Die boek Jesaja

Soos geen ander profetiese boek in die Bybel nie, getuig Jesaja oor die lydende Kneg wat God gaan gebruik in sy omgang met die wêreld. Vir ons as Nuwe Testament lesers is die duidelik dat Jesaja hierdeur na die Here Jesus verwys, die Kneg by uitnemendheid, wat nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie.

Die boek het in twee fases ontstaan: Jes 1-39 kom uit die tyd van Jesaja self, vóór die ballingskap. Jes 40-66 kom uit die ballingskapstyd, waarin die profeet verkondig dat God die Verlosser is, ook vir hulle wat weggevoer is.

Die boek Jesaja, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: Job 29

Kon dit maar weer met my gaan soos lank gelede, soos in die dae toe God nog sy hand oor my gehou het ... (vers 2) Job verlang terug na die goeie ou dae, toe hy voorspoedig was en hy dit beleef het dat God by hom is. Al wat hy nou het, so het hy gedink, is ’n klomp...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 66

Ek sal van hulle as priesters en Leviete aanstel, sê die Here. (vers 21) Een van die groot faktore wat spanning in die wêreld veroorsaak, is rassespanning. Mense van verskillende rasse, tale, agtergrond en kulture sukkel om mekaar te verstaan en te vind. En tog het...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 65

Daarom, so sê die Here my God, sal my dienaars genoeg hê om te eet, maar julle sal honger ly ... (vers 13a) Een of ander tyd gebeur die onvermydelike: daar kom skeiding. Nie almal wat nakomelinge van Abraham is, sal dit maak nie, sê die profeet. Daar kom ’n tyd...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 64

U was kwaad vir ons, want ons het gesondig. Ons het so lank daarmee aangehou, hoe kan ons dan nog gered word? (vers 5b) Ons het hier een van die aangrypendste klaagliedere van die Ou Testament te make. Dit is ’n gebed tot God om hulp; ’n gebed dat God sy volk nie aan...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 63

In al die nood het Hy ook nood beleef. Hy was die engel wat hulle toe gered het. In sy liefde en genade het Hy hulle gered. Hy het hulle opgetel en gedra soos in die vroeë dae. (vers 9, NLV) Dit gebeur ongelukkig heeltemal te maklik dat ons só met onsself worstel, ons...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 62

Julle wat die Here aan sy beloftes moet herinner, julle moenie stilbly nie. Julle moenie stilbly nie totdat Hy Jerusalem herstel het, totdat Hy die hele wêreld die roem van Jerusalem laat sing het. (vers 6b-7) Hoekom word ons opgeroep om te bid en die Here aan sy...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 61

Soos die grond plante laat uitspruit, soos die plante in ’n tuin vrugte gee, so gee die Here my God die oorwinning en laat Hy al die nasies luister na die loflied tot sy eer. (vers 11) Dit was al 20 jaar ná die ballingskap. Bitter min van die hoë verwagtinge met hulle...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 60

Bedags sal dit nie die son wees wat vir jou lig gee nie, snags sal dit nie die maan wees wat oor jou skyn nie: die Here sal vir jou ’n ewige lig wees, en jy sal roem in jou God. (vers 19) Hierdie profesie van Jesaja het natuurlik nog nie in sy tyd gerealiseer nie. Ons...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 59

Wat My betref, sê die Here, dit is my verbond met die volk: my Gees wat op jou is en my woorde wat ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond en uit die mond van jou kinders en jou kindskinders verdwyn nie, sê die Here, nie nou nie en nooit nie. (vers 21) Die mens is nou...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 58

Hulle vra wel elke dag na my wil, asof hulle graag wil weet wat Ek van hulle verwag. Hulle gee voor dat hulle ’n nasie is wat doen wat reg is en hom aan die bepalings van sy God hou. Hulle vra My wel om regverdige beslissings asof hulle van my teenwoordigheid hou....

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 57

Ek het gesien wat met hom gebeur, en Ek sal hom genees. Dié van hom wat treur, sal Ek lei en terugbring; Ek sal vir hulle uitkoms gee. (vers 18) Hierdie hoofstuk vertel van iets wat ons almal al beleef het. Iemand kom tot inkeer, is baie bly dat hy die Here “gevind”...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 56

So sê die Here: Laat reg geskied, doen reg, want die verlossing wat Ek bring, is al aan die kom, en die redding wat Ek bewerk, gaan nou geopenbaar word. (vers 1) In Jesaja 56 - 66 tref ons die volk van God in nuwe omstandighede aan. Hulle het nou die verlossingspad...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 55

Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook dié wat nie geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. (vers 1) Die Jode was op dié stadium al so 50 of 60 jaar lank in Babel. Hoewel daar Jode was wat getrou...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 54

Berge kan padgee, heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie, my vredeverbond met jou sal nooit wankel nie, sê die Here, wat jou liefhet. (vers 10) Dis aaklig om te leef in die vrees dat jou sekerhede onder jou uitgeruk kan word. Dan bly die angs...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 53

Oor ons oortredings is hy deurboor, oor óns sondes is hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sý wonde het daar vir ons genesing gekom. (vers 5) Hierdie profesie is honderde jare voor Christus se koms uitgespreek, maar jy moet blind wees...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 52

Hoe wonderlik klink op die berge die voetstappe van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede aankondig, wat die goeie tyding bring, wat redding aankondig, wat vir Sion sê: “Jou God is Koning!” (vers 7) Ons roeping in die wêreld is om hoop te bring waar ander...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 51

Luister na My, julle wat wil reg doen, julle wat na die wil van die Here vra: Dink aan die rots waaruit julle gekap is, aan die klipgroef waaruit julle gegrawe is. (vers 1) Die Here neem dié wat reg wil doen, terug na hulle oorsprong. Abraham en Sara moes baie...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 50

Die Here my God het my geleer om die regte woorde te gebruik sodat ek dié wat moeg is, kan moed inpraat. Elke môre laat Hy my opnuut weer luister, Hy laat my luister soos ’n leerling moet luister. (vers 4) Dis die Dienaar van die Here wat hier aan die woord is, en Hy...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 49

Hy het gesê: Dit is nie genoeg dat jy my dienaar is om die stamme van Jakob te herstel en om die Israeliete wat gered is, terug te bring nie; Ek maak jou ’n lig vir die nasies sodat die redding wat Ek bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik. (vers 6) God se plan...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 48

Ter wille van my Naam bedwing Ek my toorn, ter wille van my eer tree Ek nie op teen julle nie dat julle nie vernietig word nie. (vers 9) Wanneer God na sy mense kyk, is daar baie wat Hom ontstel: hulle aanbid Hom nie eerlik en opreg nie (vers 1); hulle is hardkoppig...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 47

Jy het gedink jy sal altyd bestaan, altyd heers. Jy het nie aan die gevolge gedink nie, jy het nie gedink aan wat sal gebeur nie. (vers 7) Babel was ’n instrument in God se hand om die Jode tot inkeer te bring, maar sy het haar hand heeltemal oorspeel. Sy het met die...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 46

Ook tot in julle ouderdom is Ek die Here, tot in julle grysheid sal Ek julle dra. Ek het julle gemaak en Ek sal julle vashou, julle dra en julle red. (vers 4) Jesaja praat hier met Jode wat dink die gode van Babel is magtiger as Jahwe. Hulle is egter niks anders nie...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 45

Wie het wat nou gebeur, lankal aangekondig? Wie het al vantevore gesê dit sal gebeur? Is dit nie Ek, die Here, nie? Daar is buiten My geen God nie; net Ek is ’n God wat regverdig is en red. (vers 21) Ons aanbid die enigste lewende, ware God, soos Hy ook in hierdie...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 44

Julle is my getuies: is daar ’n God buiten My? Daar is geen ander Rots nie; Ek weet van geeneen nie. (vers 8) In die grootste gedeelte van hierdie hoofstuk spot die Here met mense wat vir hulle afgode maak en hulle dan verbeel dat dit iets werd is. “Wie maak nou ’n...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 43

Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne. (vers 1) God het ons nie maar sommer so in die bondel lief nie. Hy verlos nie so in die algemeen nie. Hy doen dit op ’n baie persoonlike manier. Daarom sê Hy: “Ek het jou op jou naam...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 42

“Kyk, hier is my Dienskneg wat Ek ondersteun, my Uitverkorene in wie my binneste vreugde vind. Ek het my Gees op Hom laat kom; Hy sal reg vir die nasies laat deurbreek. (vers 1, 2020-vertaling) Hier het ons een van die vier liedere waarin ons die dienaar van die Here...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 41

Moenie bang wees nie, wurm Jakob, mense van Israel, Ek is die Een wat jou help!” is die uitspraak van die Here. “Jou losser is die Heilige van Israel.” (vers 14, 2020-vertaling) Dié hoofstuk skets die kontras tussen die nuttelose afgode en die almag van God. Dit wat...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 40

