Die boek Daniël

Die boek Daniël is ‘n apokaliptiese geskrif, in dieselfde genre as die boek Openbaring. Die eerste deel word as ‘n historiese verhaal aangebied, waar Daniël en sy vriende onder die ergste druk moontlik staande bly en God nie verloën nie.

Die tweede helfte van die boek is tipiese apokaliptiese materiaal met beeldspraak.

Die doel van die boek is om die lesers te bemoedig om staande te bly soos Daniël. God laat nie sy mense aan hulle lot oor nie.

Die boek Daniël, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: Daniël 12

Maar hou jy aan tot die einde toe. Jy sal te ruste gelê word maar weer opstaan en jou bestemde deel ontvang in die eindtyd. (vers 13) Wanneer dit baie swaar gaan, kan jy maklik moed opgee en in wanhoop versink. Die boodskap van die boek is egter een van hoop. Daar ís...

read more

Hoofstuk van die dag: Daniël 11

Hy sal sy koninklike tente opslaan tussen die see en die pragtige berg waar die heiligdom staan. Maar dan sal hy aan sy einde kom en niemand sal hom kan help nie. (vers 45) In Daniël 11 deel die engel aan Daniël die verloop van die geskiedenis mee (vgl Dan 10:21). Dit...

read more

Hoofstuk van die dag: Daniël 10

Die engel van die Persiese ryk het my een en twintig dae lank teruggehou, maar toe het Migael, een van die vernaamste engele, my te hulp gekom ... (vers 13) Daniël treur en vas drie weke lank (vers 2). Dit kon moontlik wees omdat so min Jode die geleentheid wat Kores...

read more

Hoofstuk van die dag: Daniël 9

In sy eerste regeringsjaar het ek, Daniël, uit die Skrifte vasgestel dat volgens die woord van die Here wat tot die profeet Jeremia gekom het, Jerusalem sewentig volle jare ’n puinhoop sou wees. (vers 2) Daniël sien hierdie visioen kort ná die val van Babel. In sy...

read more

Hoofstuk van die dag: Daniël 8

Deur sy vindingrykheid sal hy slaag met sy sluwe optrede. In sy verwaandheid sal hy baie mense goedsmoeds om die lewe bring. Hy sal selfs die hoogste Regeerder uitdaag, maar sal vernietig word sonder die toedoen van ’n mens. (vers 25) Die visioen van die skaapram en...

read more

Hoofstuk van die dag: Daniël 7

My nagtelike visioen het voortgeduur: daar het in die wolke iemand aangekom, iemand soos ’n menslike wese. Hy het na Hom toe gegaan wat ewig lewe en is voor Hom gebring. (vers 13) ’n Baie belangrike uitgangspunt vir die korrekte verstaan van hierdie gedeelte is dat...

read more

Hoofstuk van die dag: Daniël 6

Hulle sê toe vir mekaar: “Ons sal niks teen hierdie Daniël kry nie, behalwe as ons iets kan kry in verband met sy godsdiens.” (vers 6) Hierdie vertelling is een van die bekendste Bybelverhale wat ons van kindsbeen af goed ken. Dit het baie ooreenkomste met hoofstuk 3,...

read more

Hoofstuk van die dag: Daniël 5

‘Geweeg’: u is geweeg en te lig bevind. (vers 27) Belsasar was Nebukadnesar se kleinseun. Hy was die regent terwyl sy pa Nabonidus met ’n veldtog in Arabië besig was. Die koningin (vers 10) was Belsasar se ma. Belsasar het hierdie feesmaal-orgie gehou terwyl die stad...

read more

Hoofstuk van die dag: Daniël 4

Daarom, U Majesteit, luister na my raad: breek met u sonde en u ongeregtigheid, doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor dié wat in nood is. Dan sal u voorspoed aanhou. (vers 27) Die Bybel waarsku op talle plekke dat hoogmoed ’n mens tot ’n val bring (o.a. Spr...

read more

Hoofstuk van die dag: Daniël 3

Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en Hy sal ons ook red uit u mag. Selfs as Hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u god nie sal dien nie ... (vers 17-18) Ek is seker daar was Jode wat gedink het dié drie is darem...

read more

Hoofstuk van die dag: Daniël 2

Maar daar is ’n God in die hemel wat geheime kan openbaar ... (vers 28) Wat doen ’n mens as die frustrasie oorkook, of ’n krisis dreig om jou te oorweldig? Daniël 2 vertel van twee uiteenlopende reaksies. Nebukadnesar se oplossing vir sy frustrasie is eg menslik:...

read more

Hoofstuk van die dag: Daniël 1

Daniël het hom voorgeneem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie en hy het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. (vers 8) Dit is duidelik dat dit vir koning Nebukadnesar nie maar net daaroor gegaan het om die klomp...

read more
image_pdfimage_print

Views: 146