RAMP OP RAMP TREF RYKE

Van ons Ou Testament redaksie

US. – ’n Reeks rampe en fratsongelukke het die bekende boer Job in een enkele dag totaal geruïneer. Hy het feitlik net sy huis en sy gesondheid oor.

In ’n dag van ongelooflike teenspoed het ’n bende mans uit Skeba sy werksmense op die land aangeval en gedood; die weerlig het sy kleinvee en hulle wagters doodgeslaan; drie groepe Galdeërs het al sy kamele geroof; en om alles te vererger, het ’n stormwind die huis waarin sy tien kinders partytjie gehou het, op hulle ingewaai. Almal is dood.

Die stomme man is gebroke oor sy kinders, maar tog het hy alles gelate aanvaar. Aan Bybelkoerant het hy gesê: “Sonder iets het ek in die wêreld gekom en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die Naam van die Here.”

Een van sy vriende Elifas van Teman het egter ná ’n besoek aan Job gesê dit klink miskien hard, maar al die rampe wat sy vriend so op een dag tref, kan nie toevallig wees nie. “Ek is seker God wil deur dié ellende met hom praat en wys op iets wat verkeerd is in sy lewe,” het hy gesê.

 

Rabbi genees bedelaar wat blind gebore is

Van ons Nuwe Testament redaksie

JERUSALEM. – Blindheid kan meer as een ding beteken. Dit is die blywende indruk nadat die rabbi Jesus seun van Josef ’n bedelaar wat blind gebore is, genees het.

Jesus was van die tempel af op pad huis toe toe hy die blinde bedelaar sien. Hy het ’n bietjie klei met spoeg aangemaak en dit aan die man se oë gesmeer. Daarna het hy hom beveel om hom in die Siloambad te gaan was. Tot almal se verbasing kon hy sien toe hy terugkom!

Toe die Fariseërs hiervan hoor, was hulle baie ontsteld omdat die genesing op ’n Sabbatdag plaasgevind het. Hulle wou ook nie glo dat die man werklik eers blind was nie. Hulle het selfs sy ouers laat roep om sy storie te bevestig.

Die man was vol lof vir sy weldoener. Toe hy deur die tempelowerhede onder kruisverhoor geneem is oor die voorval, het hy geweier om Jesus af te kraak. “As hierdie man nie van God was nie, sou hy nie my oë kon genees nie,” het hy gesê. Dit het die owerhede so kwaad gemaak dat hulle hom summier uitgeban het.

Die man wou nie veel verder oor die hele aangeleentheid sê nie. Tog het die optrede van die godsdiensleiers hom verslae gemaak. “Dit lyk my hulle is eerder die blindes. Hoe anders kan jy verklaar dat hulle die wonder wat met my gebeur het, veroordeel?” het hy opgemerk.

Jesus kon nie vir kommentaar opgespoor word nie.

 


Wie se skuld is dit?

Dit is ’n óú versoeking om die oorsaak vir ’n ramp of ellende te gaan soek in die lewe van die een wat getref is. Dis wat Job se vriend Elifas dadelik sê: “Dink daaroor na: het iemand ooit onskuldig te gronde gegaan? Waar is regverdiges ooit uitgewis?” (Job 4:7). En dit is ook die reaksie van Jesus se dissipels as hulle die blinde bedelaar sien: “Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is: sy eie of sy ouers s’n?” (Joh. 9:2).

Daar is vandag ook mense wat glo dat dit nie met jou sleg kan gaan solank jy naby die Here leef nie. Wanneer teenspoed jou dus tref, is dit omdat jy een of ander bewuste of onbewuste sonde in jou lewe het waarvan jy ontslae moet raak.

Job weier deurgaans om hierdie alte maklike “oplossing” vir sy ellende te aanvaar. En die skrywer van die boek Job wil juis dít vir ons duidelik laat verstaan: daar is meer faktore op die spel as net ons, ons sonde, en God. Op een of ander manier is die duiwel ook werksaam wanneer die ellende oor ons toesak.

Jesus wys ook die simplistiese oplossing van sy dissipels beslis af. En Hy help ons om met ’n ander perspektief na die saak te kyk: hoedat God in ons lyding teenwoordig is en ons daardeur wil dra, sodat Hy op die ou end in ons verheerlik kan word!

