GIBEA. – Die voortvlugtende skoonseun van koning Saul, Dawid seun van Isai, skuil in Keïla. Koning Saul het dié jongste nuus oor Dawid gister onthul toe hy sy leërmag op ’n militêre parade hier by sy paleis toegespreek het.

Die koning, wat in ’n besondere goeie luim was, het spottenderwys na Dawid as “die Vlakhaas” verwys, en gesê: “Ek het die Vlakhaas van gat tot gat gejaag, en nou is hy vas. Ek het nooit gedink hy sal so onnosel wees om hom in ’n stad met grendel deure toe te sluit nie. Dit lyk my God het Hom aan Dawid onttrek, want binnekort gaan ek hom uit sy laaste gat uitsleep.”

Koning Saul het sy leër opdrag gegee om na Keïla op te ruk en Dawid na hom te bring, dood of lewend. Hy het die regeerders van Keïla gewaarsku om nie weerstand te bied nie, anders sal hulle “die gevolge van hulle dade moet dra”.

Die koning het ook bekend gemaak dat hy besluit het om sy dogter Mikal, wat tans met Dawid getroud is, aan Palti seun van Lajis uit Gallim as vrou te gee. Hy het gesê hy kan nie ’n skoonseun duld wat ’n verraaier is nie.

  • Lees van hierdie stormagtige tyd in Dawid se lewe in 1 Sam. 23:1-15.

 

KONING ABIMELEK SLUIT BILATERALE VERDRAG MET GESIENE BOER

GERAR. – Die Filistynse koning Abimelek van Gerar, en Abraham seun van Tera, ’n skatryk Hebreeuse boer van die distrik, het gister ’n verdrag gesluit waarin hulle mekaar wedersydse trou en beskerming beloof.

Dié verdrag kom na samesprekings vroeër die dag tussen die twee leiers. ’n Wye reeks onderwerpe is in die samesprekings aangeraak, onder andere die gebruik van waterputte in die gebied. Dit is bekend dat Abraham ongelukkig is oor ’n waterput waarop Abimelek se veewagters aanspraak maak, hoewel Abraham se mense die put gegrawe het.

Politieke kenners beskou die verdrag as ’n besondere aanduiding van Abraham se status as leier in Kanaän. Hulle wys daarop dat dit veelseggend is dat die verdrag nie in Gerar gesluit is nie, maar by Abraham se tente. ’n Verdere aanduiding van die agting wat koning Abimelek vir Abraham as staatsman het, is die feit dat sy mees senior amptenaar, generaal Pikol, hom in die onderhandelings bygestaan het. Pikol is die hoof van koning Abimelek se leër.

In ’n kort seremonie na die ondertekening van die verdrag het Abraham ’n tamarisk by die put wat onder dispuut was, geplant, en aangekondig dat die put voortaan “Berseba” sal heet, wat “put van eed” beteken. Hy beoog om daar ’n altaar te bou, in erkentlikheid teenoor sy God wat hom in sy nuwe vaderland bewaar het.

’n Verligte koning Abimelek het aan die pers gesê hy voel geëerd om met iemand soos Abraham ’n verdrag te kan sluit. “God is by alles wat Abraham aanpak,” het hy gesê, en bygevoeg dat dit net logies is om nie met só iemand skoor te soek nie.

 

AMPTELIKE KENNISGEWING

Kennis geskied hiermee dat die waterput genaamd “Berseba” die eiendom van Abraham seun van Tera is, en dat hy kragtens ’n ooreenkoms met die regering van Gerar die reg het om die put as sodanig te gebruik. Enige aanspraak van enige ander persoon of instansie op genoemde waterput word hiermee verwerp.

OP LAS
Koning Abimelek, Gerar

 

 


Geloofshelde se geheim

Bybelse figure soos Abraham en Dawid is mense wat ons met bewondering vul: mense met daadkrag. Hulle, en ander Bybelkarakters soos Moses en Daniël en Paulus, was mense wat uitgestyg het bo hulle tydgenote.

Natuurlik kon hulle dit nie op hulle eie reggekry het nie. Hulle was begenadigde mense, wat op ’n besondere wyse God se bystand en leiding beleef het.

Wat ons egter nooit uit die oog mag verloor nie as ons hierdie mense bewonder, is dat hulle naby-aan-God-leef nie van God se kant alleen gekom het nie. Dit was mense wat daagliks in ootmoed voor God geleef het. Dit is nogal opmerklik hoeveel kere ons lees dat hulle in gebed God se genadetroon opgesoek het. Daniël het juis daaroor in die leeukuil beland (Dan. 6). Van Abraham lees ons telkens, soos in Gen. 21:33, dat hy “die Naam van die Here, die ewige God, aangeroep” het. En Dawid pak niks aan sonder om eers God se leiding te soek nie.

Begenadigde mense, ja, maar mense wat ook verstaan het dat hulle krag en wysheid van God kom.

Kom ons volg hulle hierin na!

image_pdfimage_print

Views: 22

Teken in op my artikels

Teken in op my artikels

As jy inteken, kry jy al die artikels in jou epos posbus!

Sukses! Dankie dat jy ingeteken het.