Ons bely elke Sondag met die Twaalf Artikels: Ek glo in Jesus Christus wat gely het, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat sê dit vir ons? Wat beteken dit? Die Kategismus sê: dit gaan om die Here Jesus se “onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking wat Hy ook aan sy siel deur sy hele lewe, maar veral aan die kruis gely het.” Die Here Jesus het ter helle neergedaal – in sy hele lyding, maar veral aan die kruis. Die bedoeling is dus nie neergedaal in die sin dat Hy letterlik afgegaan na ’n plek onder die aarde waar die vuur altyd brand nie … Nee, die hel is ’n toestand, ’n toestand van verskrikking, van absolute eensaamheid, van volkome Godverlatenheid. Dít is hel!

Daarom het die kerk nog altyd, wanneer hy aan Christus se neerdaling ter helle gedink het, gedink aan die kruiswoord: Eli, Eli, lemá sabagtani? My God, my God, waarom het U My verlaat? Dít is hel! Om van God verlaat te wees, alleen op hierdie aarde, weg van God af, sonder sy vertroostende, sorgende, beskermende, genadige reddende teenwoordigheid.

Christus se lyding het opgebou tot hierdie punt, geleidelik toegeneem namate sy kruisiging nader gekom het: die owerstes het Hom verwerp, maar dit was nog verstaanbaar; Pilatus het Hom onskuldig oorgelewer; die volk het geskreeu “Kruisig Hom!”; die soldate het Hom gespot en gegesel; Judas verraai Hom; Petrus verloën Hom; sy vriende laat Hom in die steek, sy dissipels is afwesig. En Gód verlaat Hom. Dít is hel!

Ons sal dit nooit kan begryp nie. Ons sê dikwels oor lyding: slegs iemand wat dit self deurgemaak het, sal kan verstaan. Daarom sal ons dit nooit kan begryp wat Christus deurgemaak het nie.

Om Jesus het dit donker geword: letterlik, vir drie uur lank. Maar nie net rondom Hom nie, ook in sy hart, in sy siel, in sy lewe. Dit was donker, alles was op ’n einde; Hy het Hom vasgeloop. En God, sy Vader, met wie Hy één was, het Hom verlaat. Daarom roep Hy dit uit: My God, my God, waarom het U My verlaat?

Dít is die onuitspreeklike benoudheid, smarte, verskrikking en helse angste waarin Hy versink het, veral aan die kruis. Want die neerdaal ter helle is nie nog iets wat Hy deurgemaak het nadat Hy gesterf het, soos dit miskien uit die Apostoliese Geloofsbelydenis mag klink nie; nee, dit is ’n verduideliking van wat die woorde gely, gekruisig, gesterwe en begrawe beteken. Die Twaalf Artikels beskryf eers wat die mense sien gebeur het – dat Hy gely het en gesterf het – en dán die onsienlike en onbegryplike, ágter die sigbare, wat voor die aangesig van God afgespeel het: dat Jesus van God verlate is en helse angs, smarte en verskrikkinge gely het.

Dít is wat Rom 8 bedoel met “sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het”. Daar skuil iets in van verbasing oor hierdie onbegryplike dieptepunt van liefdesoorgawe en -prysgawe … sy eie Seun!

Hoekom staan dit in die Twaalf Artikels dat Hy ter helle neergedaal het? Hoekom moet ons dit weet? Omdat dit ter wille van óns was dat Hy dit deurgemaak het. God het Hom vir ons oorgegee, sê Rom 8. Dít is die wonder daarvan. Daarom sê die Heidelbergse Kategismus in vraag 44 Hy het ter helle neergedaal sodat ek in my swaarste aanvegtinge verseker kan wees en myself volkome kan vertroos dat my Here Jesus Christus my van die hel se benoudheid en pyn verlos het. Die nagmaalsformulier praat ook daarvan: Hy was van God verlate, sodat óns nooit weer van Hom verlate sou wees nie. Dít is wat dit beteken dat Jesus ter helle neergedaal het.

Wanneer ek voel dat ek in hierdie lewe hel op aarde het, kan ek weet: God hou my nog vas. As helse smarte losbreek, mag jy weet: God is daar. As eensaamheid en leegheid jou lewenskragte tap, mag jy glo: jy is nie alleen nie. As jy in ’n doodloopstraat kom en voel: ek het niemand nie, kan jy verseker wees: God het jou nie gelos nie. Niks, sê Rom 8, kan ons van God en van sy liefde skei nie. Niks nie! Daarvoor het Christus ter helle neergedaal, was Hy van God verlaat, het Hy dit uitgeskreeu daar aan die kruis: My God, my God, waarom het U My verlaat?

Hiervan is ek oortuig, sê Rom 8: geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.

Amen.

image_pdfimage_print

Visits: 159

Volg en laaik my asb:
onpost_follow
fb-share-icon20
Tweet20
Teken in op my artikels

Teken in op my artikels

As jy inteken, kry jy al die artikels in jou epos posbus!

Sukses! Dankie dat jy ingeteken het.