Daarom kan Jakobus in 1:2-4 ons selfs oproep om bly te wees oor die beproewings, want dit bring jou op die ou end, deur jou worsteling heen, nader aan God en tot volle geestelike rypheid, omdat jy in jou swaarkry ontdek dat God jou nie los nie, soos Paulus in Rom. 8:38,39 dit uitjubel: “Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.”

Hoewel die ellendes wat oor ons pad kom, nie buite God se beskikking gebeur nie, is dit nie God wat dit oor ons bring nie. Dit wil die boek Job ons laat verstaan. En wanneer die teenspoed dan wel kom, kan ons geborge wees in die sekerheid: God sal ons nie los sodat ons alleen en weerloos daarteen staan nie.
Tempel word luisterryk ingewy

Van ons Ou Testament redaksie
JERUSALEM. – Die jare lange ideaal van wyle koning Dawid is gister verwesenlik toe sy seun Salomo die tempel in Jerusalem feestelik in gebruik geneem het.

’n Reuse-arbeidsmag het sewe jaar lank gewerk om die tempel klaar te kry. Dertig duisend dwangarbeiders, sewentig duisend draers en tagtig duisend klipkappers het onder die toesig van drie duisend drie honderd opsigters gewerk.

Koning Salomo het reeds in sy vierde regeringsjaar met die bouwerk begin, en nou, in sy elfde jaar as koning, is die tempel uiteindelik klaar. Geen moeite of onkoste is ontsien nie. Slegs die beste materiaal en vakmanskap was goed genoeg vir dié gebou, wat vandag sierlik uittroon in die Dawidstad. ’n Kenmerk van die tempel is die ryklik versierde houtpanele en die oorvloedige gebruik van goudbeslag.

Die feestelike inwyding het gisteroggend vroeg al begin toe priesters die verbondsark uit die tent van ontmoeting na die Allerheiligste van die tempel gedra het. Koning Salomo het self die prosessie gelei. Soveel offers is aan God gebring dat dit onmoontlik is om te tel. Terwyl die priesters die ark in die tempel ingedra het, het die Levitiese tempelmusici die pragtige loflied van Psalm 136 laat opklink: “Loof die Here, want Hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie!”

Na ’n kort toespraak het die koning sy hande in gebed na die hemel opgehef en in ’n hartroerende gebed die seën van die Here afgebid op die werksaamhede wat vanuit die tempel verrig sal word in die jare en geslagte wat kom. Daarna het hy die volk geseën.

Twee en twintig duisend beeste en honderd en twintig duisend stuks kleinvee is toe as maaltydoffer geoffer. Só het die twee weke lange fees ter ere van die Here wat die koning afgekondig het, amptelik begin.

Die koning het ná die seremonie aan Bybelkoerant gesê hy voel geëerd om die tempel tot Gods eer te kon bou. Al waaroor hy ’n bietjie hartseer is, is dat sy vader, Dawid, nie hier is om die verwesenliking van sy droom self te kan aanskou nie.

 

TOESTAND VAN TEMPEL SKOK, SÊ KONING HISKIA

JERUSALEM. – Koning Hiskia het sy ontsteltenis uitgespreek oor die gehawende toestand waarin die tempel tans is.

Hiskia, wat pas sy vader Agas as koning opgevolg het, het gister die tempel besoek. Nadat hy die tempeldeure oopgesluit het, het hy opdrag gegee dat die deure en ook die hele tempel herstel en gereinig moet word. Hy het die priesters en Leviete beveel om hulle te reinig en die tempeldiens weer in te stel.

Hiskia het in ’n toespraak voor die tempel die ontrou van hulle voorvaders vir die haglike toestand geblameer. Dit is bekend dat dit veral deur sy eie vader Agas se toedoen was dat die tempel so ernstig verwaarloos is. Agas het persoonlik die tempel geplunder en sy deure gesluit, omdat hy sy rug op die Here gedraai en hom tot die Aramese afgode gewend het.

Koning Hiskia het gesê hy gee nie om hoe lank dit sal neem om die tempel te reinig en te herstel nie. “Al neem dit ook ’n maand, die tempel moet reg, want hoe kan ons voor die Here leef as sy huis só lyk?”

