Lees die Bybel saam met my

Ek lees elke dag saam met my gemeente ‘n hoofstuk in die Bybel, en skryf ‘n kort besinning oor die hoofstuk.

Jy kan dit ook saam met ons doen.

Die naam van die boek is afgelei uit die die Grieks, en beteken “uittog”. 
Die boek sluit nou aan by die Genesis-verhaal, wat vertel hoe Israel in Egipte beland het. Dit berig oor die bevryding uit Egiptiese onderdrukking, en bevat verhale waarin wettiese materiaal ingewerk is.
Die hooftema van die boek handel oor die verbondsverhouding tussen God en sy volk, wat Hy uit slawerny in Egipte bevry het.

Die woord Genesis beteken “begin”. In hierdie boek lees ons van die begin van alle dinge, en ook die begin van God se spesiale pad met Abraham en sy nageslag. As sulks vorm dit die basis vir die res van die Bybelse verhaal.

Die boek Psalms is die Ou Testamentiese kerk se liedereboek. Dit is ook die liedere wat die Here Jesus gesing het toe Hy op aarde was. Dit bevat ‘n groot verskeidenheid gebede, lofliedere en klaagliedere. Dit kom uit die hart van gelowiges, en daarom is dit so ‘n wonderlike boek om te lees en self ook te bid, want dit verwoord ook jou en my diepste versugtinge.

Die boek Josua vertel die verhaal van die verowering van die land Kanaän. Die leier van Israel is Josua seun van Nun.

Hy is veel meer as ’n militêre leier. Hy is ook die geestelike leier van sy mense, en hy spoor hulle aan om aan God getrou te bly.

Prediker is deel van die wysheidsliteratuur van die Ou Testament. Die prediker dink na oor die lewe en die sin daarvan, en kom uiteindelik tot die slotsom dat die enigste manier om die lewe te hanteer, is om God te dien en sy gebooie te gehoorsaam (12:13).

Die boek Spreuke is ‘n versameling antieke wyshede wat saamgestel is om gebruik te word as ‘n handboek om jongmense te leer hoe om te lewe. Die sleutel vir ‘n verstandige lewe kry jy herhaaldelik in die boek: “Ontsag vir die HERE is die begin van kennis.” (1:7 in die 2020-vertaling)

Ek gebruik ‘n ander invalshoek met dié boek. Ek hoop jy geniet dit!

Soos geen ander profetiese boek in die Bybel nie, getuig Jesaja oor die lydende Kneg wat God gaan gebruik in sy omgang met die wêreld. Vir ons as Nuwe Testament lesers is die duidelik dat Jesaja hierdeur na die Here Jesus verwys, die Kneg by uitnemendheid, wat nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie.

Die boek het in twee fases ontstaan: Jes 1-39 kom uit die tyd van Jesaja self, vóór die ballingskap. Jes 40-66 kom uit die ballingskapstyd, waarin die profeet verkondig dat God die Verlosser is, ook vir hulle wat weggevoer is.

Obadja spreek ‘n profesie uit teen die volk Edom, wat hullle verlekker het in die ondergang van die Koninkryk van Juda en die val van Jerusalem, en selfs meegedoen het aan die ellende.

Obadja se boodskap van troos is: dinge sal nie vir altyd by soos dit is nie. Daar kom ‘n dag waarop God sal ingryp en die onreg sal regstel. Daarom kan ons met hoop leef.

Jona vertel die verhaal van ‘n ongehoorsame profeet wat nie die Here se opdrag wou uitvoer nie. Hy moes na Israel se aartsvyande in Nineve gaan en daar gaan preek. Hy vlug egter, en dan keer die Here hom voor.

Die verkondiging in die Migaboek is gerig tot mense wat nie hulle dade in ooreenstemming gebring het met hulle geloof in die Here nie. Hulle word gewaarsku om hulle verhouding met God en medemens in orde te bring, of anders die risiko te loop van die Here se vergelding.

In hierdie boek praat Habakuk met God oor die heersende onreg in die wêreld. Hy vra vrae omdat dit vir hom lyk asof God dit oogluikend toelaat.

Markus vertel die fantastiese nuus dat Jesus eintlik die Seun van God is. Ja, God het sy eie Seun na die wêreld gestuur. Anders as wat baie mense destyds gedink het, het God se Seun nie gekom om te kom heers of selfs om die Romeine “reg te sien” nie. Markus wys vir ons dat Jesus om ’n ander rede na die wêreld gekom het. Hy het gekom om te ly en te sterf. Sy lyding aan die kruis is dus eintlik die bewys dat Hy die Seun van God is.

Die Evangelie volgens Lukas volg die verhaal van Jesus soos die Markus-evangelie dit opgeteken het. Lukas het egter ook materiaal van sy eie wat hy byvoeg om aan sy vertelling ‘n unieke kleur te gee.

In sy tweede boek, Handelinge, vervolg Lukas die verhaal waar hy in sy Evangelie gestop het. Dit begin by die vertelling van Jesus se hemelvaart, en fokus op die uitstorting van die Heilige Gees en die vestiging van die vroeë kerk, totdat dit die ganse destydse wêreld bereik het.

Paulus het hierdie brief geskryf aan die gemeente in Korinte. Hy het dié gemeente op sy tweede sendingreis gestig en 18 maande daar gebly. Nadat hy vertrek het, het ander “leraars” die gemeente oorgeneem en Paulus se naam sleg gemaak en sy verkondiging verdag gemaak.

In hierdie brief antwoord Paulus op ‘n aantal vrae wat in die gemeente ontstaan het as gevolg van die verwarring wat die latere leraars gesaai het.

Daar is spanning in die verhouding tussen Paulus en sy eertydse gemeente. Charismatiese leiers het die gemeente oorgeneem en Paulus se gesag as apostel bevraagteken, en ook sy opregtheid toe hy geskryf het dat hy hulle weer wil besoek.

In sy brief verdedig Paulus sy gesag as apostel. Later in die brief blyk dit dat die spanning tussen hom en die gemeente opgelos is.

1 Petrus wil die gelowiges wat erg vervolg en verdruk word omdat hulle in Christus glo, bemoedig. Hulle is deur die bloed van Jesus losgekoop uit die wêreld, sodat hulle vir God kan leef.

Dwaalleer dreig om talle gelowiges van die Evangelie weg te lok. Slegs die ware kennis van God en van Jesus Christus kan hulle daarvan vrywaar. Daarom moet hulle vashou aan dit wat hulle gehoor het van mense wat Jesus persoonlik gesien en gehoor het.

Die boek is in ‘n (vir ons) vreemde genre geskryf, naamlik ‘n apokaliptiese geskrif. Hierin word God se optrede onthul. Dit wil gelowiges wat vervolg word oor hulle geloof, bemoedig met die versekering dat God by hulle is en in beheer is, al lyk dit soms nie so nie. Uiteindelik sal God seëvier en alles nuut maak.

Pin It on Pinterest

Share This