Riaan Odendaal

Wow! Ek dink hierdie is great! In die laat negentigs het ek in my eerste gemeente die jeug hanteer en elke Sondagoggend tydens die kategeseskool se opening, ‘n berig uit die Bybelkoerant gelees. Dit het die wêreld van die Bybel vir die mense oopgemaak! Die ouers het later bankvas agter in die saal kom sit om te hoor!
Dankie en baie seën!

Comments are closed.

Volg my

Kry kennisgewings