Van ons Ou Testament redaksie

RAMA. – Die moontlikheid dat Israel binnekort sy eie koning sal hê, is vandeesweek aansienlik versterk na indringende samesprekings wat stamleiers met die siener-rigter Samuel seun van Elkana in sy ampswoning hier gevoer het.

Ná aanvanklike samesprekings vroeër in die week het die vergadering verdaag om Samuel geleentheid te gee om hom in gebed oor die saak tot God te wend. Gister is die samesprekings toe hervat, en het Samuel met sekere voorbehoude ingestem tot die oorgang na ’n monargie.

’n Volksvergadering is vir oor ses weke belê by Mispa. Daar is ooreengekom dat, indien die volk as geheel by dié vergadering op ’n monargie besluit, Samuel behulpsaam sal wees met die verkiesing en bevestiging van die eerste koning vir Israel.

Die bejaarde Samuel is al sy hele volwasse lewe lank die leier van die Israeliete. Hy is ook een van die heftigste teenstanders van die idee van ’n koning vir die twaalf stamme, omdat hy glo dat Israel net een Koning kan hê, en dit is die Here God.

Die behoefte aan ’n eie koning het egter nou dringend geword, aangesien Samuel nie meer die volk kan lei nie. Sy seuns Joël en Abia, wat hy aangestel het as regters om sy taak oor te neem, slaag ook nie daarin om hulle vader se skoene vol te staan nie. Aantygings van korrupsie en omkopery is selfs al teen die twee seuns gemaak.

Volgens ’n woordvoerder van die stamleiers was Samuel genoodsaak om ’n meer toegeeflike houding in te neem toe stamleiers hom met die feite oor sy seuns se gedrag gekonfronteer het. Die toenemende erns van die militêre bedreiging op die landsgrense vereis ook ’n sterk leiersfiguur wat die Israeliete tot verenigde weerstand kan saamsnoer. “Al die volke om ons het ’n koning, en dit werk goed. Waarom nie ons ook nie?” het die woordvoerder gevra.

Na afloop van die samesprekings het Samuel in ’n kort perskonferensie opnuut gewaarsku teen die instel van ’n monargie. Hy het gesê die saak is baie meer kompleks as wat die stamleiers die volk wil laat glo. “Ek vrees die unieke geestelike karakter van ons bestaan as volk van God kan hiermee tot niet gaan,” het hy gesê.

Of Israel inderdaad ’n koninkryk gaan word, sal oor ses weke beslis word.

 

PROFEET VOORSPEL TRONK VIR KERKLEIER

Van ons Nuwe Testament redaksie

SESAREA. – Die bekende kerkleier Paulus van Tarsus, wat enkele dae gelede hier aangekom het onderweg na Jerusalem, het gister gehoor dat hy in Jerusalem deur die Jode gevange geneem sal word.

Dié doemboodskap kom van ene Agabus, ’n profeet van Judea. Paulus het na dié profesie gesê dit verander niks aan sy voorneme om Jerusalem te besoek nie. Hy het die gemeentelede hier versoek om hom nie te probeer oorreed om van sy planne af te sien nie. “As dit God se wil is, is ek bereid om in Jerusalem nie net gevange geneem te word nie, maar selfs ook te sterwe,” het hy gesê.

Na verwagting sal Paulus nog ’n paar dae by die evangelis Filippus oorbly voordat hy sy reis hervat.

 

PERSOONLIK

Timoteus seun van Eunice van Listra het hom aangesluit by die rondreisende evangelis Paulus van Tarsus, wat tans ’n uitgebreide sendingtoer deur Klein-Asië onderneem. Dit is nie bekend wanneer hy weer na Listra sal terugkeer nie.

 


‘n Ouer se verantwoordelikheid

Dit is tragies en onverklaarbaar dat die seuns van ’n Godsman soos Samuel nie net soos hulle pa naby die Here leef nie. En dié tragedie herhaal hom vandag nog in die lewe van toegewyde gelowiges. Laat ons bid dat sulke kinders mettertyd hulle dwaling sal besef en soos die verlore seun van ouds sal terugkeer na wat hulle weet die regte pad is, soos die kerkvader Augustinus, wat ook vir baie jare die spoor byster was. Sy ma het veertig jaar vir sy bekering gebid voordat die wonder gebeur het.

Gelukkig is dié onverstaanbare situasie nie die reël nie. Want God het dit so beskik dat die geloof van een geslag na die volgende aangegee word. Daarom kon Paulus Timoteus se geloof terugvoer na sy ma, Eunice, en sy ouma Loïs. Daarom lees ons van Filippus se vier dogters wat al vier Geesvervulde mense was, net soos hulle pa.

Natuurlik gebeur dit nie outomaties nie. Dit gebeur alleen daar waar ouers met hul kinders binne die dampkring van die kerk leef, soos die pa’s, ma’s en kinders wat saam na die “strand-diens” gegaan het om Paulus te groet (Hand. 21:5).

Leef jy met jou kinders in die dampkring van die kerk?

image_pdfimage_print
Teken in op my artikels

Teken in op my artikels

As jy inteken, kry jy al die artikels in jou epos posbus!

Sukses! Dankie dat jy ingeteken het.

Pin It on Pinterest

Share This