Man sny vrou op, stuur stukke deur land

Van ons misdaadverslaggewer

MISPA. – ’n Leviet wie se byvrou beswyk het nadat sy die hele nag lank deur straatboewe verlaag is, het in sy ontreddering die vrou se lyk in twaalf stukke opgesny en die stukke toe deur die hele Israel gestuur.

Dié wanhoopsdaad het selfs die gehardste burger van Israel tot in sy siel geskok en met weersin vervul. ’n Blitsberaad is deur die leiers van die twaalf stamme van Israel byeengeroep om op die omstandighede van die gruweldaad in te gaan. Die beraad sal môremiddag hier in Mispa begin.

Die gebroke Leviet wou nie verlof gee dat sy naam gepubliseer mag word nie. Hy het aan Bybelkoerant vertel dat hy, sy vrou en sy slaaf van Betlehem af na sy huis in die Efraimsberge op pad was toe die nag hulle ingehaal het. Hulle het besluit om sommer op die dorpsplein in Gibea te oornag, maar ’n bejaarde inwoner het vir hulle onderdak aangebied. Kort daarna het straatboewe by sy huis opgedaag en geëis dat die Leviet aan hulle uitgelewer moet word sodat hulle geslagsgemeenskap met hom kan hê. In ’n poging om die boewe te kalmeer, het die Leviet toe sy byvrou by die deur uitgestoot na hulle toe. Dit was die laaste keer dat hy haar lewend gesien het. Toe hy die volgende oggend na haar gaan soek, het sy dood by die voordeur gelê.

Na verwagting sal die leiers sterk optree teen die oortreders. ’n Afgevaardigde van Juda het gesê dié skandvlek moet uitgewis word. “Het ons dan nou net soos Sodom en Gomorra geword?” het hy verslae gevra.

 • Lees van hierdie swart dag in Israel se geskiedenis in Rig. 19:1-20:2.

 

KERKLEIER SE BRIEF VEROORSAAK OPSKUDDING IN GEMEENTE

TIATIRA. – Daar heers konsternasie en ontsteltenis in die Christelike gemeente hier sedert die plaaslike leraar verlede Sondag ’n brief van ’n prominente kerkleier aan die gemeente voorgelees het.

Die brief kom van die apostel Johannes, voormalige leraar van die naburige gemeente in Efese en tans ’n balling op die eiland Patmos. Skynbaar het hy die brief geskryf in opdrag van die Koning van die kerk, Jesus Christus.

Veral Isebel, een van die gemeente se profetesse, en haar aanhangers is woedend. Die rede vir hulle ontsteltenis is die kras oordeel wat in die brief oor Isebel en haar volgelinge se leer en lewe uitgespreek word.

Die leraar het, nadat hy die brief voorgelees het, ’n dringende beroep op al die lidmate gedoen om die brief ter harte te neem, en ook ’n ernstige oproep tot Isebel en haar volgelinge gerig om hulle te bekeer. Na bewering het Isebel egter in die erediens opgespring en die gesag van die brief bevraagteken. Sy het onder andere gesê sy weier om te aanvaar dat die brief van Jesus Christus af kom. Sy het voorts gesê sy sal haar nie aan die wilde hersenskimme van ’n seniele ou balling steur nie. Daarna het sy uit die kerkgebou gestorm, gevolg deur ’n aantal van haar aanhangers.

Die kerkraad vergader vanaand om die aangeleentheid verder te bespreek.

 

IN ’T KORT

MAN VOORSPEL GROOT VLOED

EDENVERLOREN. – ’n Man het hier uit sy werk bedank en begin om ’n skip te bou omdat hy verwag dat ’n groot vloed die hele aarde sal verswelg.

Die man is Noag seun van Lameg. Sy skip van goferhout sal groot genoeg wees om sy gesin en ook diere te huisves, sodat hulle die vloed kan oorleef.

 


Weerstaan die listige aanslae

’n Mens skrik partykeer vir die beeld in die spieël wat die Bybel voor jou ophang. Die verskriklike verval in Noag se tyd kan ons nog afmaak en sê hulle het nie die Here geken nie. Maar die Benjaminiete van Gibea was deel van die Godsvolk, en die vrou Isebel en haar volgelinge het tot die kerk van die Here Jesus behoort.

