Skeuring dreig onder Israeliete; Moses klap sweep

Skeuring dreig onder Israeliete; Moses klap sweep

BET-JESIMOT. – ’n Ernstige krisis dreig in die geledere van die Israeliete sedert dit rugbaar geword het dat ’n groot gedeelte van die volk voornemens is om hulle in die Transjordaan-gebied te vestig. Volgens inligting wat ons ontvang het, het die stamme Ruben en Gad...
Grondverdelingskomitee se werk is voltooi

Grondverdelingskomitee se werk is voltooi

Van ons Ou Testament redaksie SILO. – Die voorsitter van die grondverdelingskomitee, die priester Eleasar seun van Aäron, het vandag by ’n perskonferensie sy tevredenheid uitgespreek oor die wyse waarop die land Kanaän tussen die twaalf stamme van Israel verdeel is....
Jode ongewens verklaar in die Persiese Ryk

Jode ongewens verklaar in die Persiese Ryk

Koninklike proklamasie met verbasing en skok ontvang SUSAN. – Koning Ahasveros het vanoggend ’n proklamasie onderteken waarvolgens die Joodse volk as ’n ongewenste nasie in die Persiese Ryk verklaar is. Volgens die proklamasie moet al die Jode op die 13de Adar...
TOWENAAR BLIND NÁ RUSIE

TOWENAAR BLIND NÁ RUSIE

Van ons Nuwe Testament redaksiePAFOS (SIPRUS). – Die bekende Joodse towenaar-profeet Barjesus, ook bekend as Elimas onder sy Griekse vriende, het gister hier in die paleis van die goewerneur blind geword. Hy moes deur vriende aan die hand huis toe gelei word. Die...
Israel deur Ai verneder

Israel deur Ai verneder

Stede van Kanaän skep moed na verrassende nederlaag Van ons Ou Testament redaksie GILGAL. – Die Israelitiese kamp is tot stilstand geruk deur die skokneerlaag gister teen die relatief klein stadjie Ai. Die voorlopige getal gesneuweldes staan op ses en dertig. Vir die...
image_pdfimage_print
Volg my

Kry kennisgewings

Pin It on Pinterest