Vanoggend het ’n jong lidmaat haarself aangemeld, soos die meeste van ons wat al volwassenes is, om te wag op die Bruidegom. Net soos die tien meisies in die gelykenis wat ons gelees het.

Ek wil namens Petrusburg gemeente vir jou sê: Geluk, Elri! Dis ’n wonderlike plek om te wees – deel van die skare mense wat Jesus as hulle Here bely, deel van die groot groep mense wat wag op die koms van die Bruidegom.

Dis natuurlik die eerste ding wat ’n mens as gelowige moet doen: om aan te meld, soos jy vanoggend; om te bely dat Jesus jou Here en Verlosser is; om te sê jy glo en jy wil deel wees van die familie van gelowiges.

Maar die gelykenis vra nie net dat ons ons moet aansluit by dié mense wat Jesus bely en op sy koms wag nie. Dit sê óók vir ons: nie almal wat aanmeld, gaan dit maak nie. En dís die moeilike, om nie te sê nie ontstellende, deel van die gelykenis: Jesus waarsku sy dissipels dat daar onder hulle mense kan wees wat nie daar sal wees as Hy weer kom nie; vir wie Hy sal moet sê: “Ek ken julle nie!”

Want – en hierdie is ’n baie belangrike ding om raak te sien in die gelykenis – Jesus praat nie hier van ’n groep mense van wie party heidene buite die kerk is nie. Die Here Jesus het immers nie hierdie gelykenis aan ’n groot skare vertel nie – in Mat. 24:3 lees ons dat Hy dit aan die dissipels alleen vertel het. Dit gaan in hierdie gelykenis om tien meisies wat almal op die koms van die bruidegom gewag het. Hulle was nie onverskillige, afvallige mense nie! Ook die vyf onverstandige meisies het uitgesien na die koms van die bruidegom. En tog is hulle op die ou end uitgesluit!

Dít is die dringende feit wat die Here Jesus in hierdie gelykenis onderstreep: Ook binne die kerk is mense wat verlore sal gaan. Kom ons bring dit nóg nader: Daar is ook lidmate van Petrusburg gemeente wat nie die ewige lewe sal beërwe nie – en hulle weet dit nie! Hulle is salig onder die indruk dat hulle saam met die ander wag op die koms van die Bruidegom! En tog sal hulle op die dag van die wederkoms hoor: “Ek ken jou nie.”

Want, sê die Here Jesus, net hulle wat gereed is wanneer Hy kom, sal toegang tot die bruilofsmaal verkry. Dit was juis die vyf onverstandige meisies se probleem: hulle was nie gereed nie. Hulle het nie voorsiening gemaak vir genoeg olie nie. Daarom sluit die Here Jesus die gelykenis af met die woorde: “Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie.” ’n Mens kan ook sê: Wees gereed, want die Here kom onverwags! Want net hulle wat gereed sal wees met die wederkoms, sal gered word.

Miskien moet ons dan vanoggend ’n bietjie oor hierdie vraag dink: Hoe moet ’n mens maak om gereed te wees vir die koms van die Here Jesus? Wat is die olie wat die verstandige meisies gehad het en die onverstandige meisies nie gehad het nie? Waarin het hierdie meisies tekort geskied?

Maar kom ons kyk eers wat die olie nié was nie:
∙ Hulle fout was nie dat hulle onverskillig teenoor die bruidegom gestaan het en nie omgegee het of hy kom of nie.
∙ Hulle fout was ook nie dat hulle opgehou het om aan die kerk te behoort nie. Hulle was tog deel van die groep wat op hom gewag het, wat nie sy koms wou misloop nie.
∙ Hulle fout was selfs nie dat hulle aan die slaap geraak het nie. Almal, ook die verstandiges, het vaak geword en aan die slaap geraak.

Wat was hulle fout dan? Wat is die olie wat hulle gekort het?
Ons sou seker baie indiwiduele dinge kon noem wat almal min of meer in die regte kol is. Die veiligste is egter om Matteus se eie verklaring te gebruik. En dit gee hy in die volgende twee vertellings (gelykenis van die muntstukke of talente, en die profetiese rede oor die laaste oordeel). In albei hierdie vertellings gaan dit daarom dat die opregte volgelinge van Jesus húlle is wat doen – nie die muntstukke begrawe nie maar daarmee woeker; vir die hongeriges kos gee en die dorstiges iets te drinke, die vreemdelinge huisves ens.

In die woorde van Jesus in Mat 7:21-23: “Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam duiwels uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?’ Dan sal Ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree.”

Jy sien, wat die meisies uit die hemel gehou het, was nie in die eerste plek een of ander ergerlike sonde of misdryf nie, maar was die feit dat hulle nie gedoen het wat van hulle verwag is nie, dat hulle nie geleef het soos God dit van hulle gevra het nie. En wanneer die Here Jesus uiteindelik kom, is dit te laat vir hulle om dán reg te maak.

Miskien kan ons die sleutel vir die verstaan van die gelykenis ook oor ’n ander boeg gooi. Oor die woorde van die bruidegom as die onverstandige meisies aan die deur van die bruilofsaal hamer: “Ek ken julle nie!” Die fout wat die onverstandige meisies gemaak het, was dat hulle nooit die bruidegom leer ken het nie! Om te doen wat God vra, beteken tog in die heel eerste plek: om Jesus Christus persoonlik te ken. Dít bid Jesus ook in Joh 17:3: “En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is.” As ons die Here ken en liefhet, as jou verhouding met Hom reg is, sal jou lewe van elke dag ook só wees soos God dit van ons vra.

Een jong lidmaat het haar vandag amptelik kom aanmeld om te wag op die koms van die Here. Ons het dit almal eens op ’n tyd gedoen. En dis wonderlik. Jesus sê in die gelykenis: Dis net die begin. Die vraag, uiteindelik, gaan nie wees of jy aangemeld het nie. Die vraag gaan wees: Ken jy Hom? En leef jy vir Hom? Want as dít van jou waar is, kan jy met verwagting uitsien na Jesus se wederkoms, want dan gaan jy ook hoor: “Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit!”

Amen.

image_pdfimage_print
Teken in op my artikels

Teken in op my artikels

As jy inteken, kry jy al die artikels in jou epos posbus!

Sukses! Dankie dat jy ingeteken het.