Hoofstuk van die dag: Jesaja 30

Hoofstuk van die dag: Jesaja 30

So het die Here my God, die Heilige van Israel, gesê: As julle julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê. (vers 15) Die agtergrond vir dié uitspraak is die dreigende gevaar van die naderende Assiriese gevegsmagte. Die...
Hoofstuk van die dag: Jesaja 30

Hoofstuk van die dag: Jesaja 29

Die Here het gesê: Hierdie volk is naby My met die mond, hulle eer My met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van My af, hulle dien My soos mense dit wil hê, nie soos Ek wil nie. (vers 13) Die Here Jesus haal hierdie woorde van Jesaja aan in Matt 15:7-9 waar Hy die...
Hoofstuk van die dag: Jesaja 30

Hoofstuk van die dag: Jesaja 28

So sê die Here my God: Ek gaan in Sion ’n klip neersit, ’n uitgesoekte klip, ’n hoekklip wat fondament aan fondament sal sluit. Wie op My vertrou, hoef nie te vlug nie. Ek maak geregtigheid die maatstaf, regverdigheid die toets. (vers 16-17a) Die Here ontmasker by...
Hoofstuk van die dag: Jesaja 30

Hoofstuk van die dag: Jesaja 27

Daardie dag sal die Here sy oes inbring van die Eufraat af tot by die grens van Egipte, en julle, Israeliete, sal die koringare wees wat één-één opgetel word. (vers 12) ’n Mens kan jou net verbaas oor God se oneindige liefde en geduld met ons. Israel (die Noordelike...
Stamelend nagedink oor God as die Drie-enige

Stamelend nagedink oor God as die Drie-enige

Die eerste Sondag na Pinkster word in talle kerke “Drie-eenheidsondag” genoem. Op dié Sondag eer ons God vir wie Hy is, en bely ons dat Hy ’n enige en enkelvoudige geestelike Wese is. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys,...
image_pdfimage_print