Die Here sien nie raak wat van my word nie, my reg gaan by my God verby. (vers 27) Dalk voel jy ook in dié dae so. God is ver te midde van die pandemie. Jy sien dan so niks van sy heerskappy nie. Maar dis nie waar nie, sê Jes 40. _“Julle God is hier! Die Here God kom,...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja deel 2

Jesaja 40-66 Ons is nou klaar met die eerste deel van Jesaja. As jy wil, kan jy weer die videotjie oor die eerste deel kyk: . Dit is ’n baie mooi opsomming van die eerste deel van die boek.As inleiding tot die tweede helfte van Jesaja kan jy gerus hierdie video kyk om...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 39

“Wat het hulle in jou paleis gesien?” vra Jesaja. En Hiskia antwoord: “Hulle het alles gesien wat in my paleis is. Daar is niks van my skatte wat hulle nie gesien het nie.” (vers 4) Jesaja vertel nie die hele verhaal nie; dalk om Hiskia te spaar. Hy was tot hiertoe...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 38

Dit was vir my goed om soveel te ly; U het my lief, U het my uit die dood gered; U het al my sondes vergewe. (vers 17) Die vraag na die sin van lyding is so oud soos die berge self, en steeds ’n relevante een. Dalk het jy in hierdie dae van die pandemie ook al...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 36-37

Vir wie het jy gesmaad en belaster? Vir wie het jy geskreeu en uitgedaag? Die Heilige van Israel! (37:23) Wat ’n stuk drama speel hom nie in hierdie hoofstukke af nie! Aan die een kant is die arrogante, opgeblase koning Sanherib van Assirië en sy woordvoerders, en aan...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 34-35

Bemoedig dié wie se hande slap hang, help dié wie se knieë knik, sê vir dié wat moed verloor het: “Wees sterk, moenie bang wees nie, julle God is hier, Hy kom om wraak te neem, om julle vyande te straf; God kom julle red!” (35:3-4) Jes 34 beskryf wat gebeur as God...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 33

Wees ons genadig, Here, ons vestig ons hoop op U. Wees elke nuwe dag ons krag, ons redding in tyd van nood. (vers 2) Koning Sanherib van Assirië se magte het in 701vC die stede van Juda een na die ander verower. Koning Hiskia het ’n groot bedrag betaal om te keer dat...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 32

So sal dit wees totdat die Gees van Bo af op ons uitgestort word. Dan word die woestyn ’n vrugteboord en word die vrugteboord so dig dat dit vir ’n bos aangesien word. (vers 15) Wanneer God deur sy Gees helend en herstellend in die wêreld werk, kan selfs die mees...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 31

Ellende wag vir dié wat by Egipte hulp gaan vra; hulle verlaat hulle op perde, hulle is vol vertroue as daar baie strydwaens is, as hulle oor ’n menigte ruiters kan beskik; maar op die Heilige van Israel vertrou hulle nie, na die wil van die Here vra hulle nie. (vers...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 30

So het die Here my God, die Heilige van Israel, gesê: As julle julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê. (vers 15) Die agtergrond vir dié uitspraak is die dreigende gevaar van die naderende Assiriese gevegsmagte. Die...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 29

Die Here het gesê: Hierdie volk is naby My met die mond, hulle eer My met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van My af, hulle dien My soos mense dit wil hê, nie soos Ek wil nie. (vers 13) Die Here Jesus haal hierdie woorde van Jesaja aan in Matt 15:7-9 waar Hy die...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 28

So sê die Here my God: Ek gaan in Sion ’n klip neersit, ’n uitgesoekte klip, ’n hoekklip wat fondament aan fondament sal sluit. Wie op My vertrou, hoef nie te vlug nie. Ek maak geregtigheid die maatstaf, regverdigheid die toets. (vers 16-17a) Die Here ontmasker by...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 27

Daardie dag sal die Here sy oes inbring van die Eufraat af tot by die grens van Egipte, en julle, Israeliete, sal die koringare wees wat één-één opgetel word. (vers 12) ’n Mens kan jou net verbaas oor God se oneindige liefde en geduld met ons. Israel (die Noordelike...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 26

Dié uit u volk wat gesterf het, sal weer lewe, Here, hulle sal opstaan. Word wakker en juig, julle wat in die doderyk is! Soos die dou lewe gee, gee u krag lewe, Here, die aarde sal hulle wat lankal gesterf het, lewend teruggee. (vers 19) Hierdie teks is een van die...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 25

Here, U is my God! Ek wil U prys en u Naam loof! U het wonders gedoen; dinge wat U lankal besluit het, het U volgens plan uitgevoer. (vers 1) Wanneer jy geen uitkoms sien nie en daar nie lig in die tonnel is nie, verloor ’n mens hoop. Dan hou jy op om te probeer. Dis...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 24

Die volmaan sal dof word wanneer die Here die Almagtige op Sionsberg en in Jerusalem as Koning sal heers en sy mag laat blyk voor die leiers van sy volk. (vers 23) Jesaja beskryf hier die verskriklike gevolge van die mens se sonde en opstand teen God (vers 5-6)....

