Hoofstuk van die dag: Eksodus 32

Hoofstuk van die dag: Eksodus 32

Maar Aäron antwoord: “U moenie kwaad wees nie. U weet self hoe sleg die volk is.” (vers 22) Aäron laat my aan Adam en Eva dink toe God hulle uitgevang het in die Tuin van Eden. Sélf was hulle onskuldig; dis die ander wat opgemors het. Dit is ongelukkig soos mense (ons...

Lees verder
Hoofstuk van die dag: Eksodus 31

Hoofstuk van die dag: Eksodus 31

“Kyk, Ek het vir Besaleël uitgekies. [...] Ek het hom toegerus met my Gees sodat hy met vaardigheid, insig en verstand enige werk kan doen [...] Ek het vir Oholiab [..] aangestel om saam met hom te werk. Aan elke vakman het Ek vaardigheid gegee sodat hulle alles kan...

Lees verder
Alles wat jy nog altyd oor Kersfees wou weet

Alles wat jy nog altyd oor Kersfees wou weet

Waar kom ons Kersfeesgebruike vandaan? “Eendag, lank lank gelede het ’n monnik gaan sit en besluit om ’n Kersfeestradisie te begin. Hy gaan kap toe ’n denneboom in die bos, maak dit in die klooster se eetsaal staan en versier dit. Toe hang hy ’n klomp kouse aan die...

Lees verder
Hoofstuk van die dag: Eksodus 30

Hoofstuk van die dag: Eksodus 30

Die ryke moet nie meer en die arme nie minder as die offergawe van ses gram silwer vir My bring as versoeningsoffer vir sy lewe nie. (vers 15) Die mense het destyds niks van volkstellings gehou nie, want dit het óf gegaan oor hoeveel weerbare mans daar was om oorlog...

Lees verder
Hoofstuk van die dag: Eksodus 29

Hoofstuk van die dag: Eksodus 29

Ek sal tussen die Israeliete woon en hulle God wees. (vers 45) Hierdie woorde van God kom aan die einde van al die voorskrifte oor hoe die priesters aan Hom gewy moet word deur ’n hele rits ingewikkelde offerhandelinge. Die punt is dat God tussen sy mense wil woon,...

Lees verder
Seun van Isai maak astronomiese opgang

Seun van Isai maak astronomiese opgang

GIBEA. - Dawid seun van Isai, die “wonderkind” en held van die slag van Soko, waar hy met die reus Goliat afgereken het, is besig om astronomiese opgang aan die hof van koning Saul te maak, en allerweë word ’n blink toekoms vir dié skrander jong man voorspel. Sedert...

Lees verder
Mat 2:1-12 Jesus is Koning!

Mat 2:1-12 Jesus is Koning!

https://youtu.be/e2HYuSf3QuM Hoe berei jy jou voor vir Kersfees? Hoe beplan jy om die geboorte van ons Here Jesus te vier? Of laat ek liewer die vraag só formuleer: Wat doen jy om die fokus op Christus te laat val? Wat doen jy sodat almal wat saam met jou vanjaar...

Lees verder
Hoofstuk van die dag: Eksodus 28

Hoofstuk van die dag: Eksodus 28

Jy moet ’n blom van suiwer goud maak en daarop, soos op ’n seëlring, graveer: Aan Die Here Gewy. (vers 36) Die detail van die voorskrif vir die maak van die hoëpriester en ander priesters se klere, asook die hoë vakmanskap (vers 2 en 3), het net een doel: dit moes die...

Lees verder
Hoofstuk van die dag: Eksodus 27

Hoofstuk van die dag: Eksodus 27

Beveel die Israeliete om vir jou besonder suiwer olyfolie vir die lampe te bring sodat die lig voortdurend kan brand. (vers 20) Partykeer hoor ’n mens iemand sê: “God het my nou eenmaal so gemaak en so gelaat staan.” Daarmee verontskuldig die persoon hom- of haarself...

Lees verder
Hoofstuk van die dag: Eksodus 26

Hoofstuk van die dag: Eksodus 26

jy moet die voorhangsel, met hakies aan die binnekant, ophang. Sit dan die ark met die getuienis daarin, agter die voorhangsel. Die voorhangsel moet vir julle die Heilige van die Allerheiligste skei. (vers 33) Die tabernakel, of tent van ontmoeting (Eks 29:42) het...

Lees verder
Hoofstuk van die dag: Eksodus 25

Hoofstuk van die dag: Eksodus 25

Hulle moet vir My ’n heiligdom oprig dat Ek tussen hulle kan woon. (vers 8) As ’n mens Psalm 139:7-10 lees, is dit duidelik dat God nie beperk is tot een enkele plek nie. Die Here Jesus bevestig dit in sy gesprek met die Samaritaanse vrou in Joh 4:21-24. Tog beveel...

Lees verder
Hoofstuk van die dag: Eksodus 24

Hoofstuk van die dag: Eksodus 24

... hulle het Hom gesien en daarna het hulle geëet en gedrink. (vers 11) Nadat Israel die Verbondsboek ontvang het (Eks 21 – 23), sluit die Here amptelik met hulle ’n verdrag of verbond: Hy sal hulle God wees, en hulle sy volk. Al die elemente van ’n verdragsluiting...

Lees verder

Pin It on Pinterest

Share This