My boeke

Lys van boeke:

 1. Die Vreemdeling (CUM, 1996; heruitgeee 2011) – ’n roman oor die lewe van Abraham
 2. Die Bybelkoerant (Human & Rousseau, 1996) – ’n Bybeldagboek in koerantvorm
 3. Die Tweede Bybelkoerant (Human & Rousseau, 1997) – ’n opvolg op die Bybelkoerant
 4. The Bible Herald (Human & Rousseau, 1998) – Engelse vertaling van Die Bybelkoerant
 5. Fyn luister na God (Carpe Diem, 1998) – ’n Bybeldagboekie oor die lewe van Samuel
 6. Jy is nou op gewyde grond (Bybelkor, 1998) – ’n Bybelstudiegids vir groepe oor Eksodus
 7. Die Dromer (CUM, 1998) – ’n roman oor die lewe van Josef
 8. Voor ons gaan slaap (Human & Rousseau, 1998) – ’n saamlees-praat-beplan-bidboek vir egpare, wat ek en my vrou Elmien saam geskryf het
 9. Batseba (Carpe Diem, 1999) – ’n roman oor die verhouding tussen Batseba en koning Dawid
 10. Die hemelbodes (CUM, 1999, heruitgegee 2009) – ’n roman oor die engele van skepping tot wederkoms.
 11. Jy kan God vertrou (Bybelkor, 1999) – ’n Bybelstudiegids vir groepe oor Rut en Ester
 12. Briewe aan Maryna (CUM, 2000) – ’n raadgeeboek vir tieners en ouers
 13. Net genoeg wysheid vir vandag (Carpe Diem, 2000) – ’n Bybeldagboek oor Spreuke en Salomo se lewe
 14. Mans uit die Bybel (Carpe Diem, 2000) – ’n oordenkingsboek vir mans oor karakters in die Bybel
 15. Noem my Mara (in die tydskrif Finesse in 2000) – ’n vervolgverhaal oor Naomi en Rut
 16. Dawid (CUM, 2000) – ’n roman oor die lewe van Dawid
 17. Die Goewerneur (CUM, 2001) – ’n roman oor die lewe van Nehemia.
 18. Die Here is altyd by jou (Bybelkor, 2001) – ’n Bybelstudiegids vir groepe oor die verhaal van Josef
 19. Die Bybelroman (Carpe Diem, 2001) – die Bybelverhaal oorvertel in romanvorm
 20. Deur alles is God aan die werk (Bybelkor, 2001) – ’n Bybelstudiegids vir groepe oor die lewe van Dawid
 21. Ontdek God se plan vir jou lewe (CUM, 2002) – ’n Bybelstudiegids vir groepe oor vrouekarakters in die Bybel
 22. Skaduvroue van die Bybel (Carpe Diem, 2002) – sketse oor vroue wat die pad byster geraak het
 23. Die Skrifgeleerde (CUM, 2002) – ’n roman oor die lewe en werk van Esra
 24. Die toekoms in (CUM, 2002) – ’n boekie vir tieners oor die Tien Gebooie
 25. Kies kos iets (Lux Verbi/ BM 2002) – ’n gids vir kleingroepbyeenkomste
 26. Die Bybelroman II (Carpe Diem, 2003) – die verhaal van die Nuwe Testamentiese kerk
 27. Die Here is ons toekoms (Bybelkor, 2004) – ’n Bybelstudiegids vir groepe oor die boek Daniël
 28. Saam voor God (CUM, 2004) – Oordenkings vir egpare
 29. Die nuwe Bybelroman (Carpe Diem, 2004; herdruk in 2006 en 2008) – ’n samestelling van die twee Bybelromans
 30. Paulus (CUM, 2004) – ’n roman oor die lewe van Paulus
 31. Elke oomblik tel (Carpe Diem 2005) – ’n Bybeldagboek vir tieners, gegrond op die Bybelroman
 32. Jesus (Carpe Diem, 2005) – ’n roman oor die lewe van Jesus
