Van ons Ou Testament redaksie

JERUSALEM. – Die koninklike perssekretaris het gister bekend gemaak dat koning Asa ’n groot wydingsfees beoog om die landswye hervormings op ’n gepaste wyse af te sluit. Koning Asa is reeds die afgelope paar maande met ’n intensiewe godsdienshervormingsprogram besig.

Die koning het die profeet Asarja seun van Oded as spesiale feeskoördineerder aangestel. Asarja was ook die afgelope tyd ten nouste betrokke by die godsdienshervormings. Onder sy leiding is die afgodsbeelde reg deur die ryk vernietig. Die altaar van die Here wat voor die ingangsportaal van die tempel staan, is ook gerestoureer.

Luidens die verklaring van die koning hoop hy om die hele volk met die wydingsfees saam te snoer.

Hoewel besonderhede van die beoogde fees nog nie uitgewerk is nie, sal daar volgens Asarja tydens die fees talle offers aan die Here gebring word. Die hoogtepunt van die fees sal ’n hernude verbondsluiting met die Here wees. “Ons wil graag aan elkeen, man, vrou en kind, die geleentheid gee om hom of haar persoonlik met hart en siel aan die God van Israel toe te wy,” het Asarja gesê. Hy het ook gesê hy beplan om die verbondsluiting só in te rig dat dit nie ’n stroewe, strak seremonie sal wees nie. “Ek wil baie graag hê dat die vreugdekarakter van ons diens aan die Here in die verbondseed sal deurkom,” het hy gesê.

 

Fondament van die tweede tempel gelê

JERUSALEM. – Dit was ’n baie dankbare, maar ook hoogs emosionele groep teruggekeerdes wat gister die voltooiing van die tempelfondasie skaars ’n jaar nadat hulle hier aangekom het, gevier het.

Jubelkrete en dankbaarheidstrane was byna ewe volop toe die priesters in volle ampsgewaad, bygestaan deur die Leviete van die Asafgroep, met trompette en simbale die eeu oue loflied aangehef het: “Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie.” Van die ouer lede van die gemeenskap, wat nog die eerste tempel wat deur koning Salomo gebou is, persoonlik geken het, het hardop aan die huil gegaan toe hulle sien hoe die fondamente van die tempel gelê word.

Die leier van die hervestigde gemeenskap, Serubbabel seun van Sealtiël, het in ’n kort toespraak elkeen wat gehelp het om die fondament te lê, bedank vir hulle opoffering. Hy het gesê dat hy besef daar lê nog harde werk voor, maar omdat dit werk vir die Here is, sal dit nie swaar wees nie.

  • Lees meer hieroor in Esra 3.

 

JOODSE RAAD IN DILEMMA OOR SEKTE

Van ons Nuwe Testament redaksie

JERUSALEM. – Die nuwe sekte wat hulleself “Volgelinge van Jesus” noem, is besig om ’n groot kopseer vir die Joodse Raad te word.

In ’n poging om die snelle uitbreiding van die sekte aan bande te lê, het die Joodse Raad gister opdrag gegee dat al die sekteleiers, of “apostels”, soos hulle onder sektelede bekend staan, in hegtenis geneem moet word.

Die volle Joodse Raad sal na verwagting vanoggend byeenkom om die apostels te verhoor. Die aanklag is nog nie gefinaliseer nie, maar sal waarskynlik godslastering wees.

  • Lees meer oor hierdie mislukte vervolging, en oor die apostels se reaksie op hulle lyding, in Hand. 5:17-42.

 

WYDINGSFEES

Die hele Ryk van Juda word hiermee
opgeroep om die wydingsfees by die
tempel in Jerusalem
by te woon
op die 13de Kislev.

Navrae:
Asarja seun van Oded

 


Oorborrelende vreugde?

Een van die merkwaardigste kenmerke van gelowiges oor al die eeue heen, is hulle lewensblyheid.

Daar is natuurlik sake waaroor gelowiges uiteraard bly sal wees. Wie sal dan nie juig as hy sien hoedat die tempel weer uit die ruïnes verrys nie? Ander kere, egter, lyk die blydskap effe uit die plek. Soos wanneer mense met vreugde vervul is, wel wetende dat hulle geloof hulle in allerlei probleme laat beland, soos die apostels, wat “bly (was) dat hulle bevoorreg was om ter wille van die Naam van Jesus vernedering te ly” (Hand. 5:41)! En op die oog af lyk dit ook nie na ’n saak om jou oor te verheug as jy ’n eed neem waarmee jy jou volledig aan God verbind, en só jou vryheid prysgee nie. En tog lees ons in 2 Kron. 15:15: “Dit was vir hulle ’n vreugde …”

Die geheim van hierdie oorborrelende vreugde lê nie in die gelowige self nie. Dis vrug van die Gees (Gal. 5:22). Maar juis daarom moontlik vir elke gelowige. In alle omstandighede. Ook vir jou, vandag.

image_pdfimage_print

Views: 4

Teken in op my artikels

Teken in op my artikels

As jy inteken, kry jy al die artikels in jou epos posbus!

Sukses! Dankie dat jy ingeteken het.