Gebed by Psalm 130

Vader, ons dra aan u troue liefde op
almal wat roep uit die dieptes;
help hulle om te waak en bid
deur hulle tyd van donkerte,
in die vaste hoop op die daeraad
van u vergifnis en verlossing;
deur Jesus Christus ons Here.

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England