Preke

Hand 11:18 Almal is welkom

Deur God se genade ’n biddende gemeente wat mekaar in liefde dien en uitreik na die wêreld. Dit is ons gemeente-visie. As ons na die kerk in die boek Handelinge kyk, die eerste gemeente veral, en wat gemaak het dat die vroeë kerk so...

read more

Joh 21:1-19 Tyd met Jesus, tyd vir mekaar

Kom ons probeer ons indink in die situasie van die dissipels in ons gelese gedeelte. ’n Paar dae gelede (nie meer as twee weke nie, skat ek) het hulle die mees dramatiese tyd van hulle lewe beleef. Hulle rabbi Jesus is gevang en gekruisig....

read more

Joh 20:17 JY HET FAMILIE!

Dit is nogal moeilik om ’n mens in te dink in die situasie van daardie eerste dissipels. Maar kom ons probeer vanoggend. Jesus, is dood. Vir meer as drie jaar lank was Hy hulle rabbi, het Hy hulle geleer en gelei, het hulle gehoor hoe Hy...

read more

Matt 21:5 Wie is Jesus vir jou?

Elke jaar, op die Sondag voor die Groot Lydensweek wat uitloop op Goeie Vrydag, vier die kerk Palmsondag. Ons dink terug aan Jesus se feestelike intog in Jerusalem in, terwyl die skare palmtakke en ander groen takke geswaai en jubelend...

read more

Joh 19:28-30 “EK IS DORS!”

Jesus se kruisdood was nie ‘n tragiese lot wat oor Hom gekom het nie, maar ‘n doelbewuste en gewillige oorgee van Homself tot in die dood. Dit sien ons in alles wat by die kruisiging gebeur, veral ook waar Jesus uitroep: “Ek is dors!”

read more

Mark 15:33-41 (33,34) Die dag toe God padgegee het

Die Bybel begin met ’n beskrywing van die aarde as woes en leeg en donker op die diep waters. Dis hoe die wêreld gelyk het voordat God met sy groot vormingstaak begin het. Die heel eerste ding wat God gesê het, was: “Laat daar lig wees.”...

read more

Luk 13:1-9 ’n Vyeboom sonder vye?

Ek kry van tyd tot tyd versoeke van lidmate om oor een of ander sonde te preek. Nie omdat die betrokke lidmaat self met daardie sonde sukkel nie. Dikwels is dit omdat hy of sy agterkom dat ander mense die sonde doen, en hy...

read more

Psalm 1 Vrugteboom, of kaf?

Hierdie Psalm sê vir ons ’n mens kry 2 soorte mense: party mense is soos ’n pragtige vrugteboom wat by ’n plek met baie water staan. Sy blare is lieflik groen, hy dra sy vrugte op die regte tyd. ’n Mooi, gesonde, sterk boom (vs 3). Ander...

read more