 

Paasfeesganger saai chaos op tempelplein

Van ons Nuwe Testament redaksie
JERUSALEM. – ’n Galileër wat in Jerusalem is vir die Paasfees was só onthuts oor die bedrywighede op die tempelplein dat hy met ’n toutjie-sweep almal uit die tempel uitgejaag het, ook die skape en beeste. Toe het hy die geld van die geldwisselaars op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer.

Alles het so vinnig gebeur dat die skade gedoen is voordat die tempelpolisie ’n vinger kon verroer. Toe die tempelowerhede hom oor sy optrede konfronteer, het hy uit die heilige boek van die profeet Jesaja aangehaal en gesê: “Daar staan geskrywe: ‘My huis sal ’n huis van gebed wees,’ maar julle het dit ’n rowersnes gemaak.” Klaarblyklik was sy kritiek dodelik in die kol, want die owerhede het niks verder aan die saak gedoen nie, hoewel hulle duidelik woedend oor die voorval was.

Die man, Jesus seun van Josef, kom van Nasaret, en hy het in Galilea as rabbi bekendheid verwerf met sy kragtige prediking. Onbevestigde berigte lui dat hy selfs wonderwerke doen. In godsdienstige kringe hier in Jerusalem is hy egter ’n onbekende.

 

 


Aanbidding

“Hoe lief het ek u woning, Here, Almagtige! Ek versmag van verlange na die tempel van die Here; met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God” (Ps. 84:2,3).

Waardeer jy die voorreg van aanbidding saam met ander?
Ontstoke sinagogegangers vermoor rabbi byna

Van ons Nuwe Testament redaksie

NASARET. – ’n Jong rabbi wat in Kapernaum en omstreke bekend is vir sy dinamiese prediking, het gister hier op die heilige Sabbatdag die sinagogegangers van sy tuisdorp só die harnas in gejaag dat hulle hom van die kranse af wou gooi. Hy het egter daarin geslaag om te ontvlug.

Die voorval het plaasgevind toe Jesus seun van Josef die preekbeurt in die sinagoge waargeneem het. Almal was aanvanklik beïndruk met sy mooi boodskap na aanleiding van ’n gedeelte uit Jesaja. Toe daar egter ’n gefluister die ronde begin doen dat hy maar net die seun van ’n plaaslike timmerman is, het Jesus hulle skerp tereggewys en verwyt dat ’n profeet nie in die plek waar hy grootgeword het, aanvaar word nie. Die gort was behoorlik gaar toe hy boonop verwys na die profete Elia en Elisa, wat albei wonders gedoen het, maar nie vir hulle eie mense nie.

Die hele sinagoge het opgespring en hom met die kreet: “God is vir die Jode!” uit die dorp uitgejaag. Hy het net-net daarin geslaag om weg te kom voordat hulle hom by die krans kon afstamp.

’n Woordvoerder van die sinagoge het ná die tyd gesê hulle sal geen hooghartigheid en arrogansie in hulle sinagoge duld nie. “Ons ken almal vir Jesus,” het hy gesê. “Hy het voor ons oë grootgeword. Wie dink hy miskien is hy om vir ons te wil leer hoe en waar God werk? En dan het hy nogal die vermetelheid om hom met Elia en Elisa te vergelyk. Dit is mos verregaande!”

Jesus is intussen ook deur die sinagoge verbied om weer in Nasaret te preek.

 

Koning verbrand profeet se boodskap

Van ons Ou Testament redaksie

JERUSALEM. – Koning Jojakim het vandag selfs sy lojale onderdane geskok toe hy ’n boekrol verbrand het waarin die profeet Jeremia die oordeel van die Here oor Juda laat opteken het.

Aangesien Jeremia ingeperk is, kon hy nie self die boodskap wat hy van God ontvang het, in die tempel oordra nie. Daarom het hy sy sekretaris Baruk seun van Nerija gevra om die boodskap neer te skryf en dit dan namens hom in die tempel te gaan voorlees.

Dit was ’n kragtige boodskap wat die volk geruk het. Toe die berig die staatsekretaris Elisama en sy kollegas bereik, het hulle Baruk ontbied om eerstehands die boodskap te hoor. Daarna het hulle die boodskap aan die koning oorgedra. Hy het opdrag gegee dat die boekrol aan hom voorgelees word. Elke keer wanneer drie of vier kolomme klaar gelees was, het die koning dit met ’n skrywersmes afgesny en in die vuur gegooi, totdat die hele boekrol verbrand is.

Sover ons kon vasstel, het die boekrol al die woorde bevat wat God oor Israel en oor Juda en oor al die nasies gespreek het, en ook van die rampe wat Hy oor Juda sal bring tensy die volk hulle bekeer. Klaarblyklik het die woorde nie enige indruk op die koning gemaak nie. Hy het opdrag gegee dat Jeremia en Baruk gearresteer word.

 

 


Verwagtinge, persepsies en vooroordeel

Dit bly ’n ontsaglike tragedie dat Jesus van die begin van sy bediening af verwerp is. In die inleiding tot sy Evangelie skryf Johannes oor Jesus se aardse optrede: “Hy wás in die wêreld – die wêreld het deur Hom tot stand gekom – en, tog het die wêreld Hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie” (Joh. 1:10,11).

Jesus was natuurlik nie die eerste – en lank ook nie die laaste! – gesant van God wat deur die Godsvolk verwerp is nie. Jeremia, maar ook feitlik al die ander profete, het dit beleef. En dit gebeur vandag nog.

Waaraan het die mense van Nasaret aanstoot geneem? Aan die feit dat Jesus genade, en nie oordeel oor die vyande van die Jode nie, verkondig het. Dat Hy dit durf waag het om te verkondig dat daar buite Israel óók ruimte vir die genadewerk van God is, soos dit in die tyd van Elia en Elisa inderdaad gebeur het. Jesus se evangelie het eenvoudig nie ingepas in die alte menslike verwagtings van sy dorpsgenote nie.

Verwagtings en persepsies wat as ’t ware met moedersmelk ingegee is, verander nie maklik nie. Vandag ook nie. Daarom dat profete van ons dag dikwels met agterdog bejeën word of van valse motiewe beskuldig word as hulle dit waag om in die lig van Gods Woord ou gevestigde instellings in die samelewing te kritiseer.

Paulus skryf dat dit ’n skeppingswonder van God is as ’n mens vry word om sonder vooroordeel regtig nuut en onbevange na die Woord te luister (2 Kor. 5:16-18). Ook ons het hierdie vernuwingswerk van God nodig. Bid daarvoor!
Gesogte beurse nou ook vir studente uit Juda

Van ons Ou Testament redaksie

BABEL. – Koning Nebukadnesar het by ’n perskonferensie gister bekend gemaak dat hy verskeie beurse beskikbaar gaan stel vir studente uit Juda. Dit kom nadat Juda onlangs die nuutste toevoeging tot die magtige Babiloniese ryk geword het toe Nebukadnesar koning Jojakim van Jerusalem onderwerp het.

Die koning het gesê hy het reeds sy hoofpaleisbeampte, Aspenas, opdrag gegee om die voornemende studente te keur. Hy het veral jong manne uit die koninklike geslag en uit die adel in gedagte. Uiteraard sal hulle skrander en gesond moet wees om die veeleisende kursusse aan die Universiteit van Babel te kan slaag.

Om die nuwe studente te help met hulle aanpassing in die nuwe omgewing, het die koning spesiale reëlings vir hulle verblyf getref. Hulle sal ook kos kry uit dieselfde kombuis as waar die koning se kos berei word. “Ek beskou ’n belegging in hierdie jong manne as ’n belegging in die toekoms van my ryk. Daarom is net die beste goed genoeg vir hulle,” het die koning gesê.

Die eerste studente word binne die volgende paar weke hier verwag. Hulle sal almal begin met ’n oorbruggingskursus in die Galdeërs se skrif en taal. Daarna sal hulle kan kies in watter rigting hulle wil studeer.

 

BALAK EN BILEAM REËL BIELIE VAN ’N FEES

SITTIM. – Koning Balak van Moab en die waarsêer Bileam van Petor het hulle kragte en vernuf bymekaargegooi om die fees van die eeu te reël.

Dié fees ter ere van die Moabitiese god Baäl-Peor word vir volgende Vrydag beplan. Om die fees ’n ware internasionale geleentheid te maak, het koning Balak die fees baie wyd laat adverteer. ’n Woordvoerder van die koning het by navraag gesê almal is welkom, en die organiseerders doen hulle uiterste bes om alle moontlike feesgangers te akkommodeer.

’n Meevaller vir die organiseerders is die groot saamtrek van Israeliete wat tans in Sittim is. “Hierdie soort feeste is ’n nuutjie vir die Israeliete, wat die afgelope jare in die woestyn in relatiewe afsondering geleef het. Ons verwag dat hulle ons goed sal ondersteun, en ons dink nogal dat ons iets het om aan hulle te bied,” het Bileam gesê, en met ’n glimlag bygevoeg: “Moab het immers die mooiste meisies in Kanaän!”

 

PERSOONLIK

Jesus van Nasaret, wat hom onlangs deur Johannes in die Jordaan laat doop het, het na die woestyn vertrek vir stilte en meditasie. Dit is nie bekend wanneer hy hom weer by sy familie sal aansluit nie.

 

DIE UNIVERSITEIT VAN BABEL

is ’n akademiese inrigting wat hom dit ten doel stel om studente die beste moontlike opleiding te bied. Kursusse oor ’n groot verskeidenheid onderwerpe word aangebied, en sluit in:

  • Galdese Skryfkuns
  • Galdese Taalkunde
  • Sosiale Studies
  • Sterrekunde
  • Administrasie
  • Regswese, ens. ens.

Hierdie universiteit stel vanjaar weer ’n hele aantal beurse beskikbaar aan buitelandse studente.

Die beurse dek die volle klas- en losiesgeld vir die duur van die kursus.

Rig u beursaansoeke voor of op 14 Nisan aan:
Die Registrateur (Finansies)
Universiteit van Babel
Akademiestraat, Babel.

 

 


Die aanslae van die Bose

Die duiwel is listig en sy arsenaal is haas onbeperk. Om die Godsvolk te knak het hy eers vir Bileam laat kom om hulle te vervloek, maar toe God dit verhoed (Num. 22 en 23), kom hy (Num. 25) met ’n nuwe plan: mooi Moabitiese meisies om die Israeliete tot afgodediens te verlei. In die tyd van Daniël probeer hy weer om deur die weelde van ’n heidense paleislewe die Jode week te maak. Om Jesus te verlei, haal hy selfs uit die Bybel aan!

Ons is egter nie totaal weerloos teen sy aanslae nie. Daar ís ’n manier om hom teen te staan: deur onwrikbaar op God te vertrou en aan sy Woord vas te hou. Dit was wat Daniël en sy vriende gedoen het. En as hy Jesus probeer verlei, haal die Seun van God telkens uit die Bybel self aan om die duiwel se versoekings af te weer. Paulus gee in Ef. 6: 10-18 Jesus se resep in ’n neutedop: “Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel …”

Bly vandag op jou pos! In God se krag kan jy!
Josua groet sy volk vir oulaas

Van ons Ou Testament redaksie

SIGEM. – Josua seun van Nun het gister hier vir oulaas sy mense toegespreek. Hy het verlede maand honderd en tien jaar oud geword.

In sy hartroerende toespraak het hy die volk uitgedaag om te kies wie hulle wil dien: die Here, of die afgode van die Amoriete. Nadat die volk eenparig gekies het om die Here te dien, het hulle plegtig hulle verbond met die Here hernu. ’n Gedenksteen is ook op die plek opgerig.

Josua was as jong man sy voorganger, Moses, se regterhand en dus die natuurlike keuse om Moses op te volg toe hy op die vooraand van die intog in die beloofde land gesterf het.

Hy moes die Israeliete lei in die moeilike jare toe Kanaän ingeneem is en die volk gevestig moes raak in hulle nuwe tuiste. Dít het hy met groot onderskeiding gedoen.

Die Bybelkoerant wou by hom weet wat hy as die hoogtepunt van sy lang loopbaan beskou. “Om getuie te wees van al die wonders wat die Here gedoen het, was ’n heerlike ervaring,” het dié godsman geantwoord. “Maar die besliste hoogtepunt was vir my die genade dat die volk hier in die nuwe land te midde van baie versoekings aan die Here getrou gebly het.”

  • Lees Josua se hartroerende afskeidsadres in Jos. 24.

 

SEUN VERMIS; NA DRIE DAE IN TEMPEL GEVIND

Van ons Nuwe Testament redaksie

JERUSALEM. – ’n Jong seun van twaalf, wat vanjaar vir die eerste keer die Paasfees saam met sy ouers kom bywoon het, het só verdiep geraak in sy gesprekke met die skrifgeleerdes dat hy skoon uit sy ouers geraak het.

