Gebed vir Covid-19

oorgeneem en aangepas van Fr Mike, Interrupting the Silence

God die Vader, U begeer gesondheid en heil vir alle mense;
Ons prys U en dank U, o Heer.

God die Seun, U het gekom sodat ons die lewe mag hê, en dit in oorvloed;
Ons prys U en dank U, o Heer.

God die Heilige Gees, U het ons liggame die tempel van u teenwoordigheid gemaak;
Ons prys U en dank U, o Heer.

O Heilige Drie-eenheid, in U leef ons en beweeg ons en is ons;
Ons prys U en dank U, o Heer.

Here, hoor ons gebed, en laat ons noodroep tot by U kom –

Vir almal wat treur oor die dood van familie, vriende en landgenote;
Skenk hulle moed en krag om die dae wat kom, te hanteer, o Heer,
en die troos van u liefde.

Stort u genesende genade uit oor almal wat siek, beseer of ongeskik is, dat hulle heel kan word;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Gee dat almal wat u leiding soek, of bang of benoud of oorweldig is, u wil sal ken en bewus mag wees van u teenwoordigheid;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Gee vrede, moed en hoop aan almal wat ly na liggaam, siel of gees;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Maak dit wat gebreek is deur sonde in ons lewens, in ons nasie, en in die wêreld heel;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Seën die dokters, verpleegsters, en almal wat die siekes en lydendes versorg;
hou hulle veilig en gesond, en skenk hulle wysheid en vaardigheid, simpatie en geduld;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Skenk aan ons president en alle politieke leiers die wysheid, mensliewendheid en regverdigheid, dat hulle met doelgerigtheid hulle taak kan volvoer om die welsyn van al ons mense te dien;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Skenk wysheid, kreatiwiteit en volharding aan almal in die mediese professie, die navorsers, beleidmakers en leiers as hulle reageer op die pandemie;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Maak ons harte en hande oop om almal wat hulle werk gaan verloor of finansieel deur COVID-19 geraak word, te ondersteun;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Gee ons medelye vir hulle in nood, geduld in hierdie tyd van ellende, en liefde vir ons naaste;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Laat ons harte nie van vrees versmelt nie;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

U is die Heer wat wonders doen;
U het u mag aan die mense betoon.

U, o Heer, is die bron van die lewe;
En in u lig sien ons lig.
Gebed vir Lydenstyd n.a.v. Joh 12:1-8

O Here, wees ons, sondaars, genadig!
Ons wat ook soos Judas so geneig is om sommetjies te maak as ons ons lewe voor U bedink.
Ons wat uitreken wat ons gaan kry in ruil vir dit wat ons gee vir U en vir u kerk.
Maak ons soos Maria, Here, wat nie vra wat dit ons kos nie.
Maak ons mense wat geheel en al op U gerig is,
wat lewe vanuit die liefde wat U ons gee,
wat verstaan dat hoevéél ons ook al vir U gee en doen,
dit nog altyd so min is as ons dink wat U vir ons gedoen het.
Maak ons mense wat U in dankbaarheid en ootmoed elke dag volg.
Maak ons soos U, Here Jesus.
Amen.
Gebed vir Lydenstyd

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.3.4″][et_pb_row _builder_version=”4.3.4″ column_structure=”2_3,1_3″][et_pb_column _builder_version=”4.3.4″ type=”2_3″][et_pb_text _builder_version=”4.3.4″ hover_enabled=”0″]

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England

Ons eer U, Here God van ons verlossing,
aan U behoort die heerlikheid en lof vir ewig.
Ontsteek in ons die vuur van u liefde
as ons u Seun aanskou, getroon aan die kruis,
dat ons gereinig kan word van al ons sondes
en met U in ’n nuwe lewe kan wandel
en die lof kan sing van Hom wat gesterf het
vir ons en ons redding.
Aan God die eer, Vader, Seun en Heilige Gees.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column _builder_version=”4.3.4″ type=”1_3″][et_pb_image src=”https://bybelkoerant.co.za/wp-content/uploads/2020/02/Lydenstyd.png” _builder_version=”4.3.4″ module_alignment=”center” width=”71%” hover_enabled=”0″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Gebed by Psalm 112

Vrygewige God,
red ons van die inhaligheid
wat rente bereken en aardse wins opgaar.
Ons het volop ontvang,
mag ons ruimhartig uitdeel;
in die genade van Jesus Christus ons Here.

vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of England
Adventsgebed

Here onse Here!

Ons aanbid U as die God van hemel en aarde:
U die Skepper en onderhouer van die ganse heelal,
U wat ons van voor die grondlegging van hierdie wêreld af al liefhet en uitgekies het om u kinders te word;
U wat u Seun in die volheid van die tyd gestuur het om mens te word en ons te kom verlos van die mag van die Bose en die sondedood.

Ons aanbid U as die God wat gekom het en onder ons kom woon het;
ons swakke menslike vlees aangeneem het sodat U in ons plek ons sondeskuld kon dra op Golgota;
U wat ons Verlosser en ons Koning is,
U wat eenmaal weer sal kom op die wolke van die hemel om alles nuut te maak.

Ons aanbid U as die God wat in ons kom woon het om ons lewens te wederbaar sodat ons kan glo.

Amen.
Christus

Christus met my, Christus in my,
Christus agter my, Christus voor my,
Christus langs my, Christus om my te wen,
Christus om my te troos en te vernuwe,
Christus onder my, Christus bokant my,
Christus in stilte, Christus in gevaar,
Christus in die hart van almal wat my liefhet,
Christus in die mond van vriend en vreemdeling.
Amen.

uit St Patrick’s Breastplate