Gebede

GEBED nav Kol. 1:3-5 en 15-20

GEBED nav Kol. 1:3-5 en 15-20

Drie-enige God Ons aanbid U as God, die Vader van ons Here Jesus Christus, en ons dank U dat ons in U kan glo en mekaar kan liefhê. Ons weet, Here, dat dit nie uit onsself kom nie, maar gegrond is op die hoop wat vir ons in die hemel bewaar word. O Vader wat ons...

read more
Gebed om bewaring teen die Bose

Gebed om bewaring teen die Bose

n.a.v. 1 Kor. 10:13 Here, God van Abraham, Isak en Jakob, God van Moses en Paulus, Ek kom in nederige ootmoed voor U buig. Want ek is bang, Here. Ek is bang ek kan dieselfde pad as die Israeliete stap. Ek is bang ek beland in die kloue van die duiwel, en hy sleep my...

read more
Gebed om leiding uit die Skrif

Gebed om leiding uit die Skrif

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England Geseënde Here,U het die hele heilige Skrif laat opteken om ons toe te rus:help ons om dit só te hoor, te lees, te onderskei, te leer en innerlik te verteer dat ons, deur geduld en deur die troos van u...

read more
Gebed om vergifnis nav Esra 9:6-15

Gebed om vergifnis nav Esra 9:6-15

Ons God, ons is te skaam, ons het nie die vrymoedigheid om ons kop voor U op te tel nie. Ons sonde is hoog opgestapel, ons misdade staan hemelhoog. Van die tyd van ons voorvaders af tot vandag toe is ons bestaan vol oortredings teen U. Wat kan ons nou sê, ons God? Ons...

read more
Gebed by Psalm 136

Gebed by Psalm 136

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England Dink aan ons, o God, en gee gestalte aan ons geskiedenis,vorm ons geestesoëdat ons die skadu van die lewegewende kruis mag siente midde van die onstuimigheid van ons dag;ter wille van Hom wat vir almal...

read more
Gebed vir Pase

Gebed vir Pase

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England Ons eer U, Here God van ons verlossing,aan U kom toe die lof en heerlikheid vir ewig.U het u volk uit Egipte losgekoopen hulle na vryheid in die beloofde land gelei –so het U nou ook vir ons uit die...

read more
GEBED VIR LYDENSTYD

GEBED VIR LYDENSTYD

Vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England Almagtige God,u geliefde Seun het nie in vreugde opgevaar voordat Hy eers pyn gely het nie;Hy is verheerlik eers nadat Hy gekruisig is –skenk aan ons die genade om die weg van die kruis te volg,dat ons...

read more
Gebed by Psalm 100

Gebed by Psalm 100

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England O Christus, deur van die skape,mag ons u poorte ingaan met lofen uit u voorhowe uitgaan om U te dienin die armes, die verlorenes en die dwalendes,hierdie dag en al ons dae.

read more
Gebed om onderskeiding

Gebed om onderskeiding

vertaal uit Daily Prayer van The Archbishops’ Council of the Church of England Almagtige God,U het die hemel en die aarde gemaaken ons na u beeld geskape;leer ons om u hand in al u werke raak te sienen u beeld in al u kinders;deur Jesus Christus u Seun ons Here,wat...

read more

Hits: 190

Volg en laaik my asb: