Die boek Jesaja

Soos geen ander profetiese boek in die Bybel nie, getuig Jesaja oor die lydende Kneg wat God gaan gebruik in sy omgang met die wêreld. Vir ons as Nuwe Testament lesers is die duidelik dat Jesaja hierdeur na die Here Jesus verwys, die Kneg by uitnemendheid, wat nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie.

Die boek het in twee fases ontstaan: Jes 1-39 kom uit die tyd van Jesaja self, vóór die ballingskap. Jes 40-66 kom uit die ballingskapstyd, waarin die profeet verkondig dat God die Verlosser is, ook vir hulle wat weggevoer is.

Die boek Jesaja, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: Jesaja 9

Vir ons is ’n Seun gebore, aan ons is ’n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. (vers 5) Hoekom het gode soos Baäl en Dagon en Marduk nie oorleef nie, maar Jahwe, die God van Israel, wel?Daar is twee...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Jesaja 8

Terug na die wet en die getuienis van die Here! Wie nie volgens hierdie woord praat nie, is sonder toekoms! (vers 20) Mense soek naarstiglik na waarborge en sekerhede, maar sonder God is die toekoms noodwendig duister, waarsku Jesaja. Ons het géén ander waarborg vir...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Jesaja 7

Die berig dat die Arameërs reeds in die Israelitiese gebied in Efraim kamp opgeslaan het, het vir Agas, die koning uit die geslag van Dawid, in Jerusalem bereik, en hy en sy volk het baie bang geword. Hulle het gebewe soos die bome in die bos bewe in die wind. (vers...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Jesaja 6

Die serafs het mekaar telkens toegeroep: “Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.” (vers 3) Wat ’n ontsagwekkende toneel word nie hier beskryf nie! Die heiligheid, of uniekheid en gans andersheid van God;...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Jesaja 5

Ek wil sing oor Hom wat ek liefhet, ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd: Hy wat ek liefhet, besit ’n wingerd op ’n vrugbare heuwel. (vers 1) As ’n mens hierdie lied oor die Here en sy wingerd lees, hoor ’n mens God se liefde vir sy mense, maar ook die pyn in sy...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Jesaja 4

Daar sal ’n skuiling wees, ’n skaduwee teen die hitte bedags, ’n skuilplek en toevlug teen stortbuie en reën. (vers 6) Ná die striemende woorde van Jesaja 3 is hierdie hoofstuk ’n lafenis. God oordeel nie net nie. By Hom is daar altyd hoop, uitsig, ’n toekoms. Dís wat...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Jesaja 3

Hulle sondig openlik soos Sodom, hulle steek niks weg nie. (vers 9) Jesaja 3 kom uit ’n tyd in Juda se bestaan toe dit baie goed gegaan het. Baie mense het in uitspattige weelde geleef, soos vers 16-23 uitspel. Die mense het nie net pronkerig geleef nie, maar ook...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Jesaja 2

Kom, volk van Jakob, laat ons lewe in die lig wat van die Here af kom. (vers 5) Jesaja 1 eindig met ’n oordeelsaankondiging, maar oordeel is nooit God se laaste woord nie. Die koms van die messiaanse heilstyd is – die deurbreek van God se koninkryk in hierdie gebroke...

Lees verder

Hoofstuk van die dag: Jesaja 1

Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here: Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. (vers 18) Jesaja het nie in ’n goeie tyd in Juda se geloofslewe opgetree het nie....

Lees verder

Inleiding tot Jesaja 1-39

Jesaja val in twee groot dele uiteen; Jesaja 1-39 en Jesaja 40-66. In hierdie kort video kan jy 'n oorsig oor die eerste deel van die boek kry. https://www.youtube.com/watch?v=d0A6Uchb1F8

Lees verder

Pin It on Pinterest

Share This