(Ek het taamlik van die teks afgewyk in die preek, so luister gerus die preek — Jaco Thom)

Iemand sê nou die dag vir my: “Ek kan nie ’n kind van God wees nie, want ek is te sleg en vol sonde. Ek moet darem eers ’n beter mens word voordat ek ’n kind van God kan wees.” En iemand anders sê vir my, toe ek haar vra of haar verhouding met die Here reg is, dat daar geen probleem is nie, want sy drink nie en steel nie en vloek nie en moor nie. Haar verhouding met die Here is reg.

Het jý duidelikheid oor die vraag: Wat moet ’n mens doen, aan watter vereistes moet ’n mens voldoen om ’n kind van God te kan wees?

Albei persone wat ek genoem het, maak die een verskriklike groot fout om te dink dat dit van hulleself afhang of hulle aan God behoort of nie. Solank jou lewe aan ’n sekere standaard beantwoord, is alles in orde. Maar nêrens verwys hulle, as hulle praat oor hulle verhouding met God, na die Here Jesus en na sy offer aan die kruis vir ons nie. Hierdie twee kon net sowel Joods gewees het, of Moslem, want die feit dat Christus aan die kruis gesterf het, speel nie ’n rol in hulle geloofsbeskouing nie. As ’n mens reken dat dit van jouself afhang of jy kind van God is of nie, as dit van jou goeie lewe afhang, waarom het Christus dan sy lewe aan die kruis gegee?

Miskien moet ek dit vir julle ook vra: Maak die feit dat Christus aan die kruis gesterf het, enige verskil in jou lewe?

Maar wag, om terug te keer na die fout wat albei hierdie mense maak: Hulle dink dat dit van hulleself, hulle lewe, hulle goeie dade afhang of hulle in die hemel sal kom of nie. Die Bybel sê vir ons: Ons word nie gered omdat ons die wet onderhou, omdat ons goeie werke doen nie, maar omdat ons in Jesus Christus glo (vs 21,22). En vs 24 beklemtoon dit nog ’n keer: Ons word gered, staan dit hier, sonder dat ons dit verdien. En vs 28 sê dit ’n 3de keer: Ons betoog is tog dat ’n mens vrygespreek word omdat hy glo, nie omdat hy die wet onderhou nie.

Hoekom hoef ons nie iets te verdien om gered te word nie? Omdat ons nie in staat is om iets by te dra nie, omdat ons te diep in die sonde geval het om onsself te kan help. Só is ons, vol sonde, ver van God af (vs 23), verlore, op pad hel toe. En die egste van alles is – ons is te swak om van die verkeerde pad af om te draai, om iets aan ons eie hopelose situasie te verander.

Ons is soos ’n man wat besig is om te verdrink – hoe meer hy spartel, hoe moeër word hy en hoe dieper sink hy in die water in weg. Al hoop wat daar vir hom is, is dat ’n lewensredder hom sal kom red. En dan kan die lewensredder hom ook net red as hy sal ophou spartel, as hy sal ophou om self te probeer swem, en die lewensredder ’n kans gee om hom te red. Solank hy self spartel, kan die lewensredder hom nie help nie. Só, sê die Bybel, is ons almal besig om verlore te gaan as ons ons nie laat red nie, en self kan ons daar absoluut niks aan doen nie. Ons het ’n Lewensredder nodig, ons het die Here Jesus Christus nodig wat ons kan red van ons verlorenheid. En ons kan niks van ons kant af bydra tot ons redding nie. Al wat ons kan doen, is om aan onsself en aan die Here te erken dat ons verlore is, dat ons nie die hemel sal beërwe nie, al probeer ons ook hoe hard. Al wat ons kan doen, is om ons volledig, geheel en al, aan die Here oor te gee met die bede dat Hy ons sal red.

En hoe red die Here Jesus ons? Hy doen dit deur ons sonde op Hom te neem en in ons plek die straf vir ons sonde te betaal. Daarom het Hy aan die kruis gesterf, want die straf op sonde is die dood. Daarom het Hy gesterf, sodat ons nie hoef te sterf nie, maar die ewige lewe kan ontvang. Vs 25 sê: Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Julle weet, in die Ou Testament het die mense vergifnis vir hulle sonde gekry deur ’n offer aan God te bring. Voor die dier dan geslag is, het die persoon sy hande op die kop van die dier gelê en al sy sonde voor die Here bely. Só is die sonde daar op die dier oorgedra en is die offerdier in die mens se plek doodgemaak, en het die dier gesterf in plaas van die sondaar. Nou sê die Bybel: Ons offerlam is Christus. Hý het in ons plek aan die kruis gesterf om ons sonde weg te neem, sodat óns ten spyte van ons sonde voor God kan staan as mense wat in God se oë sonder sonde is, want ons sonde het op Christus oorgegaan.

Die teksvers sê ons word gered deur in Jesus Christus te glo. Maar wat beteken dit? Om te glo, beteken dat ons, soos die Israeliete van ouds by die offer moes doen, ons ook in die geloof ons hande op Christus moet lê en ons skuld op Hom moet oordra. Dan neem Hy ons skuld op Hom, en Hy gee aan ons in ruil daarvoor die vryspraak van sonde. Luther het dit die groot ruil genoem – Christus ontvang ons sonde, ons ontvang sy vryspraak.

Dis hierdie wonderlike waarheid wat God vanoggend opnuut weer ook deur die nagmaal aan ons kom verkondig. Hoe sê die formulier nou weer? Hierdeur waarborg Hy sy soenverdienste vir ons so volledig asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir ons sonde gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan en ons geregtigheid voor God verwerf het. Die sekerheid wat hierdie waarborg ons gee, is nie gegrond op ons gevoelens of stemminge nie, maar op die tekens uit die hand van die Here; dit is in die Here self gevestig.

Dit is geloof: dat ek sal aanvaar dat Hy dit ook vir my gedoen het en wil doen, dat Hy ook vir my van my sonde verlos en my Gods kind maak. So neem ek Hom aan as my Verlosser, my Saligmaker. Geloof is nie iets wat ek doen nie, dit is om te aanvaar dat Christus alles gedoen het wat nodig was om ook vir my te red, sodat ek van my kant af niks kan of hoef te doen om gered te word nie. Geloof is om soos die drenkeling op te hou om self te probeer en jou volledig op Christus te verlaat. Daarom, sê vs 27, het ons niks om op te roem nie, niks om oor te spog en onsself op die skouer te klop nie, want die feit dat ons gered is, is nie ons goedheid nie, maar net God se onverdiende geskenk aan ons.

Is jy ’n kind van God? Het jy al met jou sondeskuld na God gekom en dit op die Here Jesus gelaai sodat Hy dit kan wegneem? Dank dan die Here vir sy onuitspreeklike goedheid, dat Hy ons nie behandel soos ons verdien nie, maar ons vergewe. En as jy nog nie jou sondeskuld na Christus geneem het sodat Hy daarvoor vir jou by God versoening kan doen nie, moenie wag tot later nie, moenie dink jy moet eers beter word voor jy goed genoeg sal wees om gered te word nie. Kom vandag nog, kom sommer nou nog na die Here. Hy wil ook jou sonde wegneem, as jy Hom net sal toelaat.

Amen.

image_pdfimage_print
Teken in op my artikels

Teken in op my artikels

As jy inteken, kry jy al die artikels in jou epos posbus!

Sukses! Dankie dat jy ingeteken het.