Van ons Ou Testament redaksie

JERUSALEM. – In ’n ongelooflike vertoning van krygsmag het koning Sanherib van Assirië letterlik die Judese krygsmagte platgevee. Die hele land is deur Assirië verower. Slegs die stad Jerusalem het tot nog toe ontkom.

In ’n desperate poging om die magtige krygsvuis van Sanherib te ontwyk, het koning Hiskia ’n afkoopsom van meer as tien ton silwer en een ton goud aan die Assiriese koning betaal, maar blykbaar het dit nie die Assiriërs se bloeddors geles nie. Sanherib het nou met sy magte tot vlak teen die hoofstad opgeruk en stelling ingeneem by die kanaal van die boonste dam, langs die pad na die Bleikveld toe.

Gister het die sielkundige sagmaakproses voor die geveg begin toe die Assiriese gesant vlak voor die stadsmuur beledigings teen Jahwe en koning Hiskia geslinger het.

’n Mens wonder hoe lank die Dawidstad die aanslag sal kan afweer.

 

WEDUWEE KOOP HAAR TWEE SEUNS LOS MET OLIE

JERIGO. – Die weduwee van ’n profeet het vandeesweek op ’n sonderlinge wyse van haar skuld ontslae geraak. Sy het kruike en kruike vol olie verkoop.

Die vrou, wat diep in die skuld geraak het sedert haar profeet-man se dood, het haar lot by die profeet Elisa gaan bekla. Al wat sy in daardie stadium oorgehad het, was ’n erdekannetjie olie. Omdat sy nie haar skuld kon betaal nie, het haar skuldeiser gedreig om haar twee seuns as slawe te vat in ruil vir die skuld. Op Elisa se bevel het die seuns leë kruike by die bure gaan leen, soveel dat die huis vol gestaan het. Toe het sy met die olie uit die erdekannetjie die leë kruike begin vul. Die olie het eers opgeraak toe die laaste leë kruik vol was!

Die geld wat hulle met die verkoop van die olie gekry het, was nie net genoeg om haar skuld te betaal nie, daar het selfs oorgebly dat sy en haar twee seuns daarvan kan leef.

 

Amptelike Kennisgewings

BETLEHEM STADSRAAD

Verkoop van eiendom: Erfgrond van Elimelek, Kiljon en Maglon

Kennis geskied hiermee, ingevolge die verordeninge van Lev. 25:25, dat bogenoemde erfgrond te koop is. Nadere besonderhede is gedurende kantoor-ure by die inligtingsburo op die markplein ter insae, en enige aanspraakmakers op die lossingsreg moet voor of op die 15de Abib die stadsvaders skriftelik van hulle voorneme om hulle reg uit te oefen, verwittig.

 

Sekte versprei soos veldbrand; nou ook in Samaria

Van ons Nuwe Testament redaksie

SAMARIA. – “Operasie Skoonmaak”, die hewige vervolging wat die Joodse Raad teen die aanhangers van Jesus se leerstellings in Jerusalem ingestel het, het lelik geboemerang. Dié sekte staan nou sterker as ooit.

Dít is die indruk wat ’n mens kry uit berigte van oraloor. Dit blyk dat die vlugtende sektelede so ver as wat hulle gaan, die boodskap verkondig dat Jesus die Messias is. Talle en talle mense sluit nou by hulle aan, sodat hulle nou lank nie meer tot die stad Jerusalem en omstreke beperk is nie. In die stede van Samaria is daar ook al ’n redelike groep, veral nadat een van die sogenaamde diakens van die sekte, ene Filippus, met groot geesdrif en gesag Christus hier verkondig het. Selfs die bekende towenaar van Samaria, Simon, ook bekend as “Die Groot Krag van God”, het by die sekte aangesluit.

Uit Jerusalem word berig dat die twee groot leiers van die beweging, Petrus en Johannes, hierheen gaan kom om die bekeerlinge te onderrig.

 


Dis verniet

Geld is ’n magtige instrument waarmee talle dinge gekoop kan word – lewensonderhoud, plesier, selfs vryheid.

Die gevaar is ongelukkig wesenlik dat dié feit ons so kan kondisioneer dat ons ook op godsdienstige vlak met geld dinge wil koop, soos Simon die Towenaar. En dit terwyl die ongelooflike uitnodiging van God staan: “Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook dié wat nie geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop sonder geld …” (Jes. 55:1).

God se gawes kan nou eenmaal nie met geld gekoop word nie. Dit is verniet, en kan net ontvang word in diepe ootmoed. Hy gee in vryheid en ruimskoots, soos Hiskia tot sy vreugde ontdek het. Dalk wil Hy ook jou vandag met sy gawes seën?

image_pdfimage_print

Views: 10

Teken in op my artikels

Teken in op my artikels

As jy inteken, kry jy al die artikels in jou epos posbus!

Sukses! Dankie dat jy ingeteken het.