Wanneer ’n mens lees wat mense oor die korona-pandemie te sê het, of jy gesels met mense oor hoe hulle dit hanteer en of hulle die entstof gaan neem of nie, kom jy vroeër of later uit by verwysings na Psalm 91. Dit klink min of meer só: “Ek bid net Psalm 91 en die bloed van Jesus oor my. Ek sal oukei wees.”

As jy Ps 91 lees, lyk dit nogal of daar waarheid in die woorde steek. Dit wil lyk asof God se beskerming eksklusief tot jou as sy kind se beskikking is: “Jy, Hy is die Een wat jou red uit die net van die voëlvanger, van die dodelike pessiekte,” sê vers 3 (2020-vertaling). “Daar kan duisend langs jou val en tienduisend aan jou regterkant, naby jou sal dit nie kom nie,” sê vers 7. Of luister na vers 10: “Onheil sal jou nie oorval nie, en ’n plaag sal nie naby jou tent kom nie …”

Die bekende TV-prediker Joel Osteen het byvoorbeeld hieroor gesê: Psalm 91:3 says, “God will rescue you from every trap and protect you from the fatal plague.” You don’t have to be afraid of this virus, God has a shield around you, he knows how to keep harm away. And if it does come, he knows how to heal you, he knows how to restore what was taken, he will rescue you from every trap.

So, moenie worry nie, die Here sal jou beskerm. Dis wat Joel Osteen en baie ander sê. Maar ek is bevrees, die saak is glad nie só eenvoudig soos hierdie voorspoed-teoloë dit maak nie. Jy weet tog dat dit nie so is dat gelowige kinders van God lank en sonder probleme leef, gevrywaar van alle teenspoed, en ongelowiges kort en ellendig nie. Gelowiges én ongelowiges kry die virus. Gelowiges én ongelowiges gaan dood aan korona-verwante komplikasies.

Dit was nog altyd so. Die enigste apostel van die Here Jesus wat ’n natuurlike dood op hoë ouderdom gesterf het, was Johannes, lees ek iewers. Die ander is almal “voortydig” en op ’n onnatuurlike wyse gedood. Daarom maak mense se verwysing na die bloed van Jesus en die beskerming waarvan Psalm 91 praat, my baie ongemaklik. Want as hulle reg is, beteken dit dat ek maar net nie goed genoeg glo nie, en daarom huiwerig is om dié soort gebruik van die psalm goed te praat.

Is dit so dat as ek maar net ’n beter gelowige was, ek ook sou kon weet die virus maak my niks, want ek leef onder die beskerming van Ps 91? Anders gestel: Is Ps 91 ’n blanko tjek van beskerming teen die korona-virus vir God se kinders? En daarom dit eintlik ’n teken van kleingeloof is as jy jou laat inent?

Dikwels, as ’n mens kopkrap oor hoe jy ’n bepaalde gedeelte in die Bybel moet verstaan, help dit as jy kyk hoe daardie gedeelte, of ’n gedeelte baie soos daardie een, op ander plekke in die Bybel gebruik word. En ons is baie gelukkig wat dit betref, want Psalm 91 word inderdaad in die Nuwe Testament aangehaal.

In Matteus 4, waar Jesus in die woestyn deur Satan versoek word, kom hierdie einste psalm ook voor. Kom ons lees dit (Matt 4:5-7):

Daarna neem die duiwel Hom na die heilige stad toe en laat Hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir Hom: “As U die Seun van God is, spring af! Daar staan mos geskrywe:
Hy sal sy engele oor jou opdrag gee
en:
Op hulle hande sal hulle jou dra,
sodat jy nie jou voet teen ’n klip sal stamp nie.”

Jy sien – presies dít was Satan se interpretasie van die psalm. Jesus kon enige tyd van die hoogste punt van die tempel afspring, want Psalm 91:11-12 sê immers die engele sal Hom beskerm en op die hande dra sodat Hy nie eers sy toon teen ’n klip sal stamp nie (Matt 4:6). God se beskerming is gewaarborg, kom wat wil! Só beweer Satan baie stellig.

Maar Jesus val nie vir Satan se verwronge Skrif-interpretasie nie. Hoor hoe antwoord Hy:

7Jesus sê vir hom: “Daar staan ook geskrywe: Jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie.”

Die wyse waarop Satan en Jesus presies hierdie psalm (veral vers 12) hanteer het, help my tog om te verstaan dat dit nie hier gaan oor ’n blanko tjek van beskerming, kom wat wil, nie. “Daar staan ook geskrywe: Jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie,” antwoord Hy (Matt 4:7). Moenie tekste uit verband ruk en die res van God se Woord ignoreer nie, sê Jesus vir Satan.

So ek sal nie God op die proef stel nie. Ek het my laat inent. Ek dra my masker en doen alles menslik moontlik om my en ander teen die virus te beskerm. Dis nie kleingelowig nie. Dit is verantwoordelike Christenskap en naasteliefde. Die liefde doen immers die naaste geen kwaad aan nie (Rom 13:10).

Dié psalm wil ons dus nie troos dat ons ’n lang en veilige aardse bestaan sal hê nie. Dit sê ook nie dat ons ons nie hoef te steur aan die korona-virus solank ons onder die beskerming van Psalm 91 leef nie. Wat wil die psalmis dan wel vir ons sê? Dít: dat jy tot rus kan kom te midde van al die gevare en bedreigings van die lewe, omdat God by jou is; dat jy by Hom kan skuil wanneer die lewe rof raak; dat jy nie bang hoef te wees vir noembare en onnoembare bedreigings nie – pessiekte en epidemies by name (vers 6). God is immers daar. Hy red waar jy nie kan nie. Daarom hoef jy nie angstig rond te kyk nie, of te dink jy is op jou eie nie. Nee, God belowe: “Hy sal my aanroep, en Ek sal hom antwoord. Ek sal by hom sal wees in nood”(vers 15).

Die belofte van ’n lang lewe waarmee God jou sal versadig (vers 16), is nie beperk tot hierdie ondermaanse lewe nie. Dit geld vir die hele werklikheid – materieel en geestelik, aards en hemels. Daarom kan jy uitsien na ’n lang lewe in God se teenwoordigheid, of dit nou hier is of in die hiernamaals.

Jou vertroue op God tel jou op, sodat jy elke aardse vrees, elke menslike twyfel en elke verhinderende oorweging kan agterlaat. Dit lig jou op tot bokant die neerdrukkende werklikhede van die alledaagse lewe, sodat jy met hoop kan leef – ’n sekerheid wat net geloof jou kan gee. Met hierdie hoop kan jy die lewe verduur en bemeester. Dit stel jou in staat om jou te onderwerp aan God se wil vir jou lewe, selfs wanneer Hy besluit om anders met jou te handel as wat jy verwag het.

So bid gerus Psalm 91, soek skuiling by die Allerhoogste, en kom tot rus. Jy is veilig in God se hand. Hy bewaar jou op só ’n wyse dat daar selfs nie ’n haar van jou kop kan val sonder dat die Vader by is nie, verseker die Heidelbergse Kategismus (vraag 1) jou, in navolging van die Here Jesus se uitspraak oor die mossies (Matt 10:29, 2020-vert): “Word twee mossies nie vir ’n assarius verkoop nie? En nie een van hulle sal op die grond val sonder julle Vader nie. En julle – selfs die hare op julle kop is almal getel. Moet dan nie bang wees nie – julle is meer werd as baie mossies.”

image_pdfimage_print
Teken in op my artikels

Teken in op my artikels

As jy inteken, kry jy al die artikels in jou epos posbus!

Sukses! Dankie dat jy ingeteken het.