Gal 1:11-24

Paulus was nie ’n man wat kon sit en niksdoen nie. Hy het nie ’n lui haar op sy kop gehad nie. Hy het sy hele lewe lank, in alles wat hy gedoen het, voluit gegaan vir ’n saak. Daarom was hy op pad Damaskus toe (Hand 9), want dit was nie vir hom genoeg om net in Jerusalem die gelowiges te vervolg nie.

Op pad na Damaskus ontmoet hy die Here Jesus, kom hy tot bekering en breek ’n totaal nuwe fase in sy lewe aan. Hy skryf aan die Galasiërs dat God hom “geroep” het “sodat hy die evangelie oor Hom onder die heidennasies sou verkondig” (vs 15,16). Hy het dadelik, ná sy Damaskuspad-bekering, geweet dat God ’n plan met sy lewe het. Dit het die Here ook al aan Ananias gesê (Hand 9:15) toe Hy hom gestuur het om vir Paulus te gaan bid sodat hy weer kon sien: “Ek het hom gekies as my werktuig om my Naam uit te dra onder die heidennasies en hulle konings en ook onder Israel.”

En tog gaan Paulus nie dadelik op ’n sendingreis nie. Hy gaan selfs nie eers na Jerusalem, waar al die apostels destyds gewoon het, om sy werk met hulle uit te klaar sodat hy aan die gang kan kom nie. Nee, hy gaan na die Arabiese woestyn, en toe terug na Damaskus, en eers drie jaar later Jerusalem toe.

Was dit omdat hy voete gesleep het? Nee, dis nie hoe ons Paulus ken nie. Hy was ’n man van die daad. Wat hy in Arabië gaan maak het, was om te gaan stil word met die vraag: Hoe wil die Here Jesus my gebruik? Paulus skryf hierdie dinge vir ons sodat ons dit goed moet verstaan dat hy sy roeping en boodskap by Jesus self gekry het (vers 11,12). Hy het ná sy bekering tyd gemaak om by God te hoor wat hom te doen staan. Hy het stil geword voor God, sodat sy werk in die koninkryk volgens God se leiding kon verloop.

Paulus het verstaan dat hy nie God se werk goed sal kan doen as hy nie goed weet wat hy moet doen nie. Hy moes eers helderheid oor sy roeping kry. En daarvoor het hy drie jaar opsy gesit.

Dit bring ons by die vraag: Wat van jou? Weet jy wat is God se plan met jou lewe? Het jy al klarigheid oor wat jou persoonlike roeping is? Dís nie ’n vraag wat ’n mens sommer uit die vuis kan antwoord nie. Dis ook nie iets wat jy oornag kan uitpluis nie. Dis iets wat jy biddend by God moet hoor. Hý is immers die Een wat jou roep en stuur. Dis sý koninkryk waarin jy moet leef en werk.

Hoe kom jy dan by ’n antwoord uit?

Paulus kan ons hiermee help. Hy het tyd gevat om seker te maak hy hoor God baie goed en helder. Drie jaar lank het hy oor hierdie vrae gebid en geworstel. Hy sê ongelukkig nie vir ons waaroor hy alles in dié drie jaar gedink en gebid het nie, maar ek glo ons kan met sekerheid sê dat twee sake baie groot in sy gemoed was in dié tyd:

  • Hy moes klarigheid kry oor God self, en veral oor die Here Jesus Christus, en hoe Jesus inpas in wat hy van God geweet het en geglo het. Hy moes met God praat oor sy eie verstaan van die Bybel (vir hom die Ou Testament), het duidelikheid kry oor Wie Jesus is. Want voor jy kan hoor wat God se plan met jou is, moet jy eers by God uitkom.

Liewe broer en suster, hoeveel tyd maak jy om God beter te leer ken? Om in sy teenwoordigheid stil te word? Om sy Woord in te drink? Want eers as jy by God self uitkom, gaan jy nader aan ’n antwoord kom oor wat jou plek in sy groot plan vir die wêreld is. Hoorsê is nie goed genoeg nie. Om God net van sien te ken, gaan nie werk nie. Jy moet naby aan Hom leef, en sy Woord in jou hart bêre, as jy wil uitvind waarheen Hy met jou op pad is.

  • Dan, as jy God se hart leer ken, kan jy by die vraag uitkom: Wat van my? Hoekom is ek hier? Wat is my doel op aarde? Wat verwag God moet ek doen?

Hierdie is vrae waarop jy nie oornag ’n antwoord moet verwag nie. Jy moenie dink dat jy vanaand huis toe kan gaan en met God oor sy plan vir jou en oor jou roeping kan gaan bid, en môre sal jy alles glashelder weet nie. En jy moet ook nie dink dis een van daardie goed wat ’n mens iewers in jou lewe doen, en dan is dit klaar nie. Dis ’n vraag waarmee jy jou hele lewe lank besig moet bly. Maar as jy in hierdie week elke dag met God besig bly, en Hom kans gee om met jou te werk, gaan jy al ’n ent nader aan die antwoord wees.

Natuurlik kan en moet jy die insigte wat jy by die Here kry, met ander toets. Paulus is ná drie jaar Jerusalem toe, waar hy met Petrus en Jakobus oor hierdie dinge gaan praat en bid het. Ek het ’n idee ons maak nie genoeg erns daarmee om met iemand anders oor ons roeping te praat en te bid nie. Ons het mekaar nodig.

Ek weet nie waar jy vanaand met die Here staan nie. Ek is seker daar is vanaand van julle wat al baie lank met die Here ’n pad loop en by Hom duidelikheid gekry het oor wat jou doel in die lewe is. Maar ek weet ook dat daar vanaand van ons is wat nog nie mooi weet waarheen die Here met jou op pad is nie. Daarom wil ek nou geleentheid gee vir stil gebed, dat jy met die Here kan praat oor jouself en jou doel op aarde. As jy dit al dikwels gedoen het, dank Hom vir die leiding in jou lewe. En as jy nog nie duidelikheid het nie, vra dat Hy jou help.

image_pdfimage_print

Views: 35

Teken in op my artikels

Teken in op my artikels

As jy inteken, kry jy al die artikels in jou epos posbus!

Sukses! Dankie dat jy ingeteken het.