Dít is stof tot nadenke. Paulus waarsku nie verniet nie dat ons met die “liste van die duiwel” te doen het, dat ons in ’n “worstelstryd” teen hom gewikkel is (Ef. 6:11 en 12, 1953-vertaling).

In hierdie stryd is ons egter nie weerlose slagoffers nie. Ons behoort immers aan dié Een aan Wie alle mag gegee is in die hemel en op die aarde (Matt. 28:18). Die apostel Johannes skryf hieroor (1 Joh. 4:4): “Julle behoort aan God, liewe kinders, en het die vals profete klaar oorwin omdat Hy wat in julle is, groter is as die duiwel, wat in die wêreld is.”

Ook vandag se listige aanslae sal nie sterker wees as wat jy in God se krag kan weerstaan nie!




Weldoener kry stank vir dank

Plaaslike korrespondent

SILO. – Die weldaad van ’n gasvrye boer het ’n lelike nadraai gehad toe die reisigers aan wie hy slaapplek verskaf het, ’n paar weke later met ’n roofbende teruggekeer het en sy tempel geplunder het.

Die ongelukkige man is Miga, ’n boer van die Efraimsberge. Hy het enkele weke gelede aan vyf mans uit Sora slaapplek gegee. Hulle was op ’n feitesending na die noorde om ondersoek in te stel na ’n nuwe woonplek vir hulle mense. Tydens hulle verblyf by hom het hulle ook in sy huistempel aanbid en die huispriester Jonatan, seun van Gersom seun van Moses, ontmoet. Jonatan het toe ook nog op hulle versoek die Here geraadpleeg en ’n voorspoedige afloop van hulle sending voorspel.

Die mans het vandeesweek dié gasvryheid lelik in Miga se gesig teruggegooi toe hulle met ’n bende van 600 gewapende mans by sy huis opgedaag het. Hulle het sy tempel geplunder, die beelde gesteel en boonop die priester omgepraat om saam met hulle na hulle nuwe tuiste in die noorde te kom.

Miga het sy bure se hulp ingeroep en die bende agterna gesit. Hy moes egter die aftog blaas toe die rowers hom met die dood gedreig het. Hy was hoogs ontsteld en wou nie met Bybelkoerant praat nie. Al wat hy gesê het, is: “Hoe sal jy voel as jy jou god wat jy gemaak het en jou priester op een dag verloor?”

Die polisie ondersoek die saak.

 • Lees meer van hierdie dramatiese verhaal in Rig. 18.

 

Rabbi kasty Fariseërs in striemende aanval

– hulle maak glo hulle volgelinge “ryp vir die hel”

Van ons Nuwe Testament redaksie

JERUSALEM. – Rabbi Jesus van Nasaret het gister hier een van sy skerpste aanvalle nóg op die skrifgeleerdes en Fariseërs gedoen.

In ’n toespraak voor ’n groot skare nuuskieriges het hy die skrifgeleerdes en Fariseërs by herhaling vir huigelaars uitgemaak, en hulle voorts onder andere “witgeverfde grafte” en “slange, addergeslag” en “blinde dwase” genoem. Hy het sy volgelinge aangeraai om te doen wat die skrifgeleerdes hulle leer, maar hulle belet om hulle voorbeeld te volg. Hy het gesê die Fariseërs is net daarop uit om indruk onder hulle volgelinge te maak.

Rabbi Jesus het die Fariseërs en skrifgeleerdes ook daarvan beskuldig dat hulle oor see en land rondtrek om een bekeerling te maak, en as hy dit word, maak hulle hom twee maal so ryp vir die hel as wat hulle self is.

In sy reaksie op rabbi Jesus se striemende aanval op die godsdiensleiers van die volk, het hoëpriester Kajafas gewaarsku dat Jesus nou te ver gegaan het. “Ons kan nie toelaat dat sulke mense ongehinderd hulle opinies lug nie,” het hy gesê. Hy het bygevoeg dat die rabbi se uitsprake grens aan godslastering. “As hy so voortgaan, sal ons geen ander keuse hê nie as om baie drasties teen hom op te tree. Hier is baie eenvoudige, gelowige Jode vir die pasgafees in Jerusalem byeen. Hulle sien op na die skrifgeleerdes en Fariseërs vir geestelike leiding, maar nou word hulle belaglik gemaak in die oë van die volk. Dit is jammer dat rabbi Jesus juis hierdie feestyd misbruik om sy verwronge idees die wêreld in te stuur.”

Die pasgafees begin oor twee dae.

 


Selfgemaakte godsdiens

Een van die mees patetiese maar terselfdertyd veelseggendste uitsprake in die Bybel is seker dié van Miga in Rig. 18:24: “Maar julle het my god wat ek gemaak het, gevat en ook my priester … Wat het ek nou oor?” Want Miga het inderdaad niks oorgehad nadat hulle sy selfgemaakte god en priester gesteel het nie.

Dit is natuurlik die probleem met ’n selfgemaakte godsdiens: jy verloor dit net so maklik as wat jy dit maak. Want al jou goeie bedoelings ten spyt, is God nie daarin te vinde nie. Hy laat Hom eenvoudig nie indruk in ons skemas nie.

Dit was waarom Jesus so heftig teen die Fariseërs gekant was. In hulle misplaaste ywer het hulle ’n godsdiens ontwerp waarin God Hom geensins tuis gevoel het nie.

Ongelukkig is dit nie net ’n slaggat waarin die Fariseërs getrap het nie. Dit bly ’n wesenlike gevaar, ook vir ons vandag, dat ons só besig kan raak met ons godsdiens en allerhande kerklike aktiwiteite en vergaderings dat ons iewers, ongemerk, vir God langs die pad verloor. Dan voel Hy later ontuis in sy eie kerk. Niks kan die kinderlike afhanklikheid en opregte eenvoud van die gelowige leef-voor-God vervang nie.

O, dat ons weer soos Dawid voor God kan leef! “Ek het rus en kalmte gevind. Soos ’n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd” (Ps. 131:2,3).




Transjordaan-stamme breek weg

Burgeroorlog lyk onafwendbaar

SILO. – Burgeroorlog lyk onafwendbaar sedert dit bekend geword het dat die stamme Ruben en Gad en die halwe Manassestam, wat versoek het om grond in die Transjordaan-gebied te kry, hulle van die res van Israel afgeskei het. Berigte wat uit Gelitot aan die Jordaan ontvang is, dui daarop dat hulle ’n eie altaar daar opgerig het om as alternatiewe aanbiddingsplek te dien.

Hoëpriester Eleasar het die optrede van die wegbreekstamme as “godsdienstige verraad” en “’n ramp vir die voortbestaan van Israel” bestempel. Hy het gesê dit is so ’n ernstige saak dat ’n militêre veldtog teen die weerbarstige stamme in hierdie stadium vir hom na die enigste oplossing lyk.

Hoëpriester Eleasar het boodskappers deur die hele Kanaän gestuur met ’n dringende oproep op al die Israelitiese leiers om oormôre in Silo te vergader om die krisis te bespreek. Die eerste afgevaardigdes word reeds môremiddag hier verwag.

In ’n onderhoud met Bybelkoerant het hoëpriester Eleasar gesê dit is onaanvaarbaar dat stamme op hulle eie inisiatief alternatiewe aanbiddingsplekke oprig. “Die twaalf stamme van Israel is eintlik ’n baie brose eenheid. Behalwe ons herkoms is die enigste faktor wat ons saambind, ons gemeenskaplike geloof in die lewende God. Daarom is die sentrale aanbiddingsplek hier in Silo so ’n belangrike instelling in ons volkslewe.” Eleasar het ook gesê ’n aanbiddingsplek weg van die toesig van die priesters in Silo kan maklik tot allerlei heidense praktyke aanleiding gee, soos die hartseer gebeure destyds by Sittim maar alte duidelik gewys het.

Dit sal tragies wees as ’n oorlog tussen die stamme van Israel nóú uitbreek, pas nadat hulle daarin geslaag het om die hele land aan hulle te onderwerp. Kenners is dit eens dat slegs buitengewone diplomasie ’n burgeroorlog sal kan vermy.

 • Lees van die volksvergadering in Silo, en wat daarna gebeur het, in Jos. 22. Kyk ook na Num. 25.

 

EFRAIMIET BOU EIE TEMPEL

SILO. – ’n Efraimiet met die naam Miga het vandeesweek in die Efraimsberge hier naby sy eie nuwe tempel feestelik in gebruik geneem. Die tempel staan in sy agterplaas.

