Vertaalde gebede

Gebed n.a.v. Matt 25:10-13

Gebed n.a.v. Matt 25:10-13

Jesus Christus!Hemelse Bruidegom,ons wag in die wêreld se donkerte met ons brandende lampedat U moet kom en ons kan ingaan na u fees. Jakob Böhme (Lutherse teoloog, 1575-1624)

read more
Gebed by Psalm 119:105-128

Gebed by Psalm 119:105-128

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England O God, red ons van onsself,van dubbele standaardeen verdeelde harte,en skenk ons lig en lewein Jesus Christus ons Here.

read more
Gebed by Psalm 38

Gebed by Psalm 38

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England Almagtige Here en Verlosser,gee tog met deernis ag op die wonde van u mense;moet ons sondaars nie verlaat nie, maar kom ons gou te hulp, ter wille van die lyding van u Geliefde Seun, Jesus,om sy genade...

read more
GEBED OOR VAS IN LYDENSTYD

GEBED OOR VAS IN LYDENSTYD

oorsprong onbekend O help ons Here in hierdie lydenstyd – om te vas van kritiek en om lofsegging te vierom te vas van bitterheid en om vergifnis te vierom te vas van kwaadwillige praatjies en om swye te vierom te vas van wanhoop en om hoop te vierom te vas van kla en...

read more
Gebed om leiding uit die Skrif

Gebed om leiding uit die Skrif

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England Geseënde Here,U het die hele heilige Skrif laat opteken om ons toe te rus:help ons om dit só te hoor, te lees, te onderskei, te leer en innerlik te verteer dat ons, deur geduld en deur die troos van u...

read more
Gebed by Psalm 136

Gebed by Psalm 136

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England Dink aan ons, o God, en gee gestalte aan ons geskiedenis,vorm ons geestesoëdat ons die skadu van die lewegewende kruis mag siente midde van die onstuimigheid van ons dag;ter wille van Hom wat vir almal...

read more
Gebed vir Pase

Gebed vir Pase

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England Ons eer U, Here God van ons verlossing,aan U kom toe die lof en heerlikheid vir ewig.U het u volk uit Egipte losgekoopen hulle na vryheid in die beloofde land gelei –so het U nou ook vir ons uit die...

read more
GEBED VIR LYDENSTYD

GEBED VIR LYDENSTYD

Vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England Almagtige God,u geliefde Seun het nie in vreugde opgevaar voordat Hy eers pyn gely het nie;Hy is verheerlik eers nadat Hy gekruisig is –skenk aan ons die genade om die weg van die kruis te volg,dat ons...

read more
Gebed by Psalm 100

Gebed by Psalm 100

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England O Christus, deur van die skape,mag ons u poorte ingaan met lofen uit u voorhowe uitgaan om U te dienin die armes, die verlorenes en die dwalendes,hierdie dag en al ons dae.

read more
image_pdfimage_print

Views: 57