Vertaalde gebede

Gebed by Psalm 68

Gebed by Psalm 68

Ons eer U, genadige God;U maak u woning onder die swakkes,U verlos ons van die dood,U skenk ons blydskap ver bo ons verwagtingtot lof van Jesus Christus ons Here. vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England

Lees verder
Gebed by Psalm 137

Gebed by Psalm 137

God van ons pelgrimsreis,U het u Seun na ons vreemde land gestuurom ons huis toe te bring na U;gee ons u liedere om te sing,sodat ons selfs in ons ballingskapvol mag wees met die asem van die Geesvan Jesus Christus ons Here. vertaal uit The Archbishops’ Council of the...

Lees verder
Gebed by Psalm 131

Gebed by Psalm 131

Ewige God,maak ons binneste kalm en stil;hou ons nederig, vol verwondering en vertroue,laat ons in die geborgenheid van u liefde leef;deur Jesus Christus ons Here. vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England

Lees verder
Gebed by Psalm 91

Gebed by Psalm 91

Hou ons, goeie Here,in die skadu van u genade.U het ons aan Uself verbind in liefde.Laat ons wat u Naam aanroep, tog nie los niemaar skenk ons die verlossing wat U bekend gemaak hetin die kruis van Jesus Christus ons Here. vertaal uit The Archbishops’ Council of the...

Lees verder
Gebed vir Covid-19

Gebed vir Covid-19

oorgeneem en aangepas van Fr Mike, Interrupting the Silence God die Vader, U begeer gesondheid en heil vir alle mense;Ons prys U en dank U, o Heer. God die Seun, U het gekom sodat ons die lewe mag hê, en dit in oorvloed;Ons prys U en dank U, o Heer. God die Heilige...

Lees verder
Gebed vir Lydenstyd

Gebed vir Lydenstyd

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England Ons eer U, Here God van ons verlossing,aan U behoort die heerlikheid en lof vir ewig.Ontsteek in ons die vuur van u liefdeas ons u Seun aanskou, getroon aan die kruis,dat ons gereinig kan word van al ons...

Lees verder
Gebed by Psalm 112

Gebed by Psalm 112

Vrygewige God,red ons van die inhaligheidwat rente bereken en aardse wins opgaar.Ons het volop ontvang,mag ons ruimhartig uitdeel;in die genade van Jesus Christus ons Here. vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England

Lees verder
Christus

Christus

Christus met my, Christus in my, Christus agter my, Christus voor my, Christus langs my, Christus om my te wen, Christus om my te troos en te vernuwe, Christus onder my, Christus bokant my, Christus in stilte, Christus in gevaar, Christus in die hart van almal wat my...

Lees verder
Gebed van Alcuinus van York (804)

Gebed van Alcuinus van York (804)

Ewige Lig, verlig ons harte,ewige Goedheid, verlos ons van die bose,ewige Krag, wees ons ondersteuning,ewige Wysheid, verstrooi die duisternis van ons onkunde,ewige Erbarming, wees ons genadig;sodat ons met ons hele hart, verstand, siel en kragu aangesig mag soek, en...

Lees verder
Volg my

Kry kennisgewings

Pin It on Pinterest

Share This