Die inwyding is deur familie en vriende uit die omgewing bygewoon. Hoewel die geestelikes in Silo ook na die inwyding genooi is en Miga gehoop het dat een van hulle die inwyding sal kan behartig, het nie een van hulle opgedaag nie. Die inwyding is toe deur Miga se een seun behartig. Tot tyd en wyl Miga ’n Leviet as priester in diens kan neem, sal die seun as priester optree.

Buiten die altaar, bevat die tempel ook ’n efodbeeld en afgodsbeeldjies. Miga se trots is egter ’n godsbeeld van soliede silwer wat hy laat maak het uit silwer wat sy ma vir sy tempel opsy gesit het.

 • Lees die verhaal van Miga en sy tempel in Rig. 17.

KEURBETREKKING

PRIESTERSPOS

PRIVATE TEMPEL

Aansoeke vir bogenoemde pos word ingewag
Vereiste: Levitiese afkoms

Ons bied:

 • Aangename werksomstandighede
 • Mededingende salaris
 • Gratis huisvesting
 • Verlofvoordele

Om aansoek te doen, skakel: Miga, Efraimsberge


Ware godsdiens

Die Israeliete was verniet so ontsteld oor die altaar by Gelitot. Die stamme Ruben en Gad het nie die altaar gebou om ’n eie godsdiens te begin nie. Dieselfde kan ongelukkig nie van Miga gesê word nie. Sy oogmerk was ’n eie tempel met ’n eie priester, sodat hy self in beheer van sy godsdiens kan wees. Vir dié voorreg het hy geen moeite en onkoste ontsien nie. En as hy dit alles gedoen het, sit hy selfvoldaan terug, klop homself op die skouer en sê: “Nou weet ek die Here sal vir my goed wees …” (17:13). Wat Miga egter nie verstaan het nie, is dat godsdienstigheid jou nie noodwendig by God uitbring nie.

In ons ywer om God te dien, kan dit so maklik gebeur dat óns besluit wat goed en reg is, en self besluit wat Hy van ons verwag. Maar só kan jy God nie behaag nie. Want alte dikwels verwag God nié die dinge wat óns dink Hy wil hê nie, soos die Israeliete by monde van Jesaja moes verneem (Jes. 1:11- 16; vgl. Amos 5:21-24).

Godsdiens is immers nie ’n versameling van moets, moenies en seremonies nie. Dit is ’n lewenswyse vir dié mens wat God liefhet, en wie se enigste begeerte is om Hom beter te leer ken (vgl. Fil. 3:1-11).




Berserker saai dood en verwoesting

Woedende Filistyne eis sy uitlewering

TIMNA. – ’n Jong bruidegom was hier so woedend toe hy verneem het dat sy skoonpa sy bruid aan ’n ander man, nogal sy strooijonker, gegee het, dat hy man-alleen die hele distrik se koringoes vernietig het.

Die man wat vir die skade verantwoordelik is, is ’n Israeliet, Simson seun van Manoag van Sora. Hy het driehonderd jakkalse gaan vang, hulle sterte twee-twee aan mekaar vasgemaak, en die jakkalse toe met brandende fakkels aan hulle sterte in die Filistyne se koringlande ingejaag. Skade ter waarde van etlike miljoene sikkels silwer is aangerig toe graanlande en miedens op talle plase afgebrand het. Baie wingerde en olyfboorde het ook in die slag gebly.

Die woedende boere het daarop die vrou en haar pa verbrand. Dit het sake egter net vererger, want toe Simson van die lot van sy eertydse bruid verneem, het hy berserk geraak en die Filistyne verwoed aangeval. Talle is afgemaai voordat hy in ’n rotskloof by Etam gaan skuil het.

Die Filistynse owerhede eis nou dat Simson uitgelewer word sodat hy tereg kan staan vir sy misdade. ’n Filistynse veiligheidsmag het reeds by Legi saamgetrek en dreig met vergeldingsaanvalle op die Israeliete as Israel hom nie aan hulle uitlewer nie.

In ’n persverklaring wat gister deur koning Abimelek van Gasa uitgereik is, sê hy dit is nou tyd dat die Israeliete vasgevat word. Hy het gesê hy is van voorneme om van Simson ’n voorbeeld te maak, sodat Israeliete wat dink hulle kan in sy ryksgebied maak en breek soos hulle wil, vir goed afgeskrik kan word.

