Hoekom is jy ’n Christen? Waarom behoort jy aan die kerk? Hoekom is jy vanoggend hier in die kerk?

As ons kyk na wat die Bybel sê, o.a. ook hier in ons teksvers, dan is dit duidelik dat ons nie Christene is net maar om in die hemel te kom nie, hoewel dit natuurlik ook ’n belangrike rede vir ons Christen-wees is. Die kerk, jy en ek, is hier omdat die Here vir ons ’n taak het; omdat Hy ’n doel met ons lewe het. Daarom, sê Petrus in vs 9, het God ons uitgekies, uitgesoek, kan ’n mens seker ook sê, daarom het God ons afgesonder, eenkant gesit, daarom het God ons sy eiendom gemaak, ons gekoop: sodat ons sy priesters kan wees. Petrus sê ons is ’n koninklike priesterdom, ons is priesters wat aan die hemelse Koning, Jesus Christus behoort.

Om te verstaan wat die Bybel bedoel as hy sê ons is priesters, moet ons kyk na wat die taak van die priester in die Ou Testament was. Die priesters in die Ou Testament was mense wat spesiaal deur God afgesonder is om as tussengangers tussen God en die volk te dien. Hulle het toegang tot God gehad, hulle kon na God toe gaan en met God praat oor die mense se behoeftes en hulle sondes, en andersyds het God weer met hulle gepraat oor sy wil vir sy volk, sodat die priesters nie net die mense se mondstuk by God was nie, maar ook God se mondstuk by die mense.

As ’n mens dit in een sin wil saamvat, kan jy sê: Hulle was verantwoordelik vir die geestelike welstand van die volk. Hulle het die belange van die volk op die hart gedra en dit na God toe geneem, bv. deur namens die volk offers te bring aan die Here om so vergifnis vir die volk te verkry, of om so die Here namens die volk te dank of te loof. Maar omdat hulle die geestelike heil van die volk op die hart gedra het, moes hulle ook die wil van die Here aan die volk bekend maak en dus die volk oproep tot bekering of heiliging of troos (die priester Eli se interaksie met Hanna, Samuel se ma, in 1 Sam 1:17 is ’n goeie voorbeeld).

Hierdie priesters is deur God afgesonder vir hierdie verantwoordelike taak, en daarom is hulle gesalf, deurdat olie oor hulle koppe uitgegiet is as teken daarvan dat God hulle toerus vir hulle taak, en hulle aanstel vir hulle taak.

Nou is die merkwaardige ding wat hier staan, dat jy en ek ook, net soos die priesters van ouds, deur God uitgekies en aangestel is om priesters vir Hom te wees. Julle, egter, is “’n uitverkore geslag”, “’n koninklike priesterdom”, “’n heilige nasie”, “’n volk wat aan God behoort” …, sê Petrus.

Ons is ’n heilige nasie, skryf Petrus. As ons deesdae die woord “heilig” hoor, dink ons aan iets onaantasbaar, of iemand wat op ’n heel ander vlak as ons gewone mense is, of iemand wat dalk iewers in afsondering leef, of iemand wat neus-in-die-lug loop omdat hy dink hy is beter as ander. Maar heilig is nie in die eerste plek ’n kwaliteit nie. Dit is in die eerste plek ’n funksie, ’n taak. Heilig beteken eintlik: God s’n, gekies en eenkant gesit vir diens aan God. Daarom was daar in die tempel baie heilige voorwerpe: heilige bekers en heilige waskomme en heilige kandelare, want dit was voorwerpe wat vir die uitsluitlike doel om in diens van God gebruik te word, eenkant gehou is.

Ons is deur God gekies en spesiaal vir diens aan Hom aangestel. Ons is heilig. En ons taak as ’n heilige nasie is om ’n koninklike priesterdom te wees: koning Jesus se priesters in die wêreld, om tussen God en die wêreld te staan, om namens God voor die wêreld te staan, maar ook namens die wêreld voor die Here te staan.

1. Ons staan namens God voor die wêreld

God wil ons in diens neem om sy verlossingsdade te verkondig, sê ons teksvers. Daarom is ons God se priesters in hierdie wêreld. Omdat ons, soos die priesters van ouds, in die bevoorregte posisie is om toegang tot God te kan hê, om met Hom te kan praat in die gebed, omdat Hy ook met ons praat deur sy Woord. Daarom wil God ons gebruik om sy stem te wees in hierdie wêreld, sy stem te wees teenoor hulle wat lankal opgehou het om na Hom te luister, om kerk toe te gaan, om Bybel te lees; God wil hê dat ons by hierdie mense sy stem moet wees om mense terug te roep na Hom toe, om mense bewus te maak van hulle sonde en hulle verkeerde dade.

Maar ons moet ook God se stem wees waar mense in nood is, seer het, eensaam is, verlate voel, treur. Dáár moet ons God se teenwoordigheid indra by mense wat Hom nodig het.

Ons as koninklike priesters is verantwoordelik vir die geestelike welstand van die mense rondom ons, ons bure, ons familie, ons kollegas, maar selfs ook vir die geestelike welstand van hulle wat nog nooit van die Here gehoor het nie. God het ons aangestel as priesters in hierdie wêreld om sy Woord van hoop en troos bekend te maak aan die ganse mensdom, om sy stem hier op aarde te wees. Ons is die boodskap wat die wêreld moet hoor!

Dit spreek natuurlik vanself dat ’n mens net God se stem kan wees as jy self God se stem ken en dit hoor, met God praat in jou binnekamer, na God se Woord luister wanneer jy die Bybel lees en dit bestudeer.

2. Ons staan namens die wêreld voor God

God het ons nie net priesters gemaak om namens Hom voor die wêreld te staan nie; ons is ook priesters om namens die wêreld voor God te staan, soos die priesters van ouds vir die sondes van die volk offers moes bring sodat God die sonde kan vergewe. En hoewel ons nie meer vandag diere-offers aan God hoef te bring nie, verwag God steeds van ons as priesters om verantwoordelikheid te neem vir die wêreld, en moet ons voortdurend voorbidding doen vir die wêreld. God verwag van ons as sy priesters om in te tree vir die wêreld, te bid vir ander, in watter nood hulle ook mag wees.

Die priesters van die Ou Testament kon nie hulle belangrike taak op hulle eie aanpak nie; hulle is daarvoor gesalf. Net so verwag die Here nie van ons om in eie krag ons groot taak as priesters uit te voer nie. Daarom salf Hy ons met sy Heilige Gees om ons só vir hierdie heerlike, maar ook verantwoordelike werk, toe te rus.

Kom dan, kom ons stel ons vandag opnuut tot beskikking van die Gees van God, sodat Hy ons kan gebruik as sy priesters in hierdie wêreld, sodat ons God se stem kan wees vir mense wat nie meer na God luister nie, of sy stem en teenwoordigheid by mense wat ver van God voel; en sodat ons namens ’n stukkende wêreld voor God kan staan en Hom elke dag om nuwe genade kan pleit. Wat ’n wonderlike voorreg! Wat ’n geweldige verantwoordelikheid.

image_pdfimage_print
Teken in op my artikels

Teken in op my artikels

As jy inteken, kry jy al die artikels in jou epos posbus!

Sukses! Dankie dat jy ingeteken het.