Hoofstuk van die dag: Psalm 64

Hoofstuk van die dag: Psalm 64

Dan tref God hulle met ’n pyl, en meteens is hulle daarmee heen: hulle eie tonge het hulle tot ’n val gebring! (vers 8-9) Ek wonder dikwels of mense wat skinder of ander bespreek, besef waarmee hulle besig is. Dalk dink hulle dis maar net ’n onskuldige ou geselsie en...
Hoofstuk van die dag: Psalm 64

Hoofstuk van die dag: Psalm 63

U troue liefde is meer werd as die lewe; daarom sal ek U prys. (vers 4) Met die lees van hierdie psalm kan ek nie heeltemal met Dawid se smagtende verlange na God (vers 2) saampraat nie. Ek het nog nooit só na God gedors nie. Jy dalk ook nie. Ja, soms voel jy ver van...
Hoofstuk van die dag: Psalm 64

Hoofstuk van die dag: Psalm 62

Net by God vind ek rus, van Hom kom my redding. (vers 2) In hierdie psalm sê die digter dat hy ten spyte van herhaalde aanvalle op hom as persoon (vers 4 en 5), sterk bly staan, want hy vind sy rus in God alleen. Daarom stort hy nie in duie of bejammer hy homself...
Is die NG Kerk die kluts kwyt?

Is die NG Kerk die kluts kwyt?

’n Brief waarin die NG Gemeente Die Strand die rede vir hulle dolering weergee, het die land behoorlik aan die gons. In die brief maak Die Strand sewe stellings wat hulle as besluite van die Algemene Sinode voorhou, soos dat God ’n mensgemaakte konsep is; dat Satan en...
Hoofstuk van die dag: Psalm 64

Hoofstuk van die dag: Psalm 61

Vanaf die einde van die aarde roep ek tot U om hulp, want ek is moedeloos verby. Lei my na die rots hoër as ek. (vers 3, NLV) Dis nie duidelik wat die digter bedoel met “die einde van die aarde” nie. Moontlik was die digter ver verwyder van die tempel en verlang hy na...
image_pdfimage_print