Vertaalde gebede

Gebed om leiding uit die Skrif

Gebed om leiding uit die Skrif

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England Geseënde Here,U het die hele heilige Skrif laat opteken om ons toe te rus:help ons om dit só te hoor, te lees, te onderskei, te leer en innerlik te verteer dat ons, deur geduld en deur die troos van u...

read more
Gebed by Psalm 136

Gebed by Psalm 136

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England Dink aan ons, o God, en gee gestalte aan ons geskiedenis,vorm ons geestesoëdat ons die skadu van die lewegewende kruis mag siente midde van die onstuimigheid van ons dag;ter wille van Hom wat vir almal...

read more
Gebed vir Pase

Gebed vir Pase

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England Ons eer U, Here God van ons verlossing,aan U kom toe die lof en heerlikheid vir ewig.U het u volk uit Egipte losgekoopen hulle na vryheid in die beloofde land gelei –so het U nou ook vir ons uit die...

read more
GEBED VIR LYDENSTYD

GEBED VIR LYDENSTYD

Vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England Almagtige God,u geliefde Seun het nie in vreugde opgevaar voordat Hy eers pyn gely het nie;Hy is verheerlik eers nadat Hy gekruisig is –skenk aan ons die genade om die weg van die kruis te volg,dat ons...

read more
Gebed by Psalm 100

Gebed by Psalm 100

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England O Christus, deur van die skape,mag ons u poorte ingaan met lofen uit u voorhowe uitgaan om U te dienin die armes, die verlorenes en die dwalendes,hierdie dag en al ons dae.

read more
Gebed om onderskeiding

Gebed om onderskeiding

vertaal uit Daily Prayer van The Archbishops’ Council of the Church of England Almagtige God,U het die hemel en die aarde gemaaken ons na u beeld geskape;leer ons om u hand in al u werke raak te sienen u beeld in al u kinders;deur Jesus Christus u Seun ons Here,wat...

read more
Gebed by Psalm 110

Gebed by Psalm 110

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England Here Jesus, goddelike Seun en ewige priester,inspireer ons met die vertroue op u finale oorwinning oor die kwaad,en gee dat ons daagliks op ons padmag drink uit die bron van u ewige leween so moed kan skep...

read more
Gebed by Psalm 97

Gebed by Psalm 97

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England Allerhoogste, heilige God,getroon in vuur en lig,verbrand die onsuiwerheid van ons lewensen ontsteek in ons die vuur van u liefde,sodat ons lewens die lig en lewe mag vertoonwat ons het in u Seun, ons Here...

read more
Gebed by Psalm 96

Gebed by Psalm 96

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England Here God, U trek ons nader deur u skoonheiden verander ons deur u heiligheid;laat ons aanbidding die lof van die ganse skepping eggo,en laat dit u heerlikheid aan die nasies verklaar;deur Jesus Christus ons...

read more

Hits: 35

Volg en laaik my asb: