In my kop is daar twee prente van Jesus.

Die aardse Jesus

Die een is van die mens Jesus. In dié prent sien ek Hom in sy menslikheid, sy nederigheid, sy omgee vir ander, sy eindelose ontferming oor hulle wat geval het of in die steek gelaat is of verwond is deur die lewe. Ek sien Hom waar Hy met sy kruis aanstrompel na Golgota. Ek sien Hom gebroke aan die kruis hang, weerloos, verlate, broos. ’n Mens. Die Evangelies skets dié prent vir ons op ’n aangrypende wyse.

Die opgestane Here

Die ander prent is dié van die opgestane Here Jesus, waar Hy in al sy goddelike heerlikheid aan mense verskyn, soos onder andere aan Paulus op die Damaskuspad (Handelinge 9:1-18), of Johannes op die eiland Patmos (Openbaring 1:9-20). Dis ’n heel ander prent. Paulus skryf in Efesiërs 1:18-23 iets daarvan waar hy praat van Christus wat aan die regterhand van die Vader in die hemel sit, “hoog bo alle bose magte en enige ander vorm van gesag waarvan daar sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Aan Hom het God alles onderwerp, Hom bo alles verhef en Hom aangestel as hoof van die kerk.” En in Kolossonse 1:15 en verder skryf hy: “Die Seun is die beeld van God, van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die Eerste, verhewe bo die hele skepping …” Ons hoor dit ook in die inleiding tot Johannes se Evangelie: “In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God …” Die skrywer van die Hebreërbrief het hierdie prent goed gesnap. Hy skryf in Hebreërs 1:3 van Jesus: “Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God.” Lees gerus die hele hoofstuk 1.

Beide prente is nodig

Dis twee prente wat radikaal van mekaar verskil, maar tog twee prente van dieselfde Persoon: Jesus Christus. Ek sukkel om beide prente duidelik en gelyktydig te sien. Vir my as mens en navolger van Jesus is die eerste prent ’n bietjie makliker om te sien. En ek kom in my eie denke agter dat dié prent, die menslike kant van Jesus, dikwels my denke oor Hom oorheers. Ek vermoed dis met meer mense die geval. Daarom praat mense van “Liewe Jesus” (of nog erger in Engels: Sweet Jesus), en verloor ons die majesteit en heerlikheid van die opgestane Here uit die oog.

Tot ons eie skade, is ek bevrees. Want dit bring ’n ongeoorloofde familiariteit in ons verhouding met Hom. Só word Hy veel minder as ons hemelse Koning, Verlosser, Broer en Vriend; word Hy ’n pêl met wie jy as ’t ware hand-om-die-lyf kan staan, die “buddy” na wie jy kan draai as jy in die knyp is. Dit bring mee dat mense nie genoegsaam respek en agting vir Hom het nie. Ek lees in die Bybel hoe mense voor die opgestane Here Jesus soos dooies neergeval het. Dit het met Paulus op die Damaskuspad gebeur, en ook met Johannes op Patmos se strand. As jy net die menslike prentjie van Jesus in jou kop het, gaan jy sukkel om Hom met die nodige heilige ontsag te dien.

Jesus se heerlikheid

Wat my help om die ander prent van Jesus óók te sien, is om stil te word en in God se teenwoordigheid oor Hom na te dink, Jesus se heerlikheid te bedink, sy majesteit en grootheid in te neem waar ek op my knieë voor Hom is. En ek bedoel stil word, stilbly. Moenie praat nie; wees net by Hom, rig jou gedagtes op Hom (Kolossense 3:1-3), sodat Hy die beeld van sy heerlikheid in jou kan inbrand.

Mag jy die opgestane, verheerlikte Christus helder sien!

image_pdfimage_print
Volg my en laaik my asb.
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
YouTube
Instagram
Volg my

Kry kennisgewings