Ons praat by die wyksbyeenkomste hierdie jaar oor die vraag: Wat gebeur as Jesus in jou lewe instap? En kom ek sê dit hier aan die begin: soms stap Hy in op plekke en maniere wat ons nooit sou kon vermoed nie. Ons soek Jesus in die kerk, of in ’n kleingroep, of in ’n wyksbyeenkoms, of in ons binnekamer. Hier in ons gelese gedeelte vind die ontmoeting half terloops plaas, langs ’n put. Dis nogal opwindend, nie waar nie? Dat Jesus jou op enige plek kan ontmoet. Selfs in ’n winkelry!

Net nog ’n opmerking oor hierdie ontmoeting. Jesus kom weerloos na die vrou (vs 7). Dis heeltemal anders as die aanvaarde gebruike van destyds (vgl v 27). Ek bedoel, Hy is ’n man, en Hy praat met ’n vrou. ’n Rabbi mag nie eers met sy eie vrou of suster of dogter in die openbaar gepraat nie; wat nog van ’n vreemde vrou! (Die Jode het destyds gebid: dankie dat ek nie ’n hond of ’n heiden of ’n vrou is nie. Regtig.) En asof dit nie genoeg is nie, sit Hy nie daar as die Een wat alles kan doen en daarom alles vir die vrou doen nie. Hy sit daar, en maak Homself afhanklik van haar hulp. Partykeer dink ons ons moet al die antwoorde hê, ons moet al die dinkwerk doen, en dan moet ons nog alles doen ook vir ander.

Lewende water

Wat gebeur in hierdie ontmoeting?
Jesus stuur die gesprek baie netjies weg van hareklowery na dit wat Hy vir die vrou kan bied: die lewende water. Hy sê in vs 14: Wie van die water gedrink het wat Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat Ek hom sal gee, sal in hom ’n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee.

Dink net: ’n fontein in jou binneste, bruisend van lewe! Is dít hoe jy jou geestelike lewe sal beskryf?

Miskien moet ek op dié stadium net eers sê waarvan Jesus hier praat. Wat is die lewende water wat Hy vir ons wil gee? Daar is veral twee antwoorde, wat eintlik baie na aan mekaar is. Die een is dat die Jode na die Wet (ons sou sekerlik ook kon sê die Bybel) as ’n fontein van lewende water verwys het. Dink maar aan Psalm 1, wat sê die man wat sy vreugde in die Woord van die Here vind en dag en nag daaroor nadink, se lewe is soos ’n boom wat by waterstrome geplant is. ’n Tweede verklaring kry ons in Joh 7:37-39, waar Jesus by die Huttefees sê: As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink! Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei. En dan verduidelik Johannes: Hiermee het Hy na die Gees verwys … ’n Mens daarom ook kon sê die lewende water wat Jesus gee, word deur die Gees in ons gewerk, na die mate dat ons mense van die Woord is.

Hoe kry ons deel daaraan?

So hoe kry ons hierdie ongelooflike borrelende fontein lewende water in ons binneste? Jesus sê vir die vrou jy moet dit vir Hom vra (vs 10). Dis water wat Hy ons gee (vers 14), en ons moet daarvan drink (vers 14). Daar is twee goed wat ons moet doen om dit te kry: Jy moet met jou dors na Jesus toe gaan. En dan moet jy die lewende water wat Hy gee, drink.

Jy sien, hierdie fontein lewende water is nie vir almal nie, en dit borrel nie sommer vanself in ons binneste op nie. Dis vir mense wat naby aan die Here leef, Hom volg, mense wat nuutgemaak is deur die werk van die Gees. Of kom ons stel dit anders: dis vir mense wat hulle lewens oopgemaak het dat Jesus kan inkom.

Ek wil vanoggend vir jou vra: Het jy al jou lewe vir die Here oopgemaak? Het Hy al in jou lewe ingestap? Want dit kan gebeur dat jy al jare lank lidmaat van die kerk is, gereeld hier in die kerk sit, maar nog nooit by die punt gekom het dat jy die Here innooi in jou lewe nie. Of soos Jesus sê, nog nooit na Hom toe gekom het nie. Vandag is jou kans! Ek wil jou nooi om met my te kom praat as jy hieroor meer wil weet, of onseker is oor waar jy met die Here staan. Ek wil jou graag help.

Dors

Maar dit lyk my om die Here in jou lewe in te nooi, gaan nog nie die borrelende fontein in jou binneste laat ontspring nie. Ek dink dít is hoekom party van ons vir jare kinders van die Here is, maar net nooit ’n vreugdevolle geloofslewe het nie. Want jy moet dors na hierdie lewende water. Jy moet dit by die Here Jesus soek, jy moet ’n innige verhouding met die Here hê. En dit kom nie vanself nie. Dit kom deur jouself doelbewus oop te stel vir sy leiding, te smag daarna dat sy Gees jou verander en vernuwe, deur sy Woord jou rigsnoer te maak, deur Jesus in alles na te volg, op Hom gerig te lewe, Hom eerste te stel.

Daarom wil ek nog ’n vraag vra, vir jou wat reeds jou lewe vir die Here oopgemaak het: Dors jy na hierdie water? Leef jy vir die Here? Laat jy Hom toe om jou te rig deur sy Woord en sy Gees? Lees jy jou Bybel en oordink dit dag en nag?

Hoe het die Here nou weer gesê? Elkeen wat van die water gedrink het wat Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat Ek hom sal gee, sal in hom ’n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee.

Dink net: ’n fontein met water wat opborrel, binne-in jou! Dís mos die lewe in oorvloed wat Jesus vir jou wil gee!
Amen.

image_pdfimage_print
Teken in op my artikels

Teken in op my artikels

As jy inteken, kry jy al die artikels in jou epos posbus!

Sukses! Dankie dat jy ingeteken het.