Liewe Gaius, moenie die verkeerde voorbeeld volg nie, volg die goeie. Wie goed doen, behoort aan God; wie verkeerd doen, het nie vir God gesien nie. (vers11) Ons kry in hierdie kort brief ’n baie insiggewende teenstelling tussen Gaius en Diotrefes. Albei speel ’n...

read more