Markus begin sy verhaal oor Jesus heelwat anders Matteus en Lukas. Hulle begin by Jesus se geboorte, en vertel ’n hele paar verhale daaroor. Maar nie Markus nie. Hy begin eenvoudig sy vertelling van die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, die Seun van God, waar Jesus gedoop word (1:9ev), wat die begin van sy openbare optrede was.

Want sien, Markus is haastig om by die punt van sy verhaal uit te kom: dat Jesus die Messias, die Gesalfde is, die Seun van God. Dís wat hy wil hê sy lesers moet weet en glo. Daar is ’n dringendheid in hom. Hy wil hê mense moet Jesus leer ken. En daarom draal hy nie met sy vertelling nie. Hy val as ’t ware met die deur in die huis.

Ek bid, liewe gemeente, dat ons weer iets van dié dringendheid sal ervaar in ons eie lewe; ’n passie om naby Jesus te leef, en ’n passie dat mense vir Jesus moet ken. Dit is tog ook deel van ons gemeente-visie: dat ons wil uitreik na die wêreld. My gebed is dat ons al hoe meer sal leer wat dit beteken om gehoorsaam te lewe as dissipels van Jesus, as gestuurdes in hierdie wêreld, met die boodskap dat Jesus die Seun van God is, die Verlosser, in ons hart en op ons lippe en in ons dade.

Dis ook hoekom Markus ons vertel van Johannes die Doper, wat deur God gestuur is om die pad reg te maak vir Jesus se koms. Want Johannes was nie maar net die profeet wat Jesus moes doop nie. Sy eintlike taak was om vir mense te sê wat moet gebeur as jy Jesus as jou Here wil ontvang. Of, in sy woorde, wat moet gebeur as jy wil hê die evangelie van Jesus Christus moet ook jóú evangelie wees. Bekeer julle, sê hy.

Johannes was ’n man wat nie geskroom het om ’n ding by die naam te noem nie. Hy het nie doekies omgedraai oor die dinge wat verkeerd was in mense se lewe nie. Daarom preek hy oor sonde en vergifnis, en doop hy mense terwyl hulle hulle sonde bely.

Dis nog iets waaroor hierdie gedeelte my aan die dink gesit het: die hele kwessie van bekering. Daar was ’n tyd toe ons dominees baie oor sonde gepreek het. Ons het elke Sondag die Wet gelees, en dan ons skuld bely. Toe het die klem begin verander; ons het meer begin preek oor wat dit beteken om Jesus te volg, en minder op sonde gefokus. Party dominees lees nog die Wet, maar meer as riglyn vir ’n dankbare lewe as wat dit gelees word as ’n instrument waardeur ons ons sonde raaksien. En ek is gemaklik met die klemverskuiwing, want as ons Jesus se dissipels is, met hart en siel sy navolgers is, sal ons nie tyd hê om sonde te doen nie. Maar soms wonder ek of die pendulum nie te ver geswaai het nie; dat ons nou weer heeltemal te min tyd maak om onsself te ondersoek nie. En dít is waaraan Markus ons herinner, heel aan die begin van sy evangelie: dat jy nie Jesus kan ontvang in jou lewe as niks verander nie.

Hier in die tyd ná Epifanie vier ons Jesus se koms na ons toe. Dis ’n tyd van blydskap en opgewondenheid en dankbaarheid dat Jesus gekom het om ons te kom verlos en deel van sy koninkryk te maak. Ons dink na oor Jesus se bediening, en hoe ons Hom kan volg. Hiermee wil Markus ons help as hy ons aan Johannes die Doper bekendstel.

Johannes het bekering gepreek. ’n Mens kan jou verwonder dat hy bekering preek vir Jode, vir die verbondsvolk, vir mense wat geglo het in God. En dalk voel jy ook vanoggend so: hoekom nou oor bekering praat? Jy is immers ’n belydende lidmaat van die kerk. Jy behoort aan die Here. Jy het al lank terug jou lewe vir Hom gegee.

Dit is natuurlik waar. As jy ’n gedoopte kind van God is, so glo ons, bly jy dit. Maar ’n mens kry meer as een soort bekering. Jy kry ’n bekering uit ongeloof na geloof, waar jy breek met ’n lewe sonder Jesus en jou op Hom werp. Maar jy kry ook bekering binne die geloof, waar jy breek met dinge wat nog verkeerd is in jou lewe: gesindhede, gewoontes, verhoudings, laksheid, liefdeloosheid, biddeloosheid …

Dís die soort bekering wat ek en jy nodig het; nie een maal of twee maal nie, maar daagliks. Ons het nodig om daagliks doelbewus weg te draai van wat verkeerd is en na Jesus te vlug.

Wanneer laas het jy voor die Here Jesus stil geword en jouself in sy teenwoordigheid ondersoek? Nagedink oor jou dissipelskap? Oor jou vreugdes, maar ook jou uitdagings in die geloof? Bestek opgeneem van jou lewe as navolger van die Here Jesus?

***

Ek het begin deur te sê Markus begin sy verhaal anders as die ander. Een van die uniekhede van sy verhaal is dat hy dit die evangelie noem, die goeie boodskap. En dit is vanoggend my voorreg om hierdie evangelie aan julle te verkondig: Jesus het gekom vir sondaars soos ek en jy. Hy doop nie net met water nie; Hy doop jou met sy Gees en deur sy bloed tot vergifnis en nuwe lewe.

Kom ons tel dan die kop op – ons is verloste sondaars! Ons kan sy koms met blydskap afwag. En kom ons volg die Here Jesus en lééf vir ons Koning, elke dag, totdat Hy weer kom.

Amen.

image_pdfimage_print

Views: 140

Teken in op my artikels

Teken in op my artikels

As jy inteken, kry jy al die artikels in jou epos posbus!

Sukses! Dankie dat jy ingeteken het.