Gebede

Gebed by Psalm 130

Gebed by Psalm 130

Vader, ons dra aan u troue liefde opalmal wat roep uit die dieptes;help hulle om te waak en biddeur hulle tyd van donkerte,in die vaste hoop op die daeraad van u vergifnis en verlossing;deur Jesus Christus ons Here. vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church...

Lees verder
Lofgebed aan Jesus

Lofgebed aan Jesus

Here Jesus, ons loof en aanbid U! U het u bediening honger begin, tog is U die brood van die lewe.U het u aardse bediening dors geëindig, tog is U die lewende water.U was moeg, tog gee U ons rus.U het belasting betaal, tog is U ons Koning.U is van duiwelbesetenheid...

Lees verder
GEBED BY NAGMAAL

GEBED BY NAGMAAL

Here GodVoor ons op die tafel is brood en wyn; ’n klein stukkie brood vir elkeen, en skaars ’n slukkie wyn. En tog is dit soveel meer – dit is Uself wat U hier voor ons kom breek en uitgiet. Want dit is nie net brood en wyn nie, dit is u liggaam, u bloed, geoffer vir...

Lees verder
Gebed by Psalm 68

Gebed by Psalm 68

Ons eer U, genadige God;U maak u woning onder die swakkes,U verlos ons van die dood,U skenk ons blydskap ver bo ons verwagtingtot lof van Jesus Christus ons Here. vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England

Lees verder
Gebed by Psalm 137

Gebed by Psalm 137

God van ons pelgrimsreis,U het u Seun na ons vreemde land gestuurom ons huis toe te bring na U;gee ons u liedere om te sing,sodat ons selfs in ons ballingskapvol mag wees met die asem van die Geesvan Jesus Christus ons Here. vertaal uit The Archbishops’ Council of the...

Lees verder
Gebed by Psalm 131

Gebed by Psalm 131

Ewige God,maak ons binneste kalm en stil;hou ons nederig, vol verwondering en vertroue,laat ons in die geborgenheid van u liefde leef;deur Jesus Christus ons Here. vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England

Lees verder
Gebed by Psalm 91

Gebed by Psalm 91

Hou ons, goeie Here,in die skadu van u genade.U het ons aan Uself verbind in liefde.Laat ons wat u Naam aanroep, tog nie los niemaar skenk ons die verlossing wat U bekend gemaak hetin die kruis van Jesus Christus ons Here. vertaal uit The Archbishops’ Council of the...

Lees verder
Gebed vir Covid-19

Gebed vir Covid-19

oorgeneem en aangepas van Fr Mike, Interrupting the Silence God die Vader, U begeer gesondheid en heil vir alle mense;Ons prys U en dank U, o Heer. God die Seun, U het gekom sodat ons die lewe mag hê, en dit in oorvloed;Ons prys U en dank U, o Heer. God die Heilige...

Lees verder
Gebed vir Lydenstyd n.a.v. Joh 12:1-8

Gebed vir Lydenstyd n.a.v. Joh 12:1-8

O Here, wees ons, sondaars, genadig! Ons wat ook soos Judas so geneig is om sommetjies te maak as ons ons lewe voor U bedink. Ons wat uitreken wat ons gaan kry in ruil vir dit wat ons gee vir U en vir u kerk.Maak ons soos Maria, Here, wat nie vra wat dit ons kos nie....

Lees verder

Pin It on Pinterest

Share This