PROFEET STRIEM VOLK OOR VERWOESTE TEMPEL

Van ons Ou Testament redaksie

JERUSALEM. – Die profeet Haggai het gister in ’n preek die inwoners van Jerusalem skerp aangevat oor hulle teësinnigheid om die tempel te herstel.

Haggai het die mense se verskoning dat hulle nie tyd het om die tempel te herbou nie, as ’n rookskerm afgemaak. Hy het gesê mense het vir alles tyd, behalwe vir die dinge van die Here. “Is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon terwyl die huis van God in puin lê?” het hy gevra.

Hy het gesê die swak oeste van vanjaar is ’n vingerwysing van God. “Julle het ’n groot oes verwag, maar min gekry, en wat julle nog huis toe gebring het, het God laat verdwyn. Waarom? Omdat God se huis in puin lê, terwyl elkeen van julle hard besig is om aan sy eie huis te werk,” het hy gesê.

  • Lees hiervan, en van die reaksie op sy preek, in Hag. 1.

 

Stad skud sy vere reg vir die komende Paasfees

Van ons Nuwe Testament redaksie

JERUSALEM. – Die stad van Dawid is weer in rep en roer vir die jaarlikse Paasfeesvieringe wat oor ’n week begin.

Die feeskomitee het soos vorige jare voorsiening gemaak vir die duisende pelgrims uit die platteland. Spesiale reëlings is getref sodat daar genoeg slaapplek vir almal sal wees. Skape, bokke en duiwe is daar volop vir mense wat by die tempel wil gaan offer, en die komitee het ook gesorg dat daar genoeg lammers is sodat almal die Paasmaaltyd kan eet. Spesiale geldwisselaars is aangestel om pelgrims wat hulle offers in die skatkis wil gooi, in staat te stel om dit in silwer tempelsikkels te doen. Die komitee het, soos vorige jare, weer ’n beroep op pelgrims gedoen om nie onrein Romeinse munte in die skatkis te gooi nie.

’n Nuutjie by vanjaar se fees is ’n inligtingskantoor op die tempelplein. Dit sal deurentyd beman word deur lede van die feeskomitee, sodat alle navrae en probleme flink en doeltreffend hanteer kan word.

Volgens priester Elimeleg, die hooforganiseerder van die fees, is daar vanjaar ’n ongekende belangstelling in die Paasfees, te oordeel aan die druk besprekings by herberge en losieshuise. Die getalle is in hierdie stadium reeds 15% hoër as vorige jare, en daar is natuurlik nog altyd die laatslapers wat op die nippertjie akkommodasie soek.

 

RABBI JESUS KOM OOK NA FEES

Is hy dalk die Messias wat sou kom?

JERUSALEM. – ’n Gees van opgewonde afwagting het in die stad posgevat nadat dit bekend geword het dat die bekende rabbi van Galilea, Jesus seun van Josef, beslis vir die Paasfees in die stad sal wees.

Rabbi Jesus het bekendheid verwerf met sy onortodokse Skrifuitleg. Daarbenewens hou sy volgelinge vol dat hy ook al talle wonderwerke gedoen het. Hy is ook al in die geselskap van gure karakters soos tollenaars en straatvroue gesien.

Hoewel hy baie gewild is onder die gewone mense en daar selfs gefluister word dat hy die beloofde groot seun van Dawid is wat sal kom, die Messias, is die godsdiensleiers minder beïndruk met hom. Die Joodse Raad het hulle al by meer as een geleentheid uitgespreek teen die wyse waarop hy die tradisionele Skrifuitleg bevraagteken. Daarby verontagsaam hy openlik die Sabbatswette en assosieer hy hom met ’n deel van die samelewing wat vir geen ordentlike Jood aanvaarbaar is nie.

Intussen berig ons korrespondent in Jerigo dat Jesus gister daar aangedoen het op pad na die fees. ’n Baie groot groep volgelinge vergesel hom. Hoewel almal haastig is om in Jerusalem te kom, het Jesus die oggend sy reis onderbreek om met ’n blinde, Bartimeus, te gesels, en daarna het hy middagete by die tollenaar Saggeus geëet.

 

 


Te besig?

Een van die verskonings as die Here ons nodig het, is dat ons nie tyd het nie. As ons lees wat die profeet Haggai vir sy tydgenote sê, sien ons dat dit glad nie so ’n moderne verskoning is nie.

Hoe anders was Jesus nie! Hy was ook baie besig, maar nooit só besig dat Hy nie tyd vir mense gehad het nie. In Jerigo is die skare bitter haastig, want hulle wil in Jerusalem kom vir die fees; ’n uiters belangrike afspraak. Daarom maak hulle Bartimeus stil, bang dat hy hulle sal ophou. Tog het Jesus tyd vir hom. En ook vir Saggeus.

Só is God. Hy is nooit te besig vir hulle wat Hom nodig het nie. Hy het ook vir jou tyd. Dit is die Evangelie!

image_pdfimage_print

Lewer kommentaar

Volg my

Kry kennisgewings