Gebede

Gebed vir Vadersdag

Gebed vir Vadersdag

Here God, ons hemelse Vader, ons bid: Vir hulle wat vanjaar die trotse pa geword het van hul eerste kind – ons vier dit saam met hulle. Vir hulle wat vanjaar ‘n kind verloor het – ons rou saam met hulle. Vir hulle wat in die loopgrawe met klein kindertjies is, met...

read more
Gebed n.a.v. Matt 25:10-13

Gebed n.a.v. Matt 25:10-13

Jesus Christus!Hemelse Bruidegom,ons wag in die wêreld se donkerte met ons brandende lampedat U moet kom en ons kan ingaan na u fees. Jakob Böhme (Lutherse teoloog, 1575-1624)

read more
Epiklese nav Ps 131

Epiklese nav Ps 131

Here God Ons aanbid U vanoggend in die stilte van u huis. Saam met die psalm wil ons vanoggend vir U kom loof omdat ons ook rus vind by u altare, Here, Almagtige, ons Koning en ons God! Een dag in u huis is vir ons beter as duisend daarbuite. Ons wil liewer by die...

read more
Lofverheffing vir Paasfees

Lofverheffing vir Paasfees

Juig, hemelse magte! Sing, engelkore! Juig, ganse skepping rondom die troon van God! Jesus Christus, ons Koning, het opgestaan! Juig, o aarde! Christus het oorwin! Die duisternis verdwyn vir ewig! Juig, o kerk van die Here Jesus! Juig, want die verrese Verlosser het...

read more
Gebed by Psalm 119:105-128

Gebed by Psalm 119:105-128

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England O God, red ons van onsself,van dubbele standaardeen verdeelde harte,en skenk ons lig en lewein Jesus Christus ons Here.

read more
Gebed by Psalm 38

Gebed by Psalm 38

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England Almagtige Here en Verlosser,gee tog met deernis ag op die wonde van u mense;moet ons sondaars nie verlaat nie, maar kom ons gou te hulp, ter wille van die lyding van u Geliefde Seun, Jesus,om sy genade...

read more
GEBED OOR VAS IN LYDENSTYD

GEBED OOR VAS IN LYDENSTYD

oorsprong onbekend O help ons Here in hierdie lydenstyd – om te vas van kritiek en om lofsegging te vierom te vas van bitterheid en om vergifnis te vierom te vas van kwaadwillige praatjies en om swye te vierom te vas van wanhoop en om hoop te vierom te vas van kla en...

read more
DANKGEBED n.a.v. Kol. 1:9-14

DANKGEBED n.a.v. Kol. 1:9-14

Hemelse Vader, ons dank U vanoggend met blydskap omdat U ons geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig.Dankie, Here, dat U ons uit die mag van die duisternis weggeruk heten ons onder die heerskappy van u Seun wat...

read more
GEBED nav Kol. 1:3-5 en 15-20

GEBED nav Kol. 1:3-5 en 15-20

Drie-enige God Ons aanbid U as God, die Vader van ons Here Jesus Christus, en ons dank U dat ons in U kan glo en mekaar kan liefhê. Ons weet, Here, dat dit nie uit onsself kom nie, maar gegrond is op die hoop wat vir ons in die hemel bewaar word. O Vader wat ons...

read more
image_pdfimage_print

Views: 262