Gebede

Gebed by Psalm 133

Gebed by Psalm 133

Skenk aan u mense, goeie Here,die gees van eenheid,sodat hulle in u liefde saam kan leef,en so aan die wêreld die salf van u genesing en die dou van u seën kan bring;deur Jesus Christus ons Here. vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England

Lees verder
Gebed vir Pinkster

Gebed vir Pinkster

God, gewer van die lewe,u Heilige Gees deurstroom u kerk;rus ons dan toe deur die gawes van die Geesom die evangelie van Christus te leefen maak ons ywerig om u wil te doen,sodat ons saam met die ganse skeppingdie vreugde van die ewige lewe mag deel.Ons bid dit deur...

Lees verder
GEBED VIR DIE OPSTANDING

GEBED VIR DIE OPSTANDING

Wat ’n wonder, Here Jesus, dat U leef,dat die magte van die dood en die doderyk U nie kon oorweldig nie,dat U opgestaan het,die graf oopgebreek het,nuwe lewe gebring het vir die wêreld, vir ons. Dankie dat ons hoop kan hê,met verwagting kan leef omdat U lewe. Dankie...

Lees verder
Gebed by Johannes 1

Gebed by Johannes 1

God ons Redder,U het aan 'n wêreld in donkerte gehul lig gegee deur die helende krag van die Verlosser se kruis:laat daardie lig tog oor ons skyn,sodat ons, deur die reinheid van ons lewens,die lig van Christus mag weerkaatsen, deur die verdienste van sy lyding,tot...

Lees verder
Gebed by Ps 23

Gebed by Ps 23

O God, ons koning en herder,wat u Seun Jesus Christus uit die doodsvallei teruggebring het,vertroos ons met u beskermende teenwoordigheiden met u engele van goedheid en liefde,sodat ons ook tuis mag komen met Hom in u huis mag woon, vir ewig. vertaal uit The...

Lees verder
GEBED VIR DIE NUWE JAAR

GEBED VIR DIE NUWE JAAR

Here ons GodHier aan die begin van die nuwe jaar wil ons geborgenheid en troos by U kom soek. Daar is so baie dinge wat ons nie weet nie, so baie dinge wat vir ons nuut sal wees in die nuwe jaar, dinge wat op ons wag. Dankie dat Ú weet wat dit is, Here. Dankie dat U...

Lees verder
Gebed om vreugde op 3e Advent (Gaudete)

Gebed om vreugde op 3e Advent (Gaudete)

Ons dank U, Here Jesus, dat U gekom het om blydskap vir ons te bring. Ons het dit so nodig in hierdie dae van treurige nuus in die wêreld. Ons bely dat ons ons dikwels só blind staar teen al die slegte nuus wat ons hoor, teen al die slegte dinge wat ons beleef, dat...

Lees verder
Gebed by Psalm 10

Gebed by Psalm 10

Wanneer goddeloosheid seëvieren die armes in die steek gelaat word,kom dan na u koninkryk, sterk en heilige God,vernietig die maskers van boosheiden heers in ons gebroke harte;deur Jesus Christus ons Here. vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of...

Lees verder
Gebed by Psalm 130

Gebed by Psalm 130

Vader, ons dra aan u troue liefde opalmal wat roep uit die dieptes;help hulle om te waak en biddeur hulle tyd van donkerte,in die vaste hoop op die daeraad van u vergifnis en verlossing;deur Jesus Christus ons Here. vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church...

Lees verder

Pin It on Pinterest

Share This