Hoofstuk van die dag: Ester 6

Hoofstuk van die dag: Ester 6

Daardie nag kon die koning nie slaap nie en het hy opdrag gegee dat die annale gebring en aan hom voorgelees moet word. (vers 1) Dis nogal merkwaardig dat ’n mens nêrens in die verhaal van Ester enige iets oor God lees nie. ’n Mens sou tog verwag dat ’n boek wat in...

read more

Hand 11:18 Almal is welkom

Deur God se genade ’n biddende gemeente wat mekaar in liefde dien en uitreik na die wêreld. Dit is ons gemeente-visie. As ons na die kerk in die boek Handelinge kyk, die eerste gemeente veral, en wat gemaak het dat die vroeë kerk so...

read more
Hoofstuk van die dag: Ester 5

Hoofstuk van die dag: Ester 5

... as die koning my goedgesind is, en as die koning dit goedvind om aan my wens te voldoen en my versoek toe te staan, kom dan môre saam met Haman na die maaltyd toe wat ek vir u sal berei. Dán sal ek my wens aan die koning bekend maak. (vers 8) ’n Mens sou seker kon...

read more
Hoofstuk van die dag: Ester 4

Hoofstuk van die dag: Ester 4

Wie weet, miskien is dit juis met die oog op ’n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het! (vers 14) Mordegai se vraag aan Ester is een wat ons vir onsself ook van tyd tot tyd moet vra: Hoekom is ek juis op hierdie tydstip in hierdie posisie? Want, hoewel Mordegai...

read more
Hoofstuk van die dag: Ester 3

Hoofstuk van die dag: Ester 3

Mordegai het egter nie gekniel en aan hom eer bewys nie. (vers 2) Om te verstaan wat tussen Mordegai en Haman gebeur, moet ’n mens terugblaai in die geskiedenis. Haman was ’n Agagiet (vers 1). Hy was dus ’n nakomeling van die Amalekitiese koning Agag. Die Amalekiete...

read more
Hoofstuk van die dag: Ester 2

Hoofstuk van die dag: Ester 2

Dié meisie was mooi, sy was baie mooi. (vers 7) Die Bybel sê Ester was baie mooi. Maar dis nie al wat die Bybel vir ons van haar vertel nie. Ester was nie net mooi van buite nie. Sy was veral ook mooi van binne. Ons lees sy het ’n goeie indruk gemaak op almal wat haar...

read more
’n Pa duisend

’n Pa duisend

Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is. Matteus 5:48 Een van die kosbaarste herinneringe wat ek uit my kinderdae van my pa onthou, is dat hy daar was vir ons. Hy het na my probleme geluister en raad gegee; hy het my geleer om my fiets se band te...

read more
Hoofstuk van die dag: Ester 1

Hoofstuk van die dag: Ester 1

Koningin Vasti het egter geweier om te kom soos die koning haar deur sy paleisbeamptes beveel het. (vers 12) ’n Mens kan hierdie hoofstuk betitel: “Wie is baas in die huis?” Want dit is waaroor dit hier gaan: die uitoefening van mag. Ahasveros beveel sy vrou om “met...

read more
Koning Saul se stoflike oorskot uiteindelik ter ruste

Koning Saul se stoflike oorskot uiteindelik ter ruste

Van ons Ou Testament redaksie SELA (BENJAMIN). – Koning Dawid het opdrag gegee dat die stoflike oorskot van sy voorganger, Saul seun van Kis, uit Jabes in Gilead gebring moet word sodat dit in die familiegraf van Kis hier herbegrawe kan word. Saam met koning Saul se...

read more
Hoofstuk van die dag: Efesiërs 6

Hoofstuk van die dag: Efesiërs 6

Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. (vers 11) Ons is in ’n oorlog gewikkel as gelowiges – nie teen ander mense nie, maar teen die listige aanslae van die Bose. En in hierdie...

read more

Joh 21:1-19 Tyd met Jesus, tyd vir mekaar

Kom ons probeer ons indink in die situasie van die dissipels in ons gelese gedeelte. ’n Paar dae gelede (nie meer as twee weke nie, skat ek) het hulle die mees dramatiese tyd van hulle lewe beleef. Hulle rabbi Jesus is gevang en gekruisig....

read more