Dié jong knaap is Jesus, seun van Josef en Maria van Nasaret. Na afloop van die Paasfees kon sy ouers hom nêrens kry nie. Hulle het aangeneem dat hy met die reisgeselskap saam teruggegaan het. Toe hulle die volgende dag die geselskap inhaal, was hy egter nie by hulle nie. Hulle moes noodgedwonge terugdraai om hom te gaan soek. Eers drie dae later, rasend van bekommernis, het hulle hom gekry waar hy ewe rustig tussen die geleerdes in die tempel sit en na hulle luister en hulle uitvra!

Die geleerdes was verstom oor die seun se kennis en insig in die geloofswaarhede van die Skrif. “Hy gaan dit nog ver bring,” het ’n rabbi voorspel.

 

PERSOONLIK

Job se sewe seuns en drie dogters hou vanaand weer een van hulle groot partytjies in die oudste broer se huis.
Môreoggend vroeg sal hulle dan as gesin weer die gebruiklike brandoffer aan God gebring.

 

 


Ek en my huis

’n Vrou het só gereageer toe ek haar konfronteer oor die feit dat haar kinders nie in die Sondagskool is nie: “Ek wil nie oor die geloof vir my kinders besluit nie. Wanneer hulle oud genoeg is, moet hulle self besluit of hulle wil glo of nie. Daarom gaan ek hulle nie na enige kant toe beïnvloed nie.”

Dit klink baie mooi, maar in werklikheid het sy klaar vir hulle besluit. Sy het vir hulle besluit dat godsdiens nie die moeite werd is nie. Daarom kan hulle dit gerus maar los as hulle so voel.

Josua het anders oor die saak gedink. Onomwonde sê hy vir die Israeliete in sy afskeidsrede (Jos. 24:15): “Kies dan vandag wie julle wil dien … Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien.” Ook Job beoefen nie sy geloof sonder om sy kinders daarby te betrek nie. Want geloof is nie net ’n indiwiduele saak nie, dis ook iets wat gemeenskaplik beoefen moet word, en in besonder in die gesinslewe ’n plek moet kry.

Huisgodsdiens

Daarom dat die geloofsgemeenskap rondom huisgodsdiens so ’n belangrike vormende invloed in die geloofslewe van ons kinders het. Want daar waar die gesin rondom die Bybel vergader en saam oor die wil van God vir hulle lewe besin, waar hulle beleef hoedat Pa en Ma saam met hulle en vir hulle en vir die wêreld bid, daar begin hulle geloof prakties betekenis kry.

Dit het die vrome ouers van die kind Jesus besef. Daarom dat hulle Hom saamneem na die Paasfees, dat Hy deel mag hê aan die opwindende ervaring om elke dag voor God te lewe.

Maak tog jou kind deel van jou geloofslewe – vandag nog. Beleef saam met hom die fees om God te ontmoet in sy huis, stel belang in sy kategesewerk. Moenie tevrede wees dat ander jou kind se geestelike vorming alleen hanteer nie. Dit is jou dure plig, maar dit is ook jou ongelooflike voorreg om deel te mag hê aan jou kind se geloofsgroei. Hoe heerlik om só aan God se koninkryk te mag bou!
Israel verower Kanaän; dog kraai nie oral koning

SIGEM. – Die Israeliete, wat die land Kanaän onlangs uit die suide ingeval het, het gister hier by ’n groot volkskongres die huidige stand van sake in oënskou geneem. Die verskillende stamme het elkeen kom verslag doen oor die vordering wat daar gemaak is om die land in besit te neem.

Na afloop van die kongres was die volksleiers dit eens dat hulle rede het om tevrede te voel met die vordering wat tot dusver gemaak is. Almal het egter ook saamgestem dat daar nog harde werk voorlê. Al die stamme het berig dat hulle, ondanks talle welslae, onsuksesvol was om die Kanaäniete geheel en al te verdryf.

Die groot vraag wat die kongres moes beantwoord, is wat om in hierdie situasie te doen. Party afgevaardigdes het sterk standpunt ingeneem teen enige vorm van samewerking met die Kanaäniete wat nog nie verdryf is nie. Hulle het geargumenteer dat die ou inwoners van die land voortdurend ’n gevaar sal inhou en daarom uitgewis of verdryf moet word. Die mense wat so gevoel het, was egter in die minderheid. Die meerderheid kongreslede het besluit dat daar sover moontlik met die ou inwoners van die land verdrae gesluit moet word, sodat daar vrede kan kom en die Israeliete hulle aandag kan wy aan die belangrike vestigingsfase waarin die volk nou inbeweeg.

