Miskien met ek net heel aan die begin sê dat God se Naam niks anders is nie as Hyself. Wanneer sy Naam geheilig word, kry Hy die eer wat Hom toekom.

Die Heidelbergse Kategismus vr 122 verduidelik hierdie bede só: “Gee allereers dat ons U reg ken en dat ons U heilig, roem en prys in al u werke waarin u almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter. Gee verder dat ons ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal rig dat u Naam nie om ons ontwil gelaster nie, maar geëer en geprys word.”

Wanneer word God se Naam om ons ontwil gelaster?

Die meeste van ons sal dadelik daaraan dink dat dit gaan, soos die 3de gebod sê, om God se Naam “ydellik te gebruik” as mense vloek of lelik praat. En dan dink ons daaraan dat, as ons bid dat die Naam van God geheilig moet word, dit beteken dat daar minder gevloek sal word. En dan meen ons ons aandeel hierin sal wees om mense wat die Naam van die Here ydellik gebruik, op een of ander manier aan te spreek of reg te help.

Maar hiermee het ons nog net begin raak aan die ontsaglike betekenis van hierdie bede. Want as ’n mens die boodskap van die Bybel oor hierdie bede oordink, kom jy agter dat ons self ook, ons wat gelowiges is, kinders van die Here is, dat juis ons ook die Naam van die Here kan ontheilig, en veral op twee maniere.

Die eerste manier waarop ons die Naam van die Here kan ontheilig, is dat ons self die Naam van God kan gebruik op maniere wat nie by God pas nie, maw dat ons van God Iemand probeer maak wat Hy nie is of ooit wil wees nie.

Om ’n voorbeeld te noem: Ons sê maklik God is ’n God van liefde, daarom sal Hy nie dit of dat doen of toelaat nie. En as daar nou iets gebeur wat nie inpas in ons beeld van hoe God is nie, dan het ons groot probleme. Of dit kan beteken dat ek, om gewig aan my standpunt te gee, die Here by ’n argument gaan insleep op ’n wyse wat sy heilige Naam in gedrang bring en beledig. Soos die man wat ’n buite-egtelike verhouding met sy sekretaresse aangeknoop het, en toe sy kollegas met hom daaroor praat, sê hy hulle sal nie verstaan nie, want sy is ’n gawe van die Here aan hom. Jy sien, sodra jy in ’n hoek is en nie jouself kan verantwoord nie, sleep jy die Here by om gewig aan jou (swak) argument te gee. Mense doen dit ook om hulle politieke standpunte te verdedig, asof hulle beleidsrigting God se wil en opdrag is, soos die kerk op ’n stadium geleer het dat Apartheid God se wil en opdrag aan ons is.

Die tweede manier waarop ons kan veroorsaak dat God se Naam ontheilig word, is dat ons so optree, of God so voorstel of dien, dat ander (ongelowige) mense op grond van ons lewens smalend of spottend van God begin praat – wanneer hulle, op grond van wat hulle van God by ons sien en hoor, God verwerp en sy Naam beledig. Een van die bekendste voorbeelde hiervan is miskien dié van die Engelse in Indië, van wie die Indiese leier Ghandi gesê het: As ek in die Bybel van Christus lees, kom ek byna daartoe om ’n Christen te word, maar as ek na die Christene kyk, stel ek nie meer belang nie.

Dit het natuurlik nie net in Indië gebeur nie, dit gebeur vandag nog in ons eie land, dat mense, nee, dat ons, so lewe dat ander mense die boodskap van God nie glo nie en sy Naam smaad omdat hulle as gevolg van ons lewens die Evangelieboodskap wantrou.

As ons dus bid dat die Naam van die Here geheilig moet word, is ons besig met ’n baie ernstige saak, ’n saak wat ons elkeen persoonlik raak. Dit raak ons eie lewens en optrede van elke dag. Dit gaan in hierdie gebed om die geloofwaardigheid van ons wat die naam Christen dra; dit gaan daarom dat ons sal lewe soos ons bely. Wanneer ons die Naam van God en van Christus dra, en wanneer ons teenoor ander deur woord en daad getuig dat ons aan God behoort, rus die dure verantwoordelikheid op ons om so te leef dat Gods Naam nie daardeur ontheilig en belaster word nie, soos Petrus in 1 Pet 1:15 sê: “Soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees.”

Ons het God se Naam in Christus leer ken as barmhartig, genadig, vol ontferming en medelye, getrou, ’n hulp vir hulpeloses, vol deernis en bewoënheid vir ’n wêreld in nood – dit is hierdie Naam wat ons so dikwels ontheilig omdat ons so anders lewe.

Geen wonder nie dat die Here Jesus ons leer om hierdie bede te bid, dat ons nie anders kan nie as om dit daagliks ’n smeking te maak: Laat u Naam geheilig word! Ons is immers self nie in staat om God se Naam te heilig nie. Hierin het ons die leiding van die Heilige Gees so nodig.

Amen.

image_pdfimage_print

Hits: 25

Volg en laaik my asb:
onpost_follow
Tweet
Teken in op my artikels

Teken in op my artikels

As jy inteken, kry jy al die artikels in jou epos posbus!

Sukses! Dankie dat jy ingeteken het.