2 Timoteus

Hierdie brief van Paulus aan Timoteus is ‘n ruk ná die eerste brief geskryf, en bevat Paulus se afskeidsraad aan sy jong protogé. Dit is baie persoonlik, en omdat Paulus weet sy tyd is min, is daar ‘n dringendheid in sy brief.

2 Timoteus, hoofstuk vir hoofstuk

Hoofstuk van die dag: 2 Timoteus 4

Demas het die teenswoordige wêreld liefgekry en my verlaat en na Tessalonika vertrek. (vers 10) Ons lees in Filemon:24 en in Kol 4:14 ook van Demas. Daar word hy deur Paulus as ’n medewerker gelys. Maar nou is hy weg. Hy het bedank uit Paulus se kerkraad. Sy...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Timoteus 3

Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. (vers 5) Die hele Skrif is deur God geïnspireer, dws dit is deur die inspirasie van die Gees geskryf. Só herinner Paulus ons in vers 16. Hy verwys natuurlik...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Timoteus 2

Moet jou nie met dwase en sinlose strydvrae inlaat nie, want jy weet tog dat dit net rusies veroorsaak. (vers 23) Ek was op ’n stadium redelik ywerig om my geloofstandpunte in facebook-debatte te verdedig, in die waan dat ek daarmee die evangelie tydig en ontydig...

read more

Hoofstuk van die dag: 2 Timoteus 1

Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. (vers 7) Uit wat Paulus skryf, kan ’n mens aflei dat Timoteus se ywer vir die evangelie begin taan het (vers 6). Hoekom, sê hy nie. Dit kon sy...

read more
image_pdfimage_print

Views: 25