Ek wil in die volgende paar blogs kyk na ’n paar mense in die Bybel en hoe hulle deur God geroep is. Vandag kom Gideon aan die beurt.

Gideon was die held wat met net 300 man by hom die ganse leër van die Midianiete verpletter het. Ons praat vandag nog van ’n Gideonsbende as ons wil sê dat ’n paar mense ’n reusetaak vermag het.

Maar die verhaal van Gideon begin nie by sy ongelooflike heldedaad nie. Om die waarheid te sê, as ons hom aanvanklik leer ken, is hy ’n taamlik astrante en ook bangerige outjie wat vol twyfel is en telkens opnuut tekens soek om verseker te word dat die Here nog by hom is. Ons lees hoe hy koring in ’n parskuip uitslaan. Nou kyk, ’n parskuip is die laaste plek wat ’n mens vir só ’n taak moet gebruik. ’n Mens het ’n dorsvloer, ’n oop plek nodig waar jy die uitgeslaande koringare in die lug kan gooi sodat die wind die kaf kan wegwaai en net die koringkorrels kan terugval. Maar Gideon staan in die parskuip, want hy is bang vir die Midianiete.

Ja-nee, die geheim van Gideon se sukses is nie sy onverskrokke en dapper hart nie. Gideon is ’n bangbroek. En as hy na homself kyk, sê hy ook sommer reguit dat hy nie die regte man vir die werk is nie (Rig 6:15): “Ekskuus, Meneer, waarmee sal ek die Israeliete gaan red? Die familie waaraan ek behoort, is die armste in die hele Manasse, en van my pa se kinders het ek die minste aansien.”

Dié soort antwoord het ek ook al gehoor. ’n Mens hoor dit dikwels as jy met iemand praat oor werk vir die Here. “Nee, ek dink nie ek sal dit kan doen nie. Ek is maar net ’n gewone mens. Vra liewer iemand anders.” Of: “Ek kan nie eintlik organiseer en sulke dinge doen nie.” Of: “Ek het nie tyd nie.” Of: “Ek glo as jy iets vir die Here doen, moet jy 100% van jouself gee, en my omstandighede laat dit nie op die oomblik toe nie.”

Maar genoeg. Wat is jóú antwoord as die Here op jou nommer druk? Dat Hy liewer iemand anders moet vra? Of dat Hy liewer op ’n ander tyd op jou nommer moet druk?

In God se oë was Gideon die man. God soek nie noodwendig die mees bekwame mens, die een met die meeste selfvertroue of die sterkste wil of die dapperste hart of die meeste tyd nie. Hy soek iemand wat bereid is om gebruik te word. Want die nodige toerusting vir die taak gee Hy self.

Die Here kon natuurlik die Midianiete verdryf het sonder die hulp van Gideon. Maar Hy doen dit nie, want dis nie hoe Hy gekies het om met ons en in die wêreld te werk nie. Hy wil mense gebruik.

God kan vandag ook sonder ons sy koninkryk laat kom, maar dit is nie hoe Hy besluit het om die wêreld vir Hom te wen nie. Hy wil mense gebruik. Hy wil ons gebruik. Hy wil jóú gebruik.

Wat gaan jy Hom antwoord?

image_pdfimage_print
Volg my

Kry kennisgewings

Pin It on Pinterest

Share This