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 23

Die Here die Almagtige het dit besluit. Hy breek die trots, Hy maak die hoogmoed tot niks, Hy verneder dié wat oor die hele aarde geëer word! (vers 9) Die tema van hoogmoed en trots is weer aan die orde, dié keer gemik teen Tirus. Dié stad se hoofbron van inkomste was...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 22

Die Here sal jou weggooi, Hy sal jou ver weggooi, jou verwaande vent, en jou behoorlik toepak! (vers 17) Verwaandheid en opgeblasenheid is ’n gruwel in die oë van die Here. Dit het Sebna, die staatsekretaris van koning Hiskia, glad nie verstaan nie. Hy het geweet in...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 21

’n Tafel word gedek, die eetgerei is reggesit, hulle begin eet en drink! Dan kom die bevel: “Leiers, wees gereed! Smeer die skilde met olie!” (vers 5) Dié hoofstuk bevat beeldspraak, sodat ’n mens nogal moet kopkrap om ’n goeie begrip te kry van waaroor dit hier gaan....

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 20

In daardie tyd het die Here vir Jesaja seun van Amos gesê: Trek jou klere uit en ook jou skoene.Jesaja het dit gedoen: hy het sonder klere en sonder skoene rondgeloop. (vers 2) Hierdie opdrag van God kom in ’n tyd toe die wêreldpolitiek baie deurmekaar was. Die...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 19

Die Here die Almagtige sal hulle seën en sê: Geseënd is my volk Egipte, geseënd is Assirië wat deur My geskep is, en geseënd is Israel, my eiendom. (vers 25) Jesaja kondig nie net die oordeel van die Here op Egipte af nie (vers 1-17); hy verkondig ook dat in die...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 18

So het die Here vir my gesê: Ek sal rustig uit my woonplek ondertoe kyk, ongestoord soos die hittegolwe op ’n warm dag, soos ’n miswolk in die somerhitte. (vers 4) Jesaja vertel aan die begin van dié hoofstuk hoe die mense van Kus (Etiopië) rondskarrel om bondgenote...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 17

Daardie dag sal die mens weer sy hoop op sy Maker vestig, sy hulp van die Heilige van Israel verwag. (vers 7) Midde-in die aankondiging van die totale vernietiging van Damaskus en Efraim (dit wil sê die noordelike stamme van Israel) vind ons hierdie juweel in vers 7...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 15 en 16

... vreugde en gejuig het verdwyn uit die vrugteboorde; in die wingerde word daar nie meer gesing en gejubel nie, in die parskuipe word daar nie meer wyn uitgetrap nie, want Ek maak ’n einde aan die oesvreugde, sê die Here. (Jes 16:10) Die ondergang van Moab wat die...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 14

Jy wat die helder môrester was, het uit jou hemel geval. Jy wat ’n oorwinnaar van nasies was, is in die grond in verpletter. (vers 12) Vers 12-15 is deel van ’n spotlied waarin die ondergang van Babel besing word. Die betekenis is eenvoudig: die koning het homself as...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 13

Ek sal ’n einde maak aan die hoogmoed van die vermeteles, Ek sal dié wat hoogmoedig en verwaand is, verneder. (vers 11) Jesaja 13-23 vorm die tweede hoofdeel van Jesaja 1-39. Die sentrale boodskap van hierdie hoofstukke is dat God die lotgevalle van nasies beheer. In...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 12

God is my redder; Ek vertrou op Hom, ek is nie meer bang nie. Die Here my God is my krag en my beskerming; Hy is my redder. (vers 2) God, en net God, kan uitkoms bring (vers 1). As ’n mens dít ervaar, breek daar onwillekeurig ’n loflied oor jou lippe, verander vrees...

read more

Hoofstuk van die dag: Jesaja 11

Wolwe en skape sal dan saam bly, luiperds sal tussen bokkies lê, kalwers, leeus en voerbeeste sal bymekaar wees en klein seuntjies sal vir almal sorg. (vers 6) Nie net Assirië gaan tot ’n val kom nie (10:34); ook Juda sal afgekap word. Maar God kan ’n wonderwerk doen...

read more
image_pdfimage_print

Views: 1619