Soos ek dit sien

Maria

Maria

Hierdie verhaal in Lukas 1, waar God vir Maria die wete kom gee dat Hy haar uitgekies het om die ma van sy Seun te wees, is vir my ’n juweel, want ons sien hier ’n kant van God wat ons maklik kan miskyk. Die twee hoofkarakters in die verhaal is God en Maria – die...

Lees verder
Waar daar liefde is, en deernis

Waar daar liefde is, en deernis

Een van my geliefde professore by die Kweekskool, prof Bethel Müller, het op ’n keer in die preekkundeklas opgemerk dat hy hom dikwels verbaas oor die soort versoeke wat mense vir predikante gee oor waaroor (om nou maar nie te sê waarteen nie) hulle moet preek. Goed...

Lees verder
Jona

Jona

Ons ken almal die verhaal van Jona, die koppige profeet wat vir God probeer weghardloop het en toe uiteindelik in die vis se maag beland het. Maar wat almal dalk nié weet nie, is dat Jona nie sommer ’n hierjy-profeet was nie. Hy was ’n baie suksesvolle profeet aan die...

Lees verder
Moses

Moses

Eks 3 Jy ken waarskynlik die verhaal van Moses by die brandende doringbos. Ons lees daarvan in Eksodus 3. Daardie dag het vir Moses soos enige ander dag begin. Hy het sy skoonpa Jetro se kleinvee opgepas, en toe kom hy by die berg Horeb op die brandende bos af. Dit...

Lees verder
Jakob

Jakob

Dink vir ’n oomblik oor die dag wat voor jou lê. Dink aan jou program, die afsprake wat jy het, die mense wat vandag oor jou pad gaan kom. Dalk moet jy vandag ’n moeilike saak beredder, of ’n lastige kliënt hanteer. Hoe gaan jy maak om te verseker dat jy bo uitkom?...

Lees verder
Gideon

Gideon

Ek wil in die volgende paar blogs kyk na ’n paar mense in die Bybel en hoe hulle deur God geroep is. Vandag kom Gideon aan die beurt. Gideon was die held wat met net 300 man by hom die ganse leër van die Midianiete verpletter het. Ons praat vandag nog van ’n...

Lees verder
Die misterie van Jesus se koms

Die misterie van Jesus se koms

Ons lees almal (hopelik) in hierdie Adventstyd die geboorteverhale van Jesus in die Evangelies. Dis al of 'n mens nie lekker houvas op die gebeure kan kry nie. 'n Misterie omhul die berigte oor sy geboorte. Maria hoor by ’n engel sy gaan swanger word en gaan kuier dan...

Lees verder
Jesus se maagdelike geboorte

Jesus se maagdelike geboorte

Ek lees onlangs ’n gedig van Lina Spies oor Jesus se geboorte: “Ontdaan”. Sy skryf daarin dat Maria nié hoogswanger die reis na Betlehem afgelê het nie; dat sy soos alle uitgeworpenes swaar gedra het aan die vrug van haar skoot; dat Jesus uit ongeoorloofde liefde...

Lees verder
’n Groot genoeg God

’n Groot genoeg God

Die Engelse teoloog en Bybelvertaler JB Phillips het ’n boekie geskryf met die veelseggende titel: Your God is too small. Dis ’n stelling wat ’n mens laat skeef opkyk. Te klein? Dit is tog nie waar nie! God is dan die Almagtige! Ons bely dit elke Sondag: “Ons glo in...

Lees verder
Volg my

Kry kennisgewings

Pin It on Pinterest

Share This