Ou Testament redaksie

BET-EL. – ’n Skaapboer uit Tekoa in Juda het hom die gramskap van die geestelikes hier op die hals gehaal oor sy veroordeling van die land se rykes.

Die boer Amos het dit veral teen die rykes se uitbuiting van arm mense. “’n Mens wat sy rykdom op die ellende van andere bou, moenie dink God sal daaroor swyg nie,” het hy gesê. “Ek was tot in my siel geskok oor wat ek op ’n sakereis hierheen gesien het. Hoe kan jy dit ooit regverdig dat ’n skatryk man iemand wat hom ’n paar sandale skuld, laat verkoop as slaaf net omdat hy hom nie dadelik kan betaal nie? Of dat jy ’n stomme man se enigste bokleed as pand vat totdat hy sy skuld betaal?”

Amos het dit egter nie net teen die onderdrukking van die armes nie. Hy het hom ook uitgespreek teen die geestelike verval in die land en die verkragting van die reg.

Intussen het dit aan die lig gekom dat priester Amasia van die koninklike heiligdom hier in Bet-El ’n klag van insurgensie by koning Jerobeam ingedien het oor Amos se bedrywighede. Volgens priester Amasia is Amos besig om ’n komplot teen die koning te smee en oor die algemeen ’n oorlas van homself te maak met sy prediking. “G’n mens kan dit met dié kwasieprofeet uithou nie,” het Amasia gesê. Hy het Amos belet om langer in Bet-El by die staatstempel te preek.

In ’n verklaring wat Amos na die voorval uitgereik het, het hy gesê hy is nie ’n gewone profeet wat uit ’n profetekring kom nie. Hy is ’n boer. Maar die Here het hom agter sy skape weggevat en beveel om as profeet teen Israel op te tree. “As ’n leeu brul – wie sal nie bang wees nie? En nou het die Here God gepraat. Wie sal dan nie as profeet optree nie?” het die beskeie boer gesê.

 

Boeteprediker lok talle mense na die Jordaan om hulle te laat doop

Nuwe Testament redaksie

JERUSALEM. – ’n Nuwe prediker het onlangs in die Jordaanstreek begin optree. Met sy dinamiese boete-prediking lok hy daagliks groot getalle mense.

Die prediker is Johannes seun van Sagaria, oftewel Johannes die Doper. Hy het dié bynaam gekry omdat hy die mense wat berou het oor hulle sonde in die Jordaan doop.

’n Kenmerk van sy prediking is dat hy niks of niemand ontsien nie; hy het selfs koning Herodes aangespreek oor sy buite-egtelike verhouding met sy skoonsuster Herodias.

Johannes het die volk se verbeelding aangegryp met sy besliste standpunt teen dit wat verkeerd is. Daar is selfs mense wat wonder of hy nie dalk die Messias is nie. Hieroor is Johannes egter baie beslis. “Die Messias is in ons midde, maar dit is nie ek nie. Ek is nie eers werd om sy skoene los te maak nie,” het hy gesê.

 


Neus in die lug?

God was van die begin af begaan oor die lot van gewone mense, hulle wat in eerlikheid en eenvoud elke dag opkyk na Hom vir hulp. Daarom dat Hy by monde van sy profeet Amos vir hierdie mense in die bres tree. En wanneer God mens word, is dit dadelik duidelik dat hierdie sagte plek wat Hy vir gewone mense het, ook in Jesus se lewe sigbaar sal word. Daarom dat die herders die eerste mense is wat die blye tyding verneem dat Jesus gebore is.

In Luk. 3 lees ons van Jesus se eerste openbare optrede. Hier begin sy bediening op aarde amptelik. En die plek waar Jesus sy bediening begin, is baie veelseggend: Hy gaan meld Hom nie aan by die geleerdes en geestelikes in Jerusalem nie; Hy sluit Hom aan by die stroom mense wat na die Jordaan op pad is om hulle te laat doop as teken van hulle berou en hulle begeerte om van hulle sondes gereinig te word.

Jesus laat Hom ook doop, nie omdat Hy vol sonde is en nodig het om skoon gewas te word nie, maar omdat Hy Hom volledig met ons, sondaars, vereenselwig – só volledig dat Hy in ons plek ’n sondaar gemaak is, soos Paulus skryf in 2 Kor. 5:21: “Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees.”

Jesus se eerste amptelike daad as die Messias was om Hom te vereenselwig met die gewone mense. En dit sou die kenmerk van sy hele bediening bly. Daarvoor is Hy later deur die Jode verwyt, en uitgeskel as ’n vriend van tollenaars en sondaars.

Moet ons dan nie ook iets van hierdie gesindheid van Jesus openbaar nie – dat ons ons die lot van die eenvoudiges en die geringes aantrek? Ons is immers tog Christene – volgelinge van Christus!

O, om soos Christus te wees!

image_pdfimage_print

Views: 5

Teken in op my artikels

Teken in op my artikels

As jy inteken, kry jy al die artikels in jou epos posbus!

Sukses! Dankie dat jy ingeteken het.