Die boek Joël

Joël is veral bekend vir sy verwysing na  vernietigende sprinkaanplae en droogte, en sien daarin ‘n teken dat die Dag van die Here aan die kom is.

Die boek Joël, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: Joël 3

Die Here is ’n toevlug vir sy volk, ’n veilige vesting vir die Israeliete. (vers 16) Vroeër in die boek is daar meermale melding gemaak van die “Dag van die Here”, dikwels met die betekenis dat dit ’n oordeelsdag oor God se weerspannige volk sal wees. Hier, aan die...

read more

Hoofstuk van die dag: Joël 2

Skeur julle harte, nie julle klere nie. Kom terug na die Here julle God toe: Hy is genadig en barmhartig; Hy is lankmoedig en vol liefde. Hy is bereid om straf te herroep. (vers 13) Die hoofstuk begin met ’n roerende beskrywing van ’n sprinkaanplaag wat alles voor hom...

read more

Hoofstuk van die dag: Joël 1

Hy het my wingerd verwoes, my vyeboom afgebreek, dit kaalgestroop en laat lê; die lote se bas is afgevreet. (vers 7) Joël beskryf ’n sprinkaanplaag wat niks minder is nie as ’n kolossale ramp. Die skade aan die landbou kring uit en raak uiteindelik alle fasette van...

read more

Visits: 26

Volg en laaik my asb: