Die boek Prediker

Prediker is deel van die wysheidsliteratuur van die Ou Testament. Die prediker dink na oor die lewe en die sin daarvan, en kom uiteindelik tot die slotsom dat die enigste manier om die lewe te hanteer, is om God te dien en sy gebooie te gehoorsaam (12:13).

 

Die boek Prediker, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: Prediker 12

Hy het daarna gestrewe om hom raak uit te druk en die waarheid getrou op te teken. (vers 10) Die laaste paar verse van die boek is ’n redakteur se opsomming of kritiese beoordeling van die Prediker se werk.Die Prediker daag ons uit om in hierdie wêreld te leef soos...

read more

Hoofstuk van die dag: Prediker 11

Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug en jou jong dae ten volle geniet. Doen wat jy goedvind en waarvan jy hou, maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. (vers 9) ’n Bekende spreuk in ons tyd is: leef in die oomblik. Moenie tob oor...

read more

Hoofstuk van die dag: Prediker 10

En die dwaas het soveel te sê! Die mens weet nie wat sal gebeur nie; wat ná hom gaan gebeur – wie kan hom daaroor inlig? (vers 14) ’n Los tong het menige praatsiekes al in die moeilikheid gebring. G’n wonder nie dat Jakobus in sy brief die tong as ’n ontembare,...

read more

Hoofstuk van die dag: Prediker 9

Eet dus jou brood met vreugde, drink jou wyn met ’n bly gemoed; God het lankal reeds goedgekeur wat jy doen. (vers 7) Die Prediker sê: Jy kan maar probeer as jy wil, soos hy probeer het. Jy sal ook ontdek dat selfgesentreerde menslike pogings nie werk nie. Dit bring...

read more

Hoofstuk van die dag: Prediker 8

Al doen die sondaar ook hoeveel kwaad en leef hy nogtans lank, ek weet: met die vromes wat vir God dien, sal dit goed gaan; met die goddelose wat nie vir God dien nie, sal dit nie goed gaan nie. Soos ’n vlugtige skaduwee wat gou verdwyn, sal die goddelose nie lank...

read more

Hoofstuk van die dag: Prediker 7

Daar is geen mens op aarde regverdig nie, niemand wat net goed doen en nie sondig nie. (vers 20) My pa het dikwels, wanneer ons stories by hom aangedra het, gesê: “Wees nie alte regverdig nie.” Ek sien nou dit staan in vers 16. Ek het nie geweet dit kom uit die Bybel...

read more

Hoofstuk van die dag: Prediker 6

’n Man kan honderd kinders hê en baie lank lewe, maar hoe oud hy ook al word, as hy nie die goeie dinge kan geniet nie en nie eens in ’n graf begrawe word nie, is ’n doodgebore baba beter daaraan toe as hy. (vers 3) In hoofstuk 5 het ons gesien dat die lewe ’n gawe...

read more

Hoofstuk van die dag: Prediker 5

Ek het ook iets gesien wat goed is: dit is aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet onder al die geswoeg op hierdie wêreld. Dit kom ’n mens toe vir die hele leeftyd wat God hom skenk. (vers 17) In hierdie verse herinner die Prediker ons daaraan dat die...

read more

Hoofstuk van die dag: Prediker 4

’n Handpalm vol rus is beter as ’n dubbele hand vol inspanning, en ’n gejaag na wind. (vers 6, 2020-vertaling) Partykeer sukkel ’n mens om te verstaan wat die skrywer bedoel. Die Good News Bible het my hier gehelp. Dit vertaal vers 4 tot 6 só (en ek vertaal dit vryweg...

read more

Hoofstuk van die dag: Prediker 3

Ek het tot die insig gekom dat wat God doen, blywend is: jy kan daar niks byvoeg nie en jy kan daar niks van wegneem nie. God doen dit sodat die mens vir Hom ontsag sal hê. (vers 14) Met die eerste oogopslag lyk dit of die prediker vir ons wil sê dat niks wat ons...

read more

Hoofstuk van die dag: Prediker 2

Dit is nie aan die mens self te danke dat hy kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet nie. Ek het ingesien dat dit ’n gawe uit die hand van God is. (vers 24) In die eerste 11 verse van hoofstuk 2 gebruik die prediker die woorde “ek”, “my” en...

read more

Hoofstuk van die dag: Prediker 1

Sinloos, volslae sinloos, sê Prediker, sinloos, volslae sinloos; alles is sinloos! (vers 2, 2020-vertaling) Ons weet nie wie die skrywer van die boek is nie. Hy gebruik Salomo as sy mondstuk, waarskynlik omdat koning Salomo bekend was daarvoor dat hy ’n baie wyse man...

read more
image_pdfimage_print

Visits: 316

Volg en laaik my asb:
onpost_follow
fb-share-icon20
Tweet20