Abram en Lot se paaie skei

Van ons Ou Testament redaksie

BET-EL. – Die bekende grootboer Abram en sy broerskind Lot se paaie het vandeesweek hier geskei.

Die twee het sedert hulle hulle etlike jare gelede uit Mesopotamië in Kanaän tuisgemaak het, bymekaar gebly, maar daar het in die laaste tyd skynbaar onoorbrugbare probleme tussen die twee ontstaan. Die hele aangeleentheid is op die spits gedryf toe daar ’n onverkwiklike rusie tussen Abram en Lot se veewagters ontstaan het oor weiding en waterputte. Harde woorde het geval voordat hulle ooreengekom het om elkeen sy eie gang te gaan.

Stadsvaders hier is verbaas dat Abram toegelaat het dat sy nefie Lot, wat baie jare sy junior is en tot nog toe onder sy sorg was, verreweg die beste daarvan afgekom het deurdat hy hom in die vrugbare Jordaanvallei tuisgemaak het. ’n Bron na aan die familie wys egter daarop dat Abram ’n man van vrede is wat tot elke prys spanning wil vermy, selfs ten koste van homself.

In ’n kort persverklaring het Abram gesê dat hy as nuweling in Kanaän nie probleme in die land wil veroorsaak nie. “Die prys wat ek moes betaal vir vrede, is eintlik klein,” het hy gesê.

 

Talle volgelinge keer rabbi Jesus die rug toe

Van ons Nuwe Testament redaksie

KAPERNAUM. – Op ’n dag van hoogdrama het talle volgelinge van die bekende rabbi Jesus hom verlaat. Hulle sê sy uitsprake is verregaande en onaanvaarbaar.

Blykbaar het die ongelukkigheid ’n lang aanloop. Jesus het glo aan die oorkant van die See van Galilea vir duisende mense kos gegee deur ’n seuntjie se padkos van vyf garsbroodjies en twee vissies te vermeerder sodat daar meer as genoeg vir almal was. Daarop wou die mense hom met geweld koning maak, maar hy het hulle ontglip en die berge in gevlug.

Die opgewonde skare het egter bly soek, en toe hulle Jesus in Kapernaum kry, was hulle vol verwagting dat daar nog wonderwerke sal volg. Jesus was nie beïndruk nie, en het gesê die mense volg hom vir al die verkeerde redes. In die daaropvolgende gesprek het Jesus blykbaar gesê hulle soek die verkeerde soort brood by hom. Hyself is die brood wat lewe gee. Dit het die mense klaar omgekrap, en toe hy boonop homself met die manna van ouds gelykstel, was die gort gaan. Hy het ook gesê die brood waarvan hy praat, is sy liggaam. “As julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie,” het gesê en bygevoeg: “My liggaam is die ware voedsel, en my bloed is die ware drank.”

Dit was die laaste strooi. “Wat hy nou sê, is darem te erg. Wie kan daaraan gehoor gee?” het een opgemerk en geloop. Sy twaalf dissipels het egter aan hulle rabbi getrou gebly. “Hy het die woorde van die ewige lewe, en ons bly by hom,” het Simon seun van Johannes beslis gesê.

  • Jy kan meer hiervan lees in Joh. 6.

 


Om oor na te dink

Ons doen almal elke dag keuses. Sommige keuses is nietig. Ander, egter, het verreikende gevolge. Want dikwels plaas ’n keuse wat ons doen, ons op ’n pad waarop daar weinig kans vir omdraai is. Lot se gulsige keuse om in die Jordaanvallei te gaan woon, het hom uiteindelik baie duur te staan gekom. ’n Mens hoef net Gen. 19 te lees om die tragedie wat sy lewe geword het, te sien. En dan is daar natuurlik die volgelinge van Jesus wat hulle geërg het aan sy woorde (Joh. 6:66).

Dit is uiteindelik die groot keuse wat ek en jy moet maak: vir of teen Jesus. Daar is nie ’n middeweg nie. Die vraag is die motief. Lot se keuse is deur sy gierigheid bepaal; Abram se keuse word deur sy getrouheid aan sy roeping teenoor God bepaal. Die Jode verwerp Jesus omdat Hy hulle nie na die mond praat en aan hulle verwagtings voldoen nie. Petrus-hulle besef egter dat Hy hulle toekoms is. Soos Petrus namens die twaalf vir Jesus in Joh. 6:68 sê: “Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee.”

Mag Hy jou oë oopmaak vir die keuses wat jy vandag gaan doen, sodat jy duidelik sal kan onderskei dié dinge waarop dit aankom (Fil. 1:10; vgl ook Rom. 12:2). Mag jy vandag onder die leiding van die Heilige Gees reg kies!

image_pdfimage_print

Lewer kommentaar