 

SPANNING IN PALEIS BEREIK BREEKPUNT; DAWID VLUG IN NAG

GIBEA. – Kaptein Dawid ben Isai het verlede nag ternouernood aan die dood ontkom toe hy met behulp van sy vrou, prinses Mikal, daarin geslaag het om uit die paleis te ontsnap. Koning Saul het vroeër die dag ’n aanslag op sy lewe gemaak. ’n Lasbrief is vanoggend vir sy inhegtenisneming uitgereik.

Dawid het die afgelope tyd astronomiese opgang in die leër gemaak. Sy lang reeks suksesvolle veldtogte teen veral die Filistyne het begin met die heldhaftige oorwinning oor die reus Goliat. Sedertdien het hy van krag tot krag gegaan, en as erkenning hiervoor het koning Saul sy dogter Mikal aan hom as vrou gegee.

Dit blyk egter nou dat die koning vrees dat sy nuwe skoonseun se gewildheid ’n bedreiging vir sy eie posisie as eerste burger van die land inhou. Dit het verhoudinge tussen hom en sy skoonseun versuur.

Ondertussen het meer besonderhede oor Dawid se ontsnapping bekend geraak. Volgens ’n amptenaar van die paleis het Mikal opgemerk dat haar pa wagte voor hulle deur opgestel het om te keer dat Dawid ontsnap. Sy het haar man toe met ’n mandjie deur die venster laat afsak, sodat hy kon wegkom. Toe het sy haar afgodsbeeld in Dawid se bed gesit en met komberse toegemaak sodat dit lyk of hy slaap.

Toe die koning se mense Dawid kom soek, het sy gesê hy is siek, en só waardevolle tyd gewen. Teen die tyd dat koning Saul haar stukkie bedrog ontbloot het, was Dawid veilig. Die koning was glo woedend vir sy dogter, maar sy het haar verweer deur te sê Dawid het haar met die dood gedreig as sy hom nie help nie.

Dis nie bekend waar Dawid hom tans bevind nie.

  • Lees van dié stormagtige tyd in Dawid se lewe in 1 Sam. 19.

 


Ook die klein besluite tel

’n Mens wonder dikwels: waar het dinge dan verkeerd geloop dat dit só geëindig het? Waar het lsrael dan verkeerd gegaan dat hulle uiteindelik in ballingskap weggevoer is en hulle onafhanklike bestaan as Godsvolk in Palestina verloor het? Waar het dit dan met Saul verkeerd geloop dat God hom later as koning verwerp het?

Die antwoord op hierdie vrae is meestal nie so dramaties soos die uiteinde nie. Israel het nie op ’n mooi oggend wakker geword en ontdek hulle is op die punt om as volk tot niet te gaan nie. Saul het nie een middag van sy etenstafel af opgestaan en besluit om sy rug op God te draai nie. Die waarheid is dat ’n rampspoedige einde dikwels die gevolg is van ’n lang geskiedenis van (klein) verkeerde besluite. Besluite wat aanvanklik nie so groot lyk nie. Later blyk dit egter die begin van die einde te wees.

In Rig. 1 en 2 sien ons die begin van lsrael se einde: hulle verdryf nie die Kanaäniete nie, maar sluit bondgenootskappe met hulle. Uiteindelik sou die Kanaänitiese afgode ’n spyker in lsrael se doodskis word. Maar amper erger is die opmerking in 2:10: “… die volgende geslag se mense het nie die Here geken nie. Hulle het ook nie geweet van sy groot dade wat Hy gedoen het om vir lsrael te help nie.” Binne een geslag sterf die geloof uit, omdat die Here nie ’n werklikheid in die gesinslewe was nie. Die kinders het niks van Hom geweet nie!

Dit was ook waar Saul se probleem begin het: hy het in sy huis God én afgode gedien. Waarom anders sou Mikal ’n afgodsbeeld byderhand hê?

Jou lewe en (klein) beslissings vandag is bepalend vir die toekoms. Leef dan vandag en besluit vandag in biddende afhanklikheid van God!