Een van die slagspreuke van die Hervorming is: “Ecclesia reformata semper reformanda.” Die kerk van die Hervorming reformeer steeds, verander steeds, groei steeds in haar verstaan van die Here se plan met ons lewe. Dit mag nie stagneer en vasklou aan idees wat ’n eeu gelede gehuldig is nie. Ons moet aanpas by nuwe omstandighede en nuwe uitdagings.

Dit maak mense angstig, want hulle glo dit kan tot dwaling lei en dat die kerk van koers af kan raak.

Daarom is wat Paulus hier in vers 16 skryf, so belangrik: “Laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het,” skryf hy. Ons mag nie terugloop op ou paaie nie, maar voortgaan met die pad waarop ons is, aanhou loop op die pad waarlangs die Here Jesus die kerk lei en gelei het oor dekades. Die pad vorentoe is nie ’n radikaal ander pad as die een wat ons tot hier gebring het nie, omdat die Een wat vir ons die pad wys, dieselfde lewende Here Jesus is. En dís die pad waarop ek glo die gemeente moet wees. Dit beteken natuurlik dat ons nie kan bly waar ons is en op presies dieselfde manier kerk kan wees as wat ons was nie. Vir elke nuwe tyd moet ons fyn luister en die Here Jesus nuut hoor, sodat ons vandag kerk kan wees vir vandag se tyd soos Jesus ons vandag lei.

Die implikasie is dat ons nie gemeente kan wees om ons te pas nie, maar gemeente moet wees soos Christus ons lei. Dit is die lewe waartoe Paulus ons oproep as hy in vers 10 sê: “Al wat ek wens, is om Christus te ken.” Sy fokus, en ons fokus, ons gerigtheid, mag niks anders wees nie as net Christus: om Hom beter te ken, om met groter oorgawe en toewyding vir Hom te leef en te volg. In Paulus se lewe het dit beteken dat hy baie dinge wat eers vir hom alles-oortreffend belangrik en selfs heilig was, moes los (vers 4-6), want nou het sy lewe nie langer gedraai om wat vir homself belangrik was nie, maar om wat Christus van hom verlang. Sy lewe het nou nie langer gedraai om ’n wet of ’n kultuur wat hy moes uitleef nie, maar om ’n Persoon wat hy navolg. Dit het nie meer gegaan om ’n godsdiens-sisteem in stand te hou nie, nou het dit gegaan om Christus en sy koninkryk.

Liewe gemeente, Christen-wees gaan nie net daarom dat ek ’n vroom lewe lei en in stand hou nie, hoewel dit natuurlik ’n noodsaaklike deel van Christen-wees uitmaak. Maar Christen-wees gaan daarom dat ek met hart en siel vir die Here leef en, in Christus se eie woorde, my beywer vir die koninkryk van God en die wil van God (Matt 6:33). Laat ek dit anders stel: as jy die hele week lank niks verkeerds gedoen het nie, was jy nie noodwendig getrou aan Christus se opdrag om jou vir God se koninkryk te beywer nie; het jy nie noodwendig verenig met Christus geleef nie. Ons het in ’n kerk grootgeword wat nie duidelik genoeg oor hierdie saak was nie; wat ons geleer het om tevrede te wees as ons aan die Here behoort, en dit was al. As jy nie dobbel en drink en ontugtig lewe nie. As jy nie vloek en leuens vertel en skinder nie. Ons het geleer dat ’n goeie lidmaat iemand is wat getrou kerk toe kom, getrou stiltetyd hou en dankoffer gee.

Ek dink baie van ons het hierdie les goed geleer. Die meeste van ons leef baie fatsoenlike, vroom lewens. Die vraag is net: as jy dan nou niks verkeerds doen nie en gereeld kerk toe kom en Bybel lees en bid, wat het jy dan persoonlik gedoen om mense te help om saam met jou agter die Here aan te stap?

In my eerste gemeente was daar ’n lidmaat wat ’n besonder groot dankoffer gegee het. Ek was verskriklik opgewonde oor sy dankoffer, want die gemeente was finansieel erg onder druk. Hy het vir my gesê hy gee baie, want hy het nie tyd om op ander maniere sy deel te doen nie. Sy werk hou hom te vas. En ek het gedink dit is reg so. Maar as ek vandag weer vir Dries sien, sal ek ’n paar vrae vir hom wil vra. Ek sal vir hom vra of sy dankoffer regtig sy persoonlike diens in die koninkryk kan vervang. Ek sal vir hom vra of daar nie maniere is waarop hy in sy werk die Here kan dien nie. Ek sal vir hom vra hoe hy dink hy as sakeman ’n verskil kan maak en hom vir die koninkryk kan beywer. Wat kan hy doen om sy vennoot en sy werknemers en sy kliënte met hom saam te vat agter die Here aan.

Jy sien, om Christus te ken, soos Paulus in vers 10 skryf, gaan om ’n lewenswyse. Dit gaan om ’n verenig-wees met Hom, om een word met Hom, sodat sy wil joune word, sy passie vir die wêreld jou passie word, sy fokus jou fokus word. Dan leef jy nie meer jou eie drome en ideale nie, maar leef jy Christus s’n. En wat was sy ideale en drome? Die Seun van God klim uit die hemel uit en kom aarde toe. Hoekom? Omdat Hy begaan is oor mense. Omdat sy hart vir mense klop. Omdat Hy ons liefhet. En dit het alles wat Hy gedoen het, bepaal. Daaroor skryf Paulus in Fil 2:5-11.

Dit vra van ons om uit ons gemaklike lewenspatrone uit te breek. Dit vra van ons om ongemaklik te raak met ons eie diens aan God, soos Paulus. Daarom het hy, wat seker een van die mees passievolle gelowiges van die Nuwe Testament was, in vers 13,14 erken: “… ek verbeel my nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in …”

Dís die gerigtheid van ’n Christus-navolger. So iemand vra homself af: wat kan ek doen om mense te help om by Christus uit te kom? Dan kyk jy na jou buurman met die oë van Jesus, begin jy vir hom of haar bid. Dan is die kliënt in jou besigheid nie net nog ’n gesig nie, maar ’n mens vir wie Jesus sy lewe gegee het. Dan sien jy die armoede om ons raak en begin jy ongemaklik raak oor die skrille kontras tussen ryk en arm, en wonder jy: hoe wil die Here my gebruik om ’n verskil te maak in mense se nood?

’n Man vir wie ek groot agting het, dr Coenie Burger, vertel dat hy as jongman gebid het dat die Here hom ’n leerbare gees sal gee. Dit beteken dat jy bereid is om te hoor wat die Here sê, en jou lewe daarvolgens in te rig. Dís die soort gelowige wat die kerk nou nodig het: mense met ’n leerbare gees, want nie maar voortgaan en dink soos ouma en oupa gedink en gedoen het nie, maar bereid is om te volg waar Christus lei. Die kerk van die Here reformeer immers steeds.

Al wat ek wens, is om Christus te ken, skryf Paulus. Dís my wens vir myself ook, en my gebed vir julle. Mag Petrusburg gemeente, mag jý, die Here Jesus al hoe beter ken en volg op die pad waarop Hý lei.

God seën julle.

Amen.

image_pdfimage_print

Views: 84

Teken in op my artikels

Teken in op my artikels

As jy inteken, kry jy al die artikels in jou epos posbus!

Sukses! Dankie dat jy ingeteken het.