Matteus

Matteus skryf sy Evangelie vir mense wat ‘n Joodse agtergrond gehad het. Daarom leun hy sterk op die Ou Testamentiese beloftes om aan te toon dat Jesus die Messias is, die Een wat soos Moses van ouds God se wet op ‘n nuwe wyse interpreteer.

‘n Belangrike tema in sy Evangelie is dat Jesus Immanuel is, God by ons.

Die Evangelie volgens Matteus

Hoofstuk van die dag: Matteus 28

Toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid, hoewel party getwyfel het. (vers 17) Matteus 28 sluit waar Jesus sy dissipels groet voor Hy terug hemel toe is. Hulle staan in aanbidding voor Hom – maar party van hulle twyfel (vers 17)! En asof die twyfel nie genoeg is nie,...

read more

Hoofstuk van die dag: Matteus 27

Judas het toe die geld in die tempel in gegooi, weggeloop en homself gaan ophang. (vers 5) Judas is ’n verskriklike waarskuwing aan ons elkeen. Judas het immers tot Jesus se dissipelkring behoort, hy was een van sy vertrouelinge. En tog het hy verlore gegaan, omdat hy...

read more

Hoofstuk van die dag: Matteus 26

Toe Hy terugkom, kry Hy hulle weer aan die slaap, want van die vaak kon hulle nie hulle oë oophou nie. (vers 43) Nêrens sien ons die geheimenis dat Christus nie net ware God is nie, maar ook ware mens, helderder uitstaan as juis daardie nag in Getsemane nie. Daar in...

read more

Hoofstuk van die dag: Matteus 25

Na ’n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. (vers 19) Jesus kom eendag weer om van ons, sy volgelinge, rekenskap te eis. Die vraag wat Hy gaan vra, is dít: Wat het jy met God se liefde gemaak?Jesus waarsku dat nie almal...

read more

Hoofstuk van die dag: Matteus 24

Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, nie die engele in die hemel nie en ook nie die Seun nie. Net die Vader weet dit. (vers 36) As ’n mens hierdie woorde van Jesus lees, skrik jy eintlik. Oorloë, verwoesting, ontwrigting, ellende ... Tog, in dieselfde...

read more

Hoofstuk van die dag: Matteus 23

Ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, huigelaars! (vers 13-36) Jesus praat hier met die Joodse geestelike leiers. Hy vat dit saam in sewe “ellende”-aankondigings. Hierdie woorde vertel van sy hartseer, maar ook van oordeel. Dit is:∙ Om met jou “slim”...

read more

Hoofstuk van die dag: Matteus 22

Jesus sê vir hulle: “Gee dan aan die keiser wat aan die keiser behoort, en aan God wat aan God behoort.” (vers 21) Hoeveel van my tyd, of my geld, moet ek vir die Here gee? Dis die verkeerde vraag. Want alles wat ons is en het, behoort immers klaar aan Hom. Daarom...

read more

Hoofstuk van die dag: Matteus 21

Wie van die twee het gedoen wat hulle pa wou hê? (vers 31) Dit lyk my die Here wil vir ons in die gelykenis van die twee seuns (vers 28-32) leer dat ’n blote ja-woord vir Hom nie goed genoeg is nie. Dat Hy op die ou end nie soveel belang stel in wat ons vir Hom sê...

read more

Hoofstuk van die dag: Matteus 20

Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is? (vers 15) Iewers in ons agterkop sit die idee dat ons werk en God se genade moet klop. So al asof God se genade ’n beloning is vir dit wat ons vir Hom gedoen het. Met die gelykenis...

read more

Hoofstuk van die dag: Matteus 19

Hulle is dus nie meer twee nie, maar een. Wat God dan saamgevoeg het, mag ’n mens nie skei nie. (vers 6) Die huwelik is nie maar net ’n saak tussen jou en jou eggenoot nie. God is daarby betrokke. Die dag toe julle getroud is, het God julle saamgevoeg. Dit was nie...

read more