vraag wat God hom gevra het, is waar sy broer Abel is. Kain was blykbaar baie aggressief en selfs astrant teenoor God, en het bars gesê dis nie sy probleem nie; hy is nie verantwoordelik vir sy broer nie.

Dit was hierop dat God Kain vervloek en verban het tot ’n swerwersbestaan.

Ons korrespondent in Nod het laat weet dat Nod ’n wildernisgebied is wat glad nie geskik is vir landbou nie. Hoewel Kain ’n saaiboer is, sal hy onmoontlik met sy saaiboerdery kan voortgaan as hy hom in Nod gaan vestig. Hy beoog nou om ’n jagter te word, want daar is glo heelwat wild in Nod.

  • Jy kan meer oor die gesprek tussen God en Kain lees in Gen. 4:6-16.

 

Om oor na te dink

Wanneer ’n mens Gen. 3 en Gen. 4 langs mekaar neersit, is daar ’n opvallende ooreenkoms. In beide hoofstukke lees ons van sonde; eers die sonde van ongehoorsaamheid teenoor God met die eet van die verbode vrug, en toe die sonde van moord. Wanneer God ná hierdie sondes opdaag, kom Hy in beide gevalle met ’n vraag. Vir Adam en Eva vra Hy in Gen. 3:9: “Waar is jy?” en vir Kain vra Hy in Gen 4:9:: “Waar is jou broer?”

Hierdie eerste twee vrae van God gaan oor die twee groot verhoudings waarin die mens staan: die verhouding met God, en die verhouding met die naaste. As die een skeefloop, ly die ander verhouding noodwendig daaronder. Daarom dat Jesus in Matt. 22:36-40 die hele wet van God saamvat met die eis dat ons God met ons hele wese moet liefhê, en ons naaste soos onsself. Johannes skryf in 1 Joh. 4:20 hieroor: “As iemand sê: ‘Ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy ’n leuenaar; want wie sy broer, wat hy kan sien, nie liefhet nie, kan onmoontlik vir God liefhê, wat hy nie kan sien nie.”

Die vraag na ons liefde tot God word beantwoord in ons optrede teenoor ons naaste. Wat antwoord jý op God se twee groot vrae?

image_pdfimage_print

Lewer kommentaar

Volg my

Kry kennisgewings