Die boek Maleagi

Die boek is een lang strydgesprek tussen die Here, by monde van Maleagi, en sy volk, wat onvergenoegd is oor die Here se sorg, maar eintlik self die oorsaak van die verwydering tussen hulle en God was.

Maleagi, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: Maleagi 4

Maar vir julle wat eerbied het vir my Naam, sal die son van redding skyn met genesing in sy strale. (vers 2) Een van die dinge wat baie gelowiges frustreer, is dat dit nie lyk of God onderskeid maak tussen gelowiges en ongelowiges nie. Hy laat sy son skyn op almal,...

read more

Hoofstuk van die dag: Maleagi 3

Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in my huis kan wees, en toets My hierin, sê die Here die Almagtige. Toets My of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik...

read more

Hoofstuk van die dag: Maleagi 2

... julle het nie my wil gedoen nie, julle was nie onpartydig in julle uitsprake oor wat my wil is nie. (vers 9) Die priesters het die roeping gehad om God se Naam te eer (vers 2). Dit was nie net om die offerdiens by die tempel te behartig nie. Hulle moes deur hulle...

read more

Hoofstuk van die dag: Maleagi 1

Ek hou nie van julle nie, sê die Here die Almagtige, en Ek wil nie ’n offer van julle hê nie. (vers 10) Dit is harde woorde hierdie, des te meer as ons daaraan dink dat dit woorde is wat kom van dié God wat sy gesprek met die volk begin met die woorde van vers 2: “Ek...

read more
image_pdfimage_print

Views: 52