 • Lees van Simson se stormagtige optrede, en ook van die rampspoedige gevolge van die uitlewering, in Rig. 15.

 

BEKENDE BOETEPREDIKER IN TRONK

MACHAERUS (PEREA). – Die bekende boeteprediker van die Jordaanvallei, Johannes seun van Sagaria, ook bekend as die Doper, is verlede week in hegtenis geneem op ’n klag van crimen injuria.

Vermoedelik staan die inhegtenisname in verband met kritiek wat Johannes vroeër op koning Herodes se huwelik met sy skoonsuster Herodias uitgespreek het. ’n Woordvoerder van koning Herodes wou egter nie hierdie gerugte bevestig of ontken nie.

Volgens vriende van die Doper is sy gemoedstoestand tans nie baie goed nie.

 • Lees van Johannes se geloofstryd in die tronk in Matt. 11:2-19.

GASA YSTERSMEDE

Is jy moeg van sukkel met jou bronsimplemente?

Ons het die antwoord!
Ons maak ploeë, sekels, messe en talle ander implemente van YSTER!
Tien maal harder en sterker as brons!

Kom besoek ons sommer vandag nog!


Om God God te laat wees

Die ongelooflike wonder van God se liefde is dat Hy die afstand tussen ons en Hom oorbrug. Sy liefde vir ons dryf Hom elke keer weer om na ons toe te kom, ons op te soek, terug te trek na Hom toe. Hierdie opsoekende liefde van God bereik sy hoogtepunt op Golgota. “God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was,” sê Paulus (Rom. 5:8). Daarom kan Johannes dit uitjubel in 1 Joh. 3:1: “Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook.”

Kinders van ’n hemelse Vader. Dit is ons status voor die lewende God. Tog beteken dit nie dat ons op ’n familiêre wyse met God mag omgaan nie. Die arrogante manier waarop Simson met God praat (Rig. 15:18) getuig nie van ’n vrymoedige lewe voor God nie. Dis veeleer ’n teken van uiterste astrantheid. In Simson se denke het God opgehou om die aanbiddingswaardige God te wees, het Hy ’n bediende geword wat aan al Simson se nukke en grille moes beantwoord. Miskien is dit ook die rede waarom Johannes die Doper in die tronk met soveel teleurstelling na Jesus kyk. Want Jesus was nie Messias soos hy dit verwag het nie. Johannes wou ’n God hê wat voldoen aan sý vereistes.

Miskien is dit goed dat jy vandag opnuut weer na jou verhouding met God kyk. Laat jy Hom toe om God te wees en op sý manier in jou lewe te regeer? Of besluit jy hoe en waar Hy moet optree?




Gesiene inwoner verlaat Kanaän

KIRJAT-ARBA. – Een van die groot veeboere van Kanaän, Esau seun van Isak, gaan die land verlaat om hom in die Seïrberge te gaan vestig.

Volgens Esau het hy besluit om te trek omdat sy veekuddes te groot geword het. “Die land kan nie soveel vee hanteer nie, en noudat my pa oorlede is, is daar niks oor wat my hier hou nie,” het hy gesê. Esau se vader, Isak seun van Abraham, is onlangs hier in Kirjat-Arba oorlede.

Plaaslike inwoners met wie Bybelkoerant gesels het, het hulle teleurstelling met Esau se besluit uitgespreek. “Esau se vertrek is ’n gevoelige verlies vir die land,” het ’n ekonoom van Jerusalem gesê. Sy vertrek sal talle mense werkloos laat.

Gerugte doen egter die ronde dat Esau se vertrek eerder aan spanning met sy tweelingbroer, Jakob, te wyte is as aan die tekort aan weiveld in Kanaän. Jakob het glo jare gelede met ’n slenterslag die eersgeboorteseën van sy pa gekry, en Esau, die oudste, het na al die jare nog steeds nie dié onreg vergeet nie. Toe Jakob verlede jaar na ’n ballingskap van twintig jaar uit Haran na Kanaän teruggekeer het, was die land net te klein vir hulle albei. Dis dié dat Esau nou sy geliefde geboortegrond verlaat.

 

SAMARIA VAL VOOR SALMANESER

JERUSALEM. – Die hoofstad van Israel, Juda se noordelike buurstaat, is gister, na ’n beleg van drie jaar, deur Salmaneser van Assirië ingeneem. Koning Hosea is ook gevange geneem. Talle Israeliete sal ook saam met hom na Assirië weggevoer word. Volgens ’n woordvoerder van koning Salmaneser sal die Israeliete in Galag en aan die Gaborrivier in Gosan, en in die stede van Midian hervestig word.

Dié verowering beteken die einde van die staat Israel, wat twee eeue gelede tot stand gekom het toe die ryk van koning Rehabeam seun van Salomo in twee geskeur het. Jerobeam I was destyds die koninkryk van Israel in die noorde se eerste koning.

Koning Hiskia het laat gisteraand ’n verklaring uitgereik waarin hy sy diepe meegevoel met koning Hosea en sy onderdane uitgespreek het. “Ons het nie altyd met ons noordelike bure saamgestem nie en in die verlede selfs teen hulle oorlog gemaak, maar tog bly hulle ons broers. Hulle is ook nasate van ons vader Abraham. Daarom is dit met diepe leedwese wat ons gehoor het dat Israel tot niet is.”

 

GEBOORTES

Manoag en sy vrou kondig met trots aan die geboorte van ’n allerliefste seuntjie, Simson, ná jare van kinderloosheid. Ons innige dank aan die Goeie Gewer. Dankie ook aan die vroedvrou.

 • Lees hierdie besondere geboorteverhaal in Rig. 13.

 

Oudrabbi deur goewerneur Feliks verhoor

SESAREA. – ’n Gewese rabbi en tans voorste kampvegter vir die post-Joodse godsdiens van die Nasareners word môre hier deur goewerneur Feliks verhoor. Hy staan tereg op ’n klag van opstokery en skeurmakery.

Die oudrabbi is Saulus van Tarsus, ook bekend onder sy geloofsgenote as die apostel Paulus. Hy was in sy jong dae een van die briljantste studente van die beroemde teologiese professor Gamaliël. Sedert hy hom egter by die godsdiens van die Nasareners, oftewel navolgers van Jesus van Nasaret, aangesluit het, het hy ’n uitgeworpene in die Joodse samelewing geword.

Hoëpriester Ananias en die advokaat Tertullus het vanoggend spesiaal vir die verhoor hier aangekom, en sal die saak teen Paulus aanvoer.

Na verwagting sal goewerneur Feliks reeds môre uitspraak in die saak lewer.

 • Lees meer van die hofsitting en Feliks se optrede in Hand. 24.

 


Gryp elke kans!

As ’n mens ’n lysie van tragiese figure in die Bybel wil opstel, sal daar sekerlik baie kandidate wees: Judas, koning Saul, Lot … En onder hulle sal Simson en Esau ook genoem moet word: manne wat soveel moontlikhede gehad het, aan wie God op ’n besondere wyse sy genade geskenk het. En tog eindig hulle lewe tragies, omdat hulle nie die geleenthede wat God hulle gegee het, benut het nie. Esau minag die voorreg om as eersgeborene draer van Gods beloftes te wees. Simson verruil sy Nasireërsbelofte vir die kortstondige geluk in Delila se arms. Goewerneur Feliks maak Paulus stil as hy oor God se wil begin praat. Die volk Israel jaag profete soos Elia weg uit die land.

Moenie die geleenthede wat God in sy milde goedheid oor jou pad stuur, laat verbygaan nie. Gryp elke kans, ook vandag, en lewe voluit vir Hom!




Burgeroorlog breek uit tussen Efraim en Gilead

GILEAD. – Die historiese oorwinning wat Jefta oor die Ammoniete behaal het, het vandeesweek ’n lelike nadraai gehad toe Efraim teen Gilead opgeruk het. Jefta het weer die manne van Gilead aangevoer om die aanval af te weer, en altesaam twee en veertigduisend Efraimiete het in die geveg gesneuwel.

Die oorsaak van die burgeroorlog was Efraim se ontevredenheid omdat Jefta nie hulle hulp ingeroep het vir die stryd teen die Ammoniete nie. Daarom kan Efraim ook nou nie aanspraak maak op ’n deel van die aansienlike oorlogsbuit nie. Jefta het hierdie beskuldiging ten sterkste ontken. Hy beweer op sy beurt dat hy tevergeefs op Efraim se hulp gewag het. Toe hulle hom in die steek gelaat het, was hy genoodsaak om sonder hulle die geveg te begin.

