Die misterie van die Drie-eenheid

Ons het almal grootgeword met die begrip Drie-eenheid. Dis nou ons belydenis dat God nie net een is nie, maar drie: Vader, Seun en Gees. Hoe een God (Deut 6:4) drie kan wees, gaan ons verstand te bowe. Dis nie ’n begrip wat ons goed kan deurdink nie. Dis in misterie gehul, want dit probeer iets sê van God, die Gans Andere (om nou Karl Barth se uitdrukking te steel).

Dit pas ons om nie te slim te probeer wees as ons oor God praat nie. Hy is in die hemel, en ons is op die aarde, en daarom moet ons woorde min wees, is die Prediker (5:1) se goeie raad. Dit beteken egter ook nie dat ons niks oor God kan of mag sê nie. Hy openbaar Homself tog aan ons in die Bybel, en ons mag en moet stamelend sy bekendmaking aan ons na-sê. Die kerk het baie lank oor dié openbaring van God geworstel, en uiteindelik met die formulering gekom dat God een Wese is, en in dié een Wese is God drie Persone.

 

Hoekom drie?

Die eerste vraag wat by my opkom as ek oor die Drie-eenheid dink, is: Hoekom drie? Die maklike antwoord is: Omdat dít is wie God is en hoe God Hom aan ons openbaar het. Van die skepping af leer ons Hom só ken as Hy sê: “Laat Ons mense maak na ons beeld …” (Gen 1:26). Met Jesus se doop kan ’n mens dit ook nie miskyk nie. Die Seun word gedoop, die Vader praat uit die hemel, en die Gees kom op Jesus (Matt 3:16-17).

Daar word baie gepraat oor die feit dat elke Persoon van die Drie-eenheid ’n eie funksie en eie eienskappe het. Die Vader is Skepper en Onderhouer en Versorger, die Seun is Verlosser en Leidsman en Koning, en die Gees is Voorspraak, Trooster en Heiligmaker. Juis hierin lê ’n wonderlike verryking van God se besig-wees met ons en die wêreld opgesluit. As jy oor ’n situasie praat en vra na God se betrokkenheid daarby, kan jy nie net een antwoord gee nie; jy moet drie antwoorde gee. Want Vader, Seun en Gees is betrokke, elkeen met ’n unieke taak, alhoewel nie los van die ander Persone nie.

jy moet drie antwoorde gee

So is die Vader die Een wat jou gekies het om aan Hom te behoort, die Seun het gesterf om jou te verlos uit die mag van die duiwel en sonde, en die Gees werk in jou sodat jy dit kan glo en kan omhels en hoe langer hoe meer na die beeld van die Seun verander (2 Kor 3:18). By trauma is die Vader in sy ontfermende liefde by jou om jou vas te hou, die Seun is as Koning van die ganse kosmos teenwoordig om ook oor jou nood te heers, en die Gees bly in jou om jou oë en hart op die Vader en Seun te rig en jou te troos.

Meer as wat ons besef. Meer as wat ons ooit kan verstaan. Soos ons in die Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 1 bely: “Ons glo almal met die hart en bely met die mond dat daar ’n enige en enkelvoudige geestelike Wese is wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is.”

Vader, Seun, Heil’ge Gees, hoe sal ons u heerlikheid
kan verwoord, u lof besing met ’n aardse stem?
Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer.
Eer ons God as Majesteit, loof Hom tot in ewigheid.

Woord uit Woord, Lig uit Lig, kom as mens op aarde.
Bo begrip, bo ons verstand is u grootheid, Heer.
Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer.
Eer ons God as Majesteit, loof Hom tot in ewigheid.

(Lied 450, Liedboek van die kerk)

image_pdfimage_print
Teken in op my artikels

Teken in op my artikels

As jy inteken, kry jy al die artikels in jou epos posbus!

Sukses! Dankie dat jy ingeteken het.