https://www.youtube.com/watch?v=KRIaXzqQ8V4 1 Pet.5:5-11

Ons teksvers sê dat ons ons aan die kragtige hand van God moet onderwerp – en as ons na die Ou Testament kyk, sien ons dat daar baie dinge oor God se hand gesê word. Dit was bv. God se hand wat sy volk Israel uit Egipte gelei het en waarmee Hy die bannelinge uit Babel teruggebring het. Jes 59:1sê: “Die arm van die Here is nie te kort om te help nie …” Daarom, so het ons netnou bely, het die Here Jesus met sy hemelvaart sy plek ingeneem aan die regterhand van God. God se hand is die simbool van God se mag, van God aan die werk.

Maar soms wonder ’n mens waar ons God se kragtige hand dan kan sien. Dink maar aan die nuus van ons tyd, van die misdaad en korrupsie en moorde en ekonomie, en so kan ’n mens aangaan. Mis ons nie juis hierdie kragtige hand in ons wêreld nie? Ons wil so graag hierdie sterk hand van God sien, sien dat Hy aan die werk is, in beheer is.

Waar is die kragtige hand van God dan? Hoekom mis ons dit?

Ek dink ons teksvers wil vanoggend vir ons kom sê: Ons mis dit in ons lewe en wêreld, omdat ons nie ’n oog daarvoor het nie. Ons teksgedeelte wil vir ons 3 sake onderstreep. Om God se kragtige hand te beleef, vra:

  1. onderwerping aan God
  2. nederigheid
  3. vertroue op God

1. Vra onderwerping aan God As ons bewus wil wees van God se kragtige hand, dan beteken dit dat ons nie net mag lewe met die begeerte dat God se kragtige hand daar sal wees om ons te beskerm nie, maar dat ons voor alles bereid moet wees dat God se hand ons ook moet lei. Dit vra werklik van ons dat ons ons sal onderwerp aan die kragtige hand van God. Dit vra van ons dat ons God se leiding moet begeer, selfs al is sy leiding anders as wat ons dit wil, selfs al loop dit langs vreemde paaie, deur donker dieptes, soos Dawid in Ps.23 sê. Om jou aan God se kragtige hand te onderwerp, beteken om tevrede te wees met sy leiding, in die wete dat Hy die beste weet.

En wanneer ’n mens geleer het om jou aan die kragtige hand van God te onderwerp, en dit daagliks doelbewus doen, dan raak jy ook sensitief vir God se leiding, dan begin jy ook al hoe meer God se hand raaksien, in jou eie lewe, maar ook in die wêreld rondom jou.

Dit beteken natuurlik dat ’n mens wat hom aan die kragtige hand van God onderwerp, nie vol van homself moet wees nie, maar besef dat hy hom voor die hoë God moet buig. En dit bring ons by die 2de vereiste wat ons Skrifgedeelte van ons vra:

2. Vra nederigheid Vers 6 sê: Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God… ’n Mens wat bewus is van sy eie tekortkominge, sy eie nietigheid voor God, is ’n mens wat nederig voor God is, wat toelaat dat God sy lewe beheer. Maar dit is ook ’n mens wat geleer het dat hy nie só belangrik in hierdie wêreld is dat alles om hom draai en dat almal net moet maak soos hy dit wil hê nie. Dit is ’n mens wat nie net voor God nederig is nie, maar ook teenoor andere: Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want “God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade” (vs.5).

Om nederig te wees, beteken nie dat jy ’n swakkeling is wat maar net toelaat dat almal op jou trap nie. Nee, dit beteken eerder dat jy geleer het om nie só op jouself ingestel te wees dat daar nie plek vir ander mense in jou lewe is nie. ’n Mens wat weet dat hy onder die kragtige hand van God lewe, dat hy deur God gelei en versorg word, is ’n mens wat nederig kan wees, bereid om ander te dien.

Die uitdrukking wat hier in vs.5 gebruik word, stel dit eintlik baie sterker as wat dit in ons vertaling lyk. Hier staan letterlik dat ons nederigheid moet aantrek, “beklee julle met nederigheid” (BDV), dat dit as ’t ware ons uniform moet wees, ons uitkenningsteken. Nederigheid, sê die Bybel, is die kenmerk van ’n gelowige. Dit behoort ook die kenmerk van jou en my te wees.

3. Vra vertroue op God Daar is net een manier waarop ’n mens in nederigheid jouself aan God kan onderwerp en in nederigheid teenoor jou medemens kan lewe, en dit is as jy volkome op God vertrou. Of miskien moet ’n mens dit nog sterker uitdruk: as jy God self volkome vertrou. As jy jou geheel en al op Hom verlaat, geheel en al oorgee aan Hom, sodat Hy vir jou kan sorg, kan lei op die lewenspad. Wanneer ’n mens jouself so volledig aan God se kragtige hand onderwerp, kom jy vry van die bekommernisse en vrese vir die toekoms. Die sorge van die lewe en van die onbekende toekoms val van jou af, nie omdat jy jou nie daaraan steur nie, nie omdat jy ewe onverantwoordelik voortgaan nie, maar omdat jy weet dat Iemand anders na jou sorge omsien, omdat jy jou bekommernisse en sorge, jou vrese en probleme, na God geneem het. Hy dra die dinge wat vir ons ondraaglik is. Hy sorg vir die dinge waarvoor ons nie kan sorg nie.

Om jou aan die kragtige hand van God te onderwerp en om daarmee saam ook jou sorge op Hom te werp, is natuurlik nie ’n menslike ding om te doen nie. Menslik is om in beheer te wil wees. En dit is dan wat ’n mens platgedruk word deur die bekommernisse van die lewe, sorge waaraan jy gewoonlik self regtig nie veel kan doen nie. Dit is dan dat die toekoms van ons land ’n groot swart berg word, dit is dan dat jy nagte wakker lê oor die vakansiereis wat jou kinders onderneem, en jy elke oomblik verwag dat hulle ’n ongeluk sal maak. Dit is dan dat die kommer oor wat van jou werk gaan word, alle vreugde uit jou lewe wegneem.

Daarom is hierdie teks nie geskryf vir ongelowiges nie. Die Bybel praat hier met mense wat glo. Mense wat God vertrou. Mense wat in nederigheid voor God lewe, mense wat hulle onderwerp aan sy leiding. Súlke mense ontdek telkens weer dat God se kragtige hand daar is om te sorg. Sulke mense leer om sy hand raak te sien, al skreeu alles om jou ’n ander storie.

Sulke mense ontdek ook dat God se hand nie net kragtig is nie, maar ook liefdevol. Dat God se hande vertroos en versorg. Dit sien ons ook in ons Skrifgedeelte: vs.5: … aan die nederiges gee Hy genade… Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die tyd wat Hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle. Amen.

image_pdfimage_print

Views: 1356

Teken in op my artikels

Teken in op my artikels

As jy inteken, kry jy al die artikels in jou epos posbus!

Sukses! Dankie dat jy ingeteken het.