 33. Naomi-Batseba (Lux Verbi, 2005) – 2 novelles
 34. God se Bybeldagboek vir seuns / dogters (Carpe Diem, 2006)
 35. Dankbaar wanneer die lewe druk – heruitgawe van Fyn luister na God, as geskenkboekie (Carpe Diem, 2006)
 36. Soos ’n engel van die lig (Carpe Diem, 2006)
 37. Die Groot Bybelkoerant (Human & Rousseau, 2006) – samevoeging en bywerking van Bybelkoerant I en II
 38. Lea (Carpe Diem, 2007) – ’n roman oor Jakob se eerste vrou
 39. Hartklop (Carpe Diem, 2007) – ’n Bybeldagboek vir egpare
 40. Die Bybelroman vir kinders (Carpe Diem, 2008) – op patroon van Die Bybelroman, maar nuutgeskryf vir kinders
 41. Die Bybelroman vir tieners (Carpe Diem, 2008) – verkorte weergawe van Die Bybelroman
 42. Dagstukke vir kinders, deur kinders (Carpe Diem, 2008) – ’n heruitgawe van “God se Bybeldagboek vir seuns/dogters”
 43. Maria (Carpe Diem, 2009) – ’n roman oor Jesus se ma
 44. As jy die Here wil volg (Bybelmedia, 2009) – kleingroep-handleiding oor die lewe van Abraham
 45. Agente van die Gees (Bybelmedia, 2010) – kleingroep-handleiding oor die boek Handelinge
 46. Eva (Carpe Diem, 2010) – ’n roman oor die eerste vrou in die Bybel
 47. Keuses wat jou iets kos (Bybelmedia, 2010) – kleingroep-handleiding oor die boek Rut
 48. Die liefde van Christus dring my (Bybelmedia, 2011) – kleingroep-handleiding oor die lewe van Paulus
 49. God se storie (Carpe Diem, 2011) – bywerking en heruitgawe van Die Bybelroman
 50. In sy voetspore (Carpe Diem, 2011) – ’n omnibus van vier boeke: Eva, Lea, Naomi en Batseba
 51. Soos ’n brullende leeu (Carpe Diem, 2011) – ’n roman oor die eindtyd
 52. Jy is deel van God se plan ((Bybelkor, 2012) – Bybelstudie oor vroue (heruitgawe)
 53. In die skadu van ’n engel (Carpe Diem, 2012) – ’n roman oor die engele se betrokkenheid by mense
 54. As Jesus in jou lewe instap (Bybelkor, 2013) – kleingroep-handleiding oor ontmoetings met Jesus in die Johannes-Evangelie
 55. Die Antichris (Carpe Diem, 2014) – ’n roman oor die eindtyd (opvolg van Soos ’n engel van die lig en Soos ’n brullende leeu)
 56. Prente van die Koninkryk (Bybelmedia, 2014) – kleingroep-handeling oor gelykenisse van Jesus
 57. Yeshua (Carpe Diem, 2014) – heruitgawe van my boek Jesus
 58. 1 Korintiërs – Om in die wêreld kerk te wees (Bybelmedia, 2015) – ’n 23-weke-Bybelstudie vir groepe en individue
 59. Tien Gebooie – Méér as net reëls (Bybelmedia, 2015) – Bybelstudie oor die Tien Gebooie
 60. Bloedband / Bond of Blood (Carpe Diem, 2015) – ’n eietydse roman oor die Verlore Seun
 61. Praat Here! Ek luister (Carpe Diem, 2016) – ’n boek oor Psalms
 62. 52 mooiste Bybelstories (Carpe Diem, 2017) – ’n inkleurboek-Kinderbybel
 63. God se storie, mý storie (Carpe Diem, 2017) – ’n dagboek en joernaal
 64. Die verhaal van Dawid (Carpe Diem, 2018) – ’n roman oor die lewe van koning Dawid

Visits: 100

Volg en laaik my asb: