Die Brief aan die Hebreërs

Hierdie brief  is eintlik ‘n lang preek, gerig aan tweede geslag Christene. Die skrywer moedig hulle aan om te volhard in die geloof, want hulle loop gevaar om afvallig te word en verlore te gaan.

Die Brief aan die Hebreës, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: Hebreërs 13

Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God ’n offer van lof bring ... (vers 15) In die Ou Testament is die lof van God geweldig belangrik. Om te leef, beteken om te kan loof. Die grootste verskrikking van die doderyk was dat God nie meer geloof sal kan word nie (Jes...

read more

Hoofstuk van die dag: Hebreërs 12

Maar julle het wel gekom by Sionsberg en die stad van die lewende God, dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele ... (vers 22) Jesus het ’n nuwe realiteit vir ons geskep – ons kan naby aan God kom en hoef nie vir Hom hoef bang te wees nie; ons mag met...

read more

Hoofstuk van die dag: Hebreërs 11

Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. (vers 1) Geloof is om oortuig te wees van die dinge wat ons (nog) nie sien nie, maar waarop ons hoop (vers 1). Om te weet daar is meer as dit wat ons met...

read more

Hoofstuk van die dag: Hebreërs 10

... ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom... (vers 19, 2020-vertaling) Die woord parrêsia wat met “vrymoedigheid” vertaal is, is in die ou Griekse stadstate gebruik vir die praat- en stemreg wat die vrye burgers gehad het...

read more

Hoofstuk van die dag: Hebreërs 9

Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie, dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. (vers 11) In die ou bedeling was die toegang tot God gelokaliseerd; eers was dit die tent van ontmoeting, en later die tempel....

read more

Hoofstuk van die dag: Hebreërs 8

Hy is bedienaar van die heiligdom, die ware verbondstent, wat deur die Here opgerig is en nie deur ’n mens nie. (vers 2) Die ou bedeling (ook genoem testament of verbond) van priesters en offers is uitgedien (vers 13), want dit was net ’n voorafskadu van die nuwe...

read more
image_pdfimage_print

Views: 46