Politieke kenners wys daarop dat die oorlog teen die Ammoniete eintlik net die vonk was wat ’n kruitvat wat oor jare tussen Efraim en Gilead opgebou het, in Efraim se gesig laat ontplof het. Die Efraimiete is al baie lank ontevrede omdat Gilead hom nie aan die Efraimiete se stamgesag onderwerp nie, terwyl Gilead histories deel van Efraim is. Klaarblyklik het die Efraimitiese leiers daarop gereken dat die Gileadiete verswak is in die oorlog teen Ammon en daarom eerder Efraim se gesag oor hulle sal aanvaar as om in nog ’n stryd betrokke te raak.

Ironies genoeg was dit ’n spraakverskil, wat ’n duidelike bewys is dat die Gileadiete nie Efraimiete is nie, wat die mense van Gilead gehelp het om die Efraimiete te verslaan. Toe die Efraimiete na die aanvanklike gevegte na hulle grondgebied wou terugkeer, het die manne van Gilead die Jordaandriwwe na Efraim beset. Slegs diegene wat “sjibbolet” reg uitgespreek het soos die Gileadiete dit sê, is deurgelaat. Die Efraimiete, wat dit “sibbolet” uitspreek, is op die plek gedood.

 

Boer herstel van geheimsinnige siekte

US. – ’n Welbekende boer van die omgewing, Job, het oornag wonderbaarlik van ’n onbekende velsiekte herstel waaraan hy al maande lank ly.

Job was destyds in die nuus toe hy al tien sy kinders en sy aansienlike rykdom op een dag deur ’n reeks rampe verloor het. Hy het ook kort daarna ’n ernstige velaandoening ontwikkel.

’n Vriend van Job, Elifas die Temaniet, wat hom gedurende sy siekte ondersteun het, het gesê sy vriend se genesing is ’n wonder. “Ons was besig om ’n offer vir die Here te bring toe dit gebeur het. Toe Job begin bid het by die offer, was hy nog siek, en toe ek na die gebed my oë oopmaak, was hy gesond!”

Elifas het gesê hy beplan ’n groot feesmaal om sy vriend se genesing te vier. Al Job se vriende en sakevennote is na die fees genooi.

 

RABBI LAAT WENKBROUE LIG MET VREEMDE VRIENDE

Van ons Nuwe Testament redaksie

KAPERNAUM. – Plaaslike Fariseërs het gister hulle ontsteltenis uitgespreek omdat die rabbi Jesus van Nasaret talle gure karakters onder sy volgelinge duld.

Rabbi Jesus het gister selfs aan die huis van ’n tollenaar, Levi seun van Alfeus, geëet. Daar was ook heelwat ander tollenaars en sondaars aan tafel. Enkele prostitute is ook opgemerk.

Toe hy om kommentaar genader is, het Jesus gesê: “Dié wat gesond is, het nie ’n dokter nodig nie, maar dié wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars.”

 


Genaakbare harte

Ons leef in ’n wêreld waarin mense verstommend onverdraagsaam geword het. Ander standpunte word net nie geduld nie. Daarom is boikot-aksies en stakings aan die orde van die dag, en is daar selfs oorlog op talle plekke tussen strydende groepe. Dit is natuurlik niks nuuts nie. In die Rigtertyd het dit ook so gegaan, soos die tragiese oorlog tussen Efraim en Gilead onderstreep. En solank mense van mekaar verskil, sal die duiwel ’n gerieflike aanknopingspunt hê om wanorde en haat te saai.

Daar ís natuurlik ’n ander opsie: die liefde. Daarom kon Job bid vir die “vriende” wat hom in sy tyd van nood veroordeel het. Daarom is tollenaars en sondaars by Jesus welkom. Die liefde vra nie dat jy die verkeerde in ander se lewe moet goedpraat nie. Maar dit vra dat jy met ’n minsame, genaakbare hart ander moet aanvaar en nader trek. Só oorwin jy die kwaad met die goeie (Rom. 12:21, vgl. 1 Pet. 3:9). Dit is immers hoe Christus se liefde vir ons lyk: Hy het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